Studenţi

Informaţii privind admiterea la studiile doctorale 2016

Data ultimei actualizări : 27.02.2017 | Tipăreşte pagina

ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Informaţiile referitoare la Admitere Doctorat, sesiunea Septembrie 2016 se regăsesc aici: http://admitere-doctorat.umft.ro/

Stimate candidat,

Pentru înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2016, vă rugăm să completaţi online Fişa de înscriere la concurs, la adresa: admitere-doctorat.umft.ro, în perioada 05.09 – 16.09.2016.

Fişa de înscriere, tipărită şi semnată, va fi anexată la dosarul de înscriere la concurs. Dosarele candidaţilor vor fi depuse la secretariatul Şcolii Doctorale al UMF „Victor Babeş”, din Timişoara, în perioada 12.09 – 16.09.2016, orele 9 – 15.00.

Puteţi solicita informaţii suplimentare privind completarea online a Fişei de înscriere şi pregătirea dosarului de concurs la telefon: 0256204250, int. 1422, e-mail: doctorat@umft.ro.

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a repartizat Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara 25 locuri granturi de studii pentru cetatenii romani si cetăţenii ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene din care 12 locuri cu bursa pentru forma de invaţământ cu frecvenţă şi 13 locuri fără bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

5 - 16 septembrie 2016 Completarea on-line a fişei de înscriere
12 - 16 septembrie 2016 Înscrieri pentru concursul de admitere la studiile universitare de  doctorat
19 - 21 septembrie 2016 Examen competenţă lingvistică
22 - 23 septembrie 2016 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei conducătorului de doctorat
26 - 28 septembrie 2016 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale
1 octombrie 2016 Înmatricularea candidaţilor admişi

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  1. UN DOSAR PLIC + 50 coli A4
  2. CERERE TIP – CARE VA FI ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA U.M.F. „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
  3. FIŞA PERSONALĂ DE ÎNSCRIERE
  4. DOUĂ COPII LEGALIZATE (LA NOTAR) ALE URMĂTOARELOR ACTE:
  • CERTIFICAT DE NAŞTERE,
  • DIPLOMA DE BACALAUREAT,
  • DIPLOMA DE ABSOLVIRE A FACULTĂŢII,*
  • SUPLIMENT DIPLOMĂ /FOAIA MATRICOLĂ,
  • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU ALT ACT DE SCHIMBARE A NUMELUI (NUMAI DACĂ ESTE CAZUL)
  • DOUĂ COPII LEGALIZATE LA NOTAR ALE DIPLOMEI DE MASTER CU SUPLIMENT DE DIPLOMĂ, (NUMAI DACĂ ESTE CAZUL);

5. CURRICULUM VITAE
6. LISTĂ DE LUCRĂRI
7. TAXA DE ÎNSCRIERE
8. CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

9.  COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE;

10. DOUĂ (2)  FOTOGRAFII TIP BULETIN

11. DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL PENTRU GRANTURI DOCTORALE

12.DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIN CARE CANDIDATUL DECLARĂ CĂ NU A MAI URMAT STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET (ANEXA 4 – DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE);

13.CHITANŢA REPREZENTÂND TAXA DE ÎNSCRIERE.

14. ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE CĂ UNUL DINTRE PĂRINŢI FACE PARTE DIN CATEGORIA „PERSONALULUI DIDACTIC AFLAT ÎN ACTIVITATE” ÎN VEDEREA SCUTIRII PENTRU TAXA DE ÎNSCRIERE, CONFORM ART. 11 ALIN (3) DIN ORDINUL M.E.N. NR. 3544/2013;

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

*Absolvenţii anului 2016 se pot înscrie cu adeverinţă provizorie de absolvire, urmând ca în termen de un an să aducă diploma pentru completarea dosarului.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Metodologie de Admitere 2016-2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 636.93 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >