Studenţi

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Sesiunea Septembrie 2019

Data ultimei actualizări : 13.09.2019 | Tipăreşte pagina

admitere.umft.ro!

 

------------------------

Accesul candidaţilor în sala de concurs se face între orele 8.30 si 9.30, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate, şi a legitimaţiei de concurs. Fără aceste documente, candidaţii nu sunt primiţi în sala de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu ora 10:00!

------------------------

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 – programe de studii universitare de licenta

Perioadele sesiunilor de admitere

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere:

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii, cu aceeaşi comisie, după următorul calendar:         

 • 05 – 06.09.2019 – perioada de înscriere;
 • 10.09.2019 – concurs de admitere;
 • 11.09.2019 – contestaţii:
 • 12.09.2019 – etapa I de confirmare a locului;
 • 13.09.2019 – etapa a II-a de confirmare a locului;
 • 13.09.2019 – publicarea rezultatelor.

 

Procedura de inscriere a candidatilor la concursul de admitere:

În perioada 05–06 septembrie 2019, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere, exprimându-şi consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii, se va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în perioada 05–06 septembrie 2019, între orele 09.00 – 14.00, la sediul central al Universităţii (P-ţa Eftimie Murgu nr. 2), în următoarele locaţii:

 • pentru Facultatea de Medicină: Secretariatul facultăţii, tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459;
 • pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, 0256/220480; 0256/204250, interior 404;
 • pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 483.

Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau prin reprezentant, pe bază de procură notarială.

Candidaţii care, anterior depunerii dosarului de înscriere, nu au avut posibilitatea completării on-line a Fişei de înscriere vor avea la dispoziţie aparatura tehnică necesară completării on-line şi listării Fişei de înscriere, la sediul fiecărei facultăţi, în locaţia în care se fac înscrierile, numai în perioada stabilită pentru înscrieri.

După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, candidaţii vor primi câte un e-mail de confirmare şi detalierea etapelor următoare, conform prezentului Regulament.

Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF „Victor Babeş” din Timişoara se vor prezenta o singură dată pentru înscriere, la oricare dintre ghişeele de înscriere. Aceşti candidaţi vor prezenta la înscriere un singur dosar cu acte originale (necesar). 

La înscriere, opţiunile candidaţilor sunt limitate la specializările din cadrul aceleiaşi facultăţi. În cazul Facultăţii de Medicină, candidaţii pot opta pentru un program de studii cu 360 credite transferabile şi maximum 2 programe de studii cu 180-240 credite transferabile. Candidaţii care optează pentru specializarea Asistenţă medicală generală au dreptul să aleagă oricare dintre cele trei locaţii geografice de desfăşurare, respectiv Timişoara, Lugoj sau Deva, precizând ordinea opţiunilor.

După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Rapoartele referitoare la situaţia numărului de candidaţi înscrişi vor fi generate zilnic şi vor putea fi vizualizate de toţi cei interesaţi, pe site-ul Universităţii.

În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidaţii de etnie romă se vor prezenta la secretarul-şef al Universităţii, cu o cerere tip, în care vor menţiona opţiunea de înscriere, însoţită de o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă. Secretarul-şef al Universităţii va data şi va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaţilor romi pe locuri distincte la facultatea vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă.

Absolvenţii liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin completarea unei cereri-tip de intenţie, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la concurs. Opţiunea de înscriere a absolvenţilor liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanţate de la bugetul de stat/cu taxă.

Pentru asigurarea respectării condiţiilor legale specifice prevăzute pentru candidaţii străini sau cei care au obţinut diploma de bacalaureat în afara României, Departamentul Relaţii Internaţionale al Universităţii va aviza, în prealabil, cu menţiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de candidaţi:

 • cetăţenii ţărilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene;
 • cetăţenii români care au obţinut diploma de bacalaureat în străinătate;
 • românii de pretutindeni;
 • cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de şedere în România.

 

*Situaţia locurilor disponibile are caracter provizoriu până la data finalizării sesiunii iulie 2019 a concursului de admitere, 04.09.2019, odată cu publicarea rezultatelor finale, conform Regulamentului concursului de admitere al universităţii, iulie/septembrie 2019. 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Centralizator candidați înscriși
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 555.28 Kb
Descarca Regulament Admitere 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 516.46 Kb
Descarca Locuri disponibile - Admitere Septembrie 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 111.5 Kb
Descarca Acte necesare pentru înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 120.71 Kb
Descarca Centralizator licee rural pe judete_2017-2018
 
Tip fişier : XLSX | Dimensiune : 76.41 Kb
Descarca Pentru candidați
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 2.66 Mb
Descarca Facilităţile sau condiţiile speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.74 Kb
Descarca Bibliografie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 159.51 Kb
Descarca Depunere contestatii
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 84.15 Kb

Rezultate finale

Descarca Rezultate finale - Medicina Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 470.22 Kb
Descarca Rezultate finale - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 533.24 Kb
Descarca Rezultate finale - ASF Lugoj
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 469.41 Kb
Descarca Rezultate finale - ND
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 467.75 Kb
Descarca Rezultate finale - BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 471.2 Kb
Descarca Rezultate finale - AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 470.55 Kb
Descarca Rezultate finale - AMG Deva
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 472.84 Kb
Descarca Rezultate finale- AMG Lugoj
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 469.41 Kb

Rezultate provizorii

Descarca Rezultate provizorii (dupa contestatii) - AMG Deva
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 539.05 Kb
Descarca Rezultate provizorii (dupa contestatii) - AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 535.37 Kb
Descarca Rezultate provizorii (dupa contestatii) - BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 597.7 Kb
Descarca Rezultate provizorii (dupa contestatii) - ND
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 531.74 Kb
Descarca Rezultate contestatii
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 271.14 Kb
Descarca Rezultate provizorii - MD
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 470.23 Kb
Descarca Rezultate provizorii - ASF Lugoj
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 469.42 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 599.77 Kb
Descarca Rezultate provizorii - AMG Lugoj
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 469.42 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >