Studenţi

Licenţă 2019

Data ultimei actualizări : 31.01.2020 | Tipăreşte pagina

LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2020

FACULTATEA DE MEDICINA

PROGRAM DE STUDII MEDICINA, MEDICINA LIMBA ENGLEZA BALNEOFIZIO-KINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, ASISTENTA MEDICALA GENERALA

 • PROBA SCRISĂ: 05.02.2020 ORA 10:00 - SALA PETRU DRAGAN – ( etajul 2 )
 • SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ: 07.02.2020 ORA 8:30 ( SALA PETRU DRAGAN )

ACCESUL ÎN SALĂ SE FACE CU O ORĂ ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXAMENULUI!!!

----------------------------------

 

EXAMEN DE LICENŢĂ - FARMACIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 PROBA SCRISĂ : 03.09.2019 ora 10.00

 • Accesul în sala de examen se va face în intervalul 9.00 – 9.30 pe baza carnetului de student şi a actului de identitate/paşaport valabil.

PROBA PRACTICĂ : 04 – 05.09.2019 ora 8.00 (Chimie farmaceutică + Tehnologie farmaceutică + Farmacologie)

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ : 06.09.2019 ora 9.00

 • Toate detaliile se găsesc la avizierul Facultăţii de Farmacie
 • Informaţii la tel. 0256/494 604 sau e-mail decanat.farma@umft.ro

Repartitia pe sali se regaseste in categoria DOCUMENTE UTILE a acestei pagini!

 

----------------------------------

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoţia curentă şi promoţiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara.

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii.  

Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de catedra de profil a Universităţii.

Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiei şi/sau pe pagina web. 

La programele de studii universitare de licenţă cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

La programele de studii universitare de licenţă cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din lucrările de licenţă se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

Documentele care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, semnate şi înregistrate, se vor depune de către studenţi la decanatul facultăţii înainte de susţinerea lucrării de licenţă, până cel târziu în data de 14.06.2019.

Pentru absolvenţii promoţiei 2017-2018, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, Pentru absolvenţii promoţiei 2018-2019, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în aceleaşi condiţii, astfel:

în luna iulie 2019 – toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv programul de studii Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 02.07.2019, ora 1000 – proba scrisă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv pentru Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie);
 • 03-04.07.2019 – proba practică (pentru programele de studii Medicină Dentară şi Tehnică Dentară);
 • 05-06.07.2019 – susţinerea lucrărilor de licenţă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv pentru Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie).

 a) în luna septembrie 2019 – programele de studii Farmacie şi Farmacie (în limba franceză)din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 03.09.2019, ora 1000– proba scrisă:
 • 04-05.09.2019 – proba practică;
 • 06.09.2019 – susţinerea  lucrărilor de licenţă.

 b) în luna februarie 2020 – toate programele de studii:

 • 05.02.2020, ora 1000 – proba scrisă;
 • 06.02.2020 – proba practică;
 • 07.02.2020 – susţinerea lucrărilor de licenţă.

(2) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatele facultăţilor, prin depunerea lucrărilor de licenţă, a certificatelor de competenţă şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi coordonatorul ştiinţific, conform calendarului şi structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, până la data de 03.06.2019, pentru prima sesiune, respectiv, până la data de 24.01.2020, pentru a doua sesiune a examenului de licenţă.

Pentru programele de studii universitare de licenţă Asistenţă Medicală Generală (Lugoj), respectiv Asistenţă de Farmacie (Lugoj), organizarea şi susţinerea examenului de licenţă se va desfăşura la Lugoj, sub coordonarea comisiei centrale de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.   

Mai multe informatii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara se regăsesc în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, aferent promoţiei anului universitar 2018-2019, aprobat de Senatul universitar în şedinţa din 27.02.2019 şi afişat la Secţiunea Documente utile. 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Programarea susținerii lucrării de licență - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 477.78 Kb
Descarca Rezultate proba scrisa - Farmacie Fr
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 410.89 Kb
Descarca Rezultate proba scrisa - Farmacie Ro
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 795.21 Kb
Descarca Grila corecta Licenta Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 101.77 Kb
Descarca Planificare proba practică - Farmacie
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 58 Kb
Descarca Repartiti pe sali - FARMACIE FR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 438.63 Kb
Descarca Repartiti pe sali - FARMACIE RO
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.08 Mb
Descarca REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 130.34 Kb
Descarca COMISII LICENTA 2019 - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 59.3 Kb
Descarca COMISII LICENTA 2019 - Asistență de Farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 62.3 Kb
Descarca COMISII LICENTA 2019 - TEHNICĂ DENTARĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 308.63 Kb
Descarca COMISII LICENTA 2019 - MEDICINA DENTARĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 326.84 Kb
Descarca COMISII LICENTA 2019 - FACULTATEA DE MEDICINA
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 294.5 Kb
Descarca Metodologie antiplagiat licență 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 325.35 Kb

Susținere licență

Descarca Rezultate susținere lucrare licență - TD
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 35.38 Kb

Grila raspunsul corect

Descarca Grila raspuns Medicina
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 270.53 Kb
Descarca Grila raspuns BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 268.95 Kb
Descarca Grila raspuns AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 188.66 Kb
Descarca Grila raspuns Tehnica Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 261.46 Kb
Descarca Grila raspuns Medicina Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 268.78 Kb

Rezultate proba scrisa

Descarca Rezultate probă practică - Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 101.59 Kb
Descarca Rezultate probă practică - Medicină Dentară engleză
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 153.89 Kb
Descarca Rezultate probă practică - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 162.64 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Tehnica Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 98.74 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicina Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 74.14 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicina Dentara Engleza
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 71.31 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 85.4 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicină Franceză
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 93.79 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicină Engleză
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 94.59 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 80.33 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 145.37 Kb

Repartiția pe săli

Descarca Repartiti pe sali - ASISTENȚĂ DE FARMACIE LA LUGOJ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 302.97 Kb
Descarca Repartiția pe săli - ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ LUGOJ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 335.7 Kb
Descarca Repartiția pe săli - NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 280.53 Kb

Tematică şi Bibliografie

Descarca Tematică şi Bibliografie Farmacie 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 172.53 Kb

Variante de grile Facultatea de Farmacie

Descarca Proba practica Licenta - Farmacie 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 196.23 Kb
Descarca Variante de grile Licenta - Farmacie 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.6 Mb

Variante de grile Facultatea de Medicină Dentară

Descarca Variante de grile Licenta - Medicină Dentară 2019
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 197.97 Kb
Descarca Variante de grile Licenta - Tehnică Dentară 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.17 Mb

Variante de grile Facultatea de Medicină

Descarca Variante de grile Licenta - ND 2019
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 279.55 Kb
Descarca Variante de grile Licenta - Medicină 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.17 Mb
Descarca Variante de grile Licenta - AMG 2019
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 129.55 Kb
Descarca Variante de grile Licenta - BFKT 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.51 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >