Studenţi

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Sesiunea Septembrie 2020

Data ultimei actualizări : 11.09.2020 | Tipăreşte pagina

Confirmarea se va face pe bază de CNP la următorul link: 
http://admitere.umft.ro/confirmare-loc.php

 

Etapa I

În data de 10 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, şi încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei şi se achită în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni„taxa de confirmare– nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .

Se pot confirma maximum două programe de studii.

În data de 10 septembrie 2020 vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

Etapa II

În data de 11 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii şi încărcarea acestora pe platforma de admitere.

Rezultatele finale ale concursului de admitere sesiunea septembrie 2020 vor fi afişate la data de 11 septembrie 2020.

Pentru suport tehnic vă rugăm să transmiteţi e-mail către: admitere.umft@umft.ro

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii, cu aceeaşi comisie, după următorul calendar: 

 • 03-04.09.2020 – perioada de înscriere, între orele 9:00 şi 15:00
 • 08.09.2020 – concurs de admitere;
 • 09.09.2020 – contestaţii;
 • 10.09.2020 – etapa I de confirmare a locului;
 • 11.09.2020 – etapa a II-a de confirmare a locului;
 • 11.09.2020 – publicarea rezultatelor.

 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

În perioada 03 – 04 septembrie 2020 între orele 9:00 şi 15:00, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs şi vor încărca  documentele (dosarului de înscriere) la adresa admitere.umft.ro, cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale. Prin completarea fişei de înscriere on-line, candidaţii îşi exprimă consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere prin completarea fişei de înscriere şi încărcarea  documentelor (dosarului de înscriere) on-line, respectiv verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii, se va desfăşura în perioada 03 – 04 septembrie 2020.

Date de contact:

 • pentru Facultatea de Medicină: tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459;
 • pentru Facultatea de Medicină Dentară: tel. 0256/220480; 0256/204250, interior 404;
 • pentru Facultatea de Farmacie: tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 483.

După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, candidaţii vor primi câte un e-mail de confirmare a validării înscrierii şi detalierea etapelor următoare, conform prezentului Regulament.

Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF „Victor Babeş” din Timişoara vor încărca on-line, o singură dată, documentele (dosarul) de înscriere.

La înscriere, opţiunile candidaţilor sunt limitate la specializările/programele de studii din cadrul aceleiaşi facultăţi.

Absolvenţii liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin ataşarea la documentele de înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei cereri-tip de intenţie, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la concurs. Opţiunea de înscriere a candidatului – absolvent al unui liceu din mediul rural pe locul distinct exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanţate de la bugetul de stat/cu taxă.

Absolvenţii cu diploma de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin ataşarea la documentele de înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei cereri-tip de intenţie, respectiv a actelor doveditoare eliberate de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, din care să rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie specială care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. Opţiunea de înscriere a candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat provenit din sistemul de protecţie socială exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanţate de la bugetul de stat/cu taxă.”

Pentru asigurarea respectării condiţiilor legale specifice prevăzute pentru candidaţii străini sau cei care au obţinut diploma de bacalaureat în afara României, Departamentul Relaţii Internaţionale al Universităţii va aviza, în prealabil, cu menţiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de candidaţi:

 • cetăţenii ţărilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene;
 • cetăţenii români care au obţinut diploma de bacalaureat în străinătate;
 • românii de pretutindeni;
 • cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de şedere în România.

Rapoartele referitoare la situaţia numărului de candidaţi înscrişi vor fi generate zilnic şi vor putea fi vizualizate de toţi cei interesaţi, pe site-ul Universităţii.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate contestatii MD - septembrie 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 290.16 Kb
Descarca GRILE MASTER_Admitere Sesiunea Septembrie 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 452.3 Kb

Rezultate finale

Descarca Rezultate finale Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 61.75 Kb
Descarca Rezultate finale Medicină dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 60.27 Kb
Descarca Rezultate finale Asistență de Farmacie (Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 60.76 Kb
Descarca Rezutate finale Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 60.44 Kb

Rezultate provizorii

Descarca Rezultate provizorii Asistență de Farmacie (Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 61 Kb
Descarca Rezultate provizorii Medicină dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 60.8 Kb
Descarca Rezultate provizorii Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.23 Kb
Descarca Rezutate provizorii Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 60.44 Kb

Repartiția pe săli

Descarca Repartiția pe săli - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 396.92 Kb
Descarca Repartiția pe săli - Farmacie (Botanică)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 397.53 Kb
Descarca Repartiția pe săli - Farmacie (Biologie)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 405.1 Kb

Informații admitere

Descarca CALENDAR ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 137.59 Kb
Descarca PROCEDURA DE INSCRIERE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.25 Kb
Descarca ACTELE NECESARE - ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 159.88 Kb
Descarca CATEGORII SPECIALE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 123.46 Kb
Descarca TAXELE DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 154.35 Kb
Descarca DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 168.68 Kb
Descarca DEPUNEREA CONTESTATIILOR - ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 125.51 Kb
Descarca CONFIRMAREA LOCULUI - ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 131.18 Kb
Descarca PLATA TAXELOR DE SCOLRIZARE - ADMITERE SEPTEMBRIE 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 134.37 Kb
Descarca INMATRICULAREA 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 151.6 Kb

Cereri tipizate

Descarca DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 29.5 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere romi
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 157.8 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere olimpici
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 174.66 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere locuri distincte rural
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.91 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere locuri distincte plasament
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.94 Kb
Descarca Cerere tip confirmare candidati respinsi etapa II
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.57 Kb
Descarca Cerere tip scutire de taxa de inscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 108.93 Kb
Descarca CERERE DE CAZARE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 132.08 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >