Studenţi

Informaţii privind admiterea la studiile doctorale 2017

Data ultimei actualizări : 20.10.2017 | Tipăreşte pagina

Fisa on-line: admitere-doctorat.umft.ro/

 

ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Stimate candidat,

Pentru înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2017, vă rugăm să completaţi online Fişa de înscriere la concurs, la adresa: admitere-doctorat.umft.ro, în perioada 04.09 – 15.09.2017.

Fişa de înscriere, tipărită şi semnată, va fi anexată la dosarul de înscriere la concurs. Dosarele candidaţilor vor fi depuse la secretariatul Şcolii Doctorale al UMF „Victor Babeş”, din Timişoara, în perioada 11.09 – 15.09.2016, orele 9 – 15.00.

Puteţi solicita informaţii suplimentare privind completarea online a Fişei de înscriere şi pregătirea dosarului de concurs la telefon: 0256204250, int. 1422, e-mail: doctorat@umft.ro.

Ministerul Educatiei Nationale a repartizat Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara 24 locuri granturi de studii pentru cetatenii romani si cetăţenii ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru forma de învăţământ cu frecvenţă din care 12 locuri cu bursa şi 12 locuri fără bursă.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL COMPETIŢIEI PENTRU OBŢINEREA GRANTULUI DOCTORAL PROGRAMUL GD 2017

Competiţia se desfăşoară după următorul program:

Perioada de depunere a proiectelor 25 - 27 septembrie (până la orele15:30)
Evaluarea individuală 2 – 9 octombrie
Evaluarea în panel 10 – 15 octombrie
Afişarea rezultatelor 16 octombrie
Depunerea contestaţiilor 16 – 18 octombrie (până la orele 15:30)
Analiza şi rezolvarea contestaţiilor 18 – 20 octombrie
Afişarea rezultatelor 21 octombrie

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

6 - 15 septembrie 2017 completarea on-line a fişei de înscriere
11 - 15 septembrie 2017 Înscrieri pentru concursul de admitere la studiile universitare de  doctorat
18 - 20 septembrie 2017 Examen competenţă lingvistică
21 - 23 septembrie 2017 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei conducătorului de doctorat
25 - 27 septembrie 2017 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale
1 octombrie 2017 Înmatricularea candidaţilor admişi

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

În perioada 6-10 septembrie 2017, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere

(1) Candidaţii vor prezenta un dosar plic + 50 coli A4 pe care se înscriu datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, conţinând următoarele documente:

 • a. cerere tip – care va fi înregistrată la registratura UMFVBT,
 • b. fişa personală de înscriere,
 • c. două copii ale certificatului de naştere, certificate conform cu originalul
 • d. două copii ale diplomei de bacalaureat, certificate conform cu originalul
 • e. două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, certificate conform cu originalul *
 • f. două copii ale suplimentului de diplomă/foaie matricolă, certificate conform cu originalul
 • g. două copii ale diplomei de master, certificate conform cu originalul, dacă este cazul,
 • h. două copii ale certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, certificate conform cu originalul, dacă este cazul
 • i. copie a actului de identitate;
 • j. certificatul de competenţă lingvistică,
 • k. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
 • l. curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice,
 • m. listă cu lucrări;
 • n. adeverinţă care să ateste că unul dintre părinţi face parte din categoria „personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat” în vederea scutirii de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii doctorale, conform art. 57 alin (3) din Ordinului MENCS 6102 din 15 decembrie  2016,
 • o. două fotografii tip legitimaţie,
 • p. chitanţa reprezentând taxa de înscriere de 150 lei.

Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau  cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii  este de 150 lei.

* Absolvenţii anului universitar 2016-2017 se pot înscrie cu adeverinţă de absolvire, urmând ca în termen de un an să aducă diploma pentru completarea dosarului.

(2) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(3) Certificarea conformităţii copiilor cu originalul se efectuează la înscriere de către secretara Şcolii doctorale a UMFVBT.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Câştigătorii competiţiei Grant 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 314.87 Kb
Descarca Rezultate preliminare grant 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 369.55 Kb
Descarca CONTRACT PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 219.14 Kb
Descarca ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 67.94 Kb
Descarca STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017/2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 177.56 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >