Studenţi

RECLASIFICAREA STUDENŢILOR

Data ultimei actualizări : 28.12.2020 | Tipăreşte pagina

RECLASIFICAREA STUDENŢILOR  DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 1/7030/16.06.2016, în cadrul universităţii a fost introdus sistemul de reclasificare anuală a studenţilor în vederea ocupării locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, în funcţie de media ponderată, care se aplică începând cu anul I, an universitar 2016-2017.

Reclasificarea studenţilor pe locurile de studiu bugetate, se va face în funcţie de media ponderată a anului universitar anterior, în ordine descrescătoare, începând cu studenţii integralişti.

Media ponderată se exprimă prin suma dintre produsele notelor obţinute (N) la disciplinele obligatorii şi creditele aferente materiilor (C), raportată la numărul total de credite ale anului respectiv, cu excepţia disciplinelor Educaţia Fizică şi practica de vară, conform formulei: Mp=∑NnCn/58.

La calcularea mediei ponderate a anului de studiu sunt luate în considerare disciplinele obligatorii şi disciplina opţională aleasă, promovate de student şi numărul lor de credite, după încheierea sesiunii de restanţe sau a sesiunii de reexaminări.

Pentru aplicarea criteriilor şi standardelor de reclasificare, prin integralist se înţelege studentul care a obţinut 60 de credite aferente anului de studiu încheiat, prin promovarea examenelor la disciplinele obligatorii şi disciplina opţională aleasă, conform contractului de studiu.

Examenul/examenele nepromovat/e în anii anteriori afectează statutul de integralist [de exemplu, un student care este integralist al anului II şi ar putea trece la buget conform mediei, dacă în anul I a avut un examen restant va fi reclasificat conform art. 4 alin (1) din Criteriile  şi  standardele  de performanţă pentru reclasificarea anuală a studenţilor din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobate prin H.S. nr. 11/9161/29.06.2017].

La sfârşitul ciclului I (anul III – specializările Medicină şi Medicină Dentară, anul II – specializarea  Farmacie), studentul trebuie să acumuleze toate cele 180 de credite, respectiv 120 de credite.

La secţiunea Documente utile pot fi vizualizate reglementările interne privind reclasificarea studenţilor universităţii, după cum urmează:

  • Criteriile  şi  standardele  de performanţă pentru reclasificarea anuală a studenţilor din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobate prin H.S. nr. 11/9161/29.06.2017;
  • Criteriile  şi  standardele  de performanţă pentru trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă la învăţământ fără taxă, aprobate prin H.S nr. 28.03.2012;

Pentru studenţii înmatriculaţi anterior anului universitar 2016-2017 se aplică Criteriile şi standardele  de performanţă pentru trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă la învăţământ fără taxă, aprobate în şedinţa Senatului din 28.03.2012.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Medicină

Medicină Dentară

Farmacie

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >