Prorectoratul Relatii Internationale din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara

Data ultimei actualizări : 10.03.2021 | Tipăreşte pagina

MISIUNEA SI OBIECTIVELE Prorectoratului Relatii Internationale

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara este o universitate care îmbina o tradiţie strălucită cu o dezvoltare dinamică şi vizionară. In acest context, integrarea si vizibilitatea instituţiei noastre pe plan internaţional este una dintre priorităţile strategice ale actualei conduceri. Prin prisma noii strategii de internaţionalizare, integrarea în peisajul universităţilor medicale europene este obiectivul major. Prorectoratul Relaţii Internaţionaleal UMFVBT contribuie la punerea în practică a armonizării invăţământului superior prin programele de mobilităţi şi de schimburi şi prin validarea cunoştinţelor dobândite, cu ajutorul ECTS.

Deschisă spre SPATIUL EUROPEAN AL INVATAMANTULUI SUPERIOR, atentă la recunoaşterea reciprocă, preocupată să amelioreze calitatea invăţământului şi a cercetării şi sa vada in diversitatea culturală un atu în beneficiul studenţilor, universitatea noastră intruneşte toate condiţiile pentru a fi o universitate europeană.

Obiectivele Prorectoratului Relaţii Internaţionale sunt de promovare si monitorizare a participării cadrelor didactice si a studenţilor în programe academice europene şi internaţionale, conferinţe, congrese, seminarii etc. Totodată, se sistematizează informaţii privind grupurile ţintă pentru programe de mobilitate, proiecte europene şi internaţionale, în ambele sensuri ale mobilităţii. PRI are misiunea de a facilita si coordona schimburile internaţionale în domeniul invăţământului şi cercetării, de a face cunoscută universitatea pe plan internaţional, de a contribui la creşterea calităţii invăţământului medical, prin internaţionalizare.

Misiunea prorectoratului de relaţii internaţionale reflectată în strategia noastră de internaţionalizare pentru 2020-2025 ar putea fi însumată astfel:

 • misiunea prioritară este de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti capabili să ofere servicii de specialitate sigure, eficiente şi de o înaltă calitate profesională;
 • menţinerea unor standarde academice înalte prin oferirea unei curricule aliniate celor mai noi cerinţe impuse de domeniul sănătăţii;
 • pregătirea de absolvenţi apţi să funcţioneze eficient atât individual, cât şi în instituţii de îngrijire a sănătăţii care solicită muncă în echipă;
 • extinderea colaborărilor externe cu cercetători şi cadre didactice din universităţi de renume;
 • încurajarea mobilităţilor studenţeşti/cadre didactice/personal auxiliar oferă posibilitatea participanţilor de a acumula experienţă internaţională;
 • dezvoltarea cooperării cu parteneri din alte ţări în cadrul unei strategii clare de internaţionalizare;
 • promovarea şi sprijinul mobilităţilor de studenţi şi personal, în special celor cu oportunităţi reduse, şi dezvoltarea unor politici non-discriminatorii;
 • existenţa unei politici clare orientate spre dezvoltarea de activităţi de predare transnaţionale;
 • recunoaşterea importanţei şi asigurarea vizibilităţii rezultatelor obţinute de membrii personalului implicaţi în mobilităţi individuale sau în proiecte de cooperare cu parteneri strategici;
 • analiza rezultatelor monitorizării interne a mobilităţilor şi activităţilor de cooperare europene şi internaţionale realizate, îmbunătăţindu-şi astfel performanţa internaţională;
 • respectarea în totalitate a principiilor nediscriminării, transparenţei şi incluziunii aşa cum sunt ele definite în Carta instituţională;
 • asigurarea în mod egal şi echitabil a accesului tuturor participanţilor din toate mediile sociale, cu atenţie sporită la includerea celor cu mai puţine oportunităţi.

Puncte strategice pentru dezvoltarea internaţionalizării

 1. Internaţionalizarea trebuie să ocupe o poziţie centrală în cadrul misiunii universităţii, a politicii şi ale activităţilor de bază.
 2. Dezvoltarea de parteneriate internaţionalizare ca platforme dinamice de cercetare, predare şi beneficii reciproce în secolul 21.
 3. Globalizarea procesului didacticprin alinierea curriculelor, la toate disciplinele şi la toate nivelurile.
 4. Sprijinirea cadrului internaţional necesar dezvoltării cercetării, în vederea creerii de noi centre de excelenţă.
 5. Implicarea în activităţi internaţionale împreună cu alte universităţi, organizaţii şi agenţii din ţară.
 6. Extinderea studiilor în străinătate cu accent pe dobândirea de cunoştinţe care, puse în practică, să ducă la dezvoltarea interacţiunilor şi cooperării internaţionale.
 7. Creşterea continuă a numărului de studenţi străini înscrişi în toate ciclurile de  studii în cadrul universităţii.
 8. Explorarea potenţialului unei tehnologii avansate a informaţiei  pentru creerea de forme inovatoare de învăţare care înainte nu erau posibile (oferirea de pachete de e-learning studenţilor plecaţi în mobilitate externă).
 9. Introducerea unor programe de dezvoltare profesională dinamice care să pregătească cadrele didactice şi auxiliare pentru o activitate internaţională eficientă (cursuri de limbă, cursuri de specializare).
 10. Dezvoltarea unei baze de resurse care să permită implementarea şi dezvoltarea activităţilor de mai sus.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Prezentarea UMFVBT
 
Tip fişier : PPT | Dimensiune : 4.34 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >