Studenţi

Licenţă 2017

Data ultimei actualizări : 05.09.2017 | Tipăreşte pagina

 

Licenţă Farmacie 

În luna septembrie 2017, specializările Farmacie şi Farmacie (limba franceză) din cadrul Facultăţii de Farmacie, astfel: 

 • 05.09.2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • accesul candidaţilor în sălile de concurs se face între orele 9.00-9,30 conform art.16, punctul 2 al Regulamentului de licenţă în vigoare
 • candidaţii se vor legitima la intrarea în sala de examen cu cartea de identitate/paşaport valabile şi carnetul de student
 • 06.09 - 07.09.2017 - proba practică
 • 08.09.2017 - susţinerea lucrărilor de licenţă.

În categoria "documente utile" se regăseşte repartiţia pe săli a candidaţilor ce vor susţine examenul de licenţă!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise ale examenului de licenţă, din data de 04.07.2017, se depun, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, pentru a fi înaintate decanatului facultăţii unde s-a desfăşurat examenul de licenţă, şi se rezolvă de către comisia centrală, în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor.

Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, iar deciziile comisiei centrale sunt definitive.

Rezultatele obţinute la probele orale şi practice nu pot fi contestate.

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica

 

În atenţia cadrelor didactice şi a studenţilor din anii terminali,

Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă – promoţia 2017 şi în conformitate cu art. 7 alin 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă aferent promoţiei anului universitar 2016-2017, aprobat prin H.S. nr. 1/1165/26.01.2017, prin prezentul, vă comunicăm următoarele informaţii:

1. Toate lucrările de licentă trebuie verificate din punct de vedere al originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, cu respectarea programului şi procedurii de lucru, pe fiecare facultate; (a se vedea documentul anexat, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 30.05.2017)

2. Documentele care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii sunt:

 • procesul verbal de control al originalităţii lucrării, înregistrat şi semnat de administratorul sistemului antiplagiat şi îndrumător;
 • avizul îndrumătorului în vederea admiterii susţinerii lucrării de licenţă

3. Documentele enunţate la pct. 2, semnate şi înregistrate, se vor depune de către studenţi la decanatul facultăţii înainte de susţinerea lucrării de licenţă, până cel târziu în data de 01.07.2017, însoţite de:

 • Lucrarea de licenţă
 • Referatul lucrării de licenta.

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica

 

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă şi se înscriu la decanatele facultăţilor, în termenul stabilit de reglementările universităţii.

Pentru absolvenţii anului universitar 2016-2017, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în aceleaşi condiţii, astfel:

a) sesiunea I: - în luna iulie 2017, pentru toate specializările din cadrul facultăţilor de Medicină, şi Medicină Dentară, respectiv specializarea Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie, astfel:

 • 04.07.2017, ora 10.00 - proba scrisă ;
 • 05.07.-06.07.2017 - proba practică (pentru specializările Medicină Dentară şi Tehnică Dentară);
 • 07.07.-08.07.2017 - susţinerea lucrărilor de licenţă.

- în luna septembrie 2017, specializările Farmacie şi Farmacie (limba franceză) din cadrul Facultăţii de Farmacie, astfel:

 • 05.09.2017, ora 10.00 - proba scrisă:
 • 06.09 - 07.09.2017 - proba practică:,
 • 08.09.2017 - susţinerea lucrărilor de licenţă.

b) sesiunea a II-a: în luna februarie 2018, la toate specializările/programele de studii, cu menţinerea comisiilor de licenţă, stabilite pentru prima sesiune a examenului de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Anunţ Facultatea de Medicină Dentară

Stimate cadre didactice,

Având în vedere: 
- Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă aferent promoţiei anului universitar 2016-2017, 
- Hotărârea Senatului Nr.2/1379/12.02.2013, 
- Metodologia pentru prevenirea plagiatului academic în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara,
- Calendarul examenului de licenţă, promoţia 2017, 
 
Vă transmitem, în ataşament (categoria "Documente utile" a acestei pagini), Adresa Decanatului Facultăţii de Medicină Dentară, Nr. 5994 din 17.05.2017, cu privire la persoanele desemnate, pe programe de studii, cu verificarea originalităţii lucrărilor de licenţă  şi programul de lucru.
 
DECAN,
Prof.univ.dr. Meda-Lavinia NEGRUŢIU
 
SECRETAR ŞEF FACULTATE,
Daniela-Aurora Tănase

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate proba scrisă, Farmacie Franceză
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 302.81 Kb
Descarca Rezultate proba scrisă, Farmacie Română
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 388.58 Kb
Descarca PLANIFICAREA PROBEI PRACTICE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 150.25 Kb
Descarca ORDINEA INTRĂRII ÎN SALĂ, DUPĂ COORDONATORUL ȘTIINȚIFIC
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 211.72 Kb
Descarca PROCES VERBAL DE CONTROL AL ORIGINALITĂŢII LUCRĂRII
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 49.49 Kb
Descarca Regulament Licenţă 2016-2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.3 Mb

Repartiția pe săli

Descarca Repartiția pe săli - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 692.71 Kb
Descarca Repartiția pe săli - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 241.15 Kb
Descarca Repartiția pe săli - As.F.
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 87.97 Kb
Descarca Repartiția pe săli - Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 344.93 Kb
Descarca Repartiția pe săli - A.M.G.
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 306.74 Kb
Descarca Repartiția pe săli - B.F.K.T.
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 229.27 Kb
Descarca Repartiția pe săli - N.D.
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 278.92 Kb
Descarca Repartiția pe săli - R.I.M.
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 255.1 Kb

Variante de grile Facultatea de Medicină

Descarca Teste Licenţă 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.02 Mb

Variante de grile Facultatea de Medicină Dentară

Descarca Variante de grile - Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.17 Mb
Descarca Variante de grile - Asistenţă Dentară
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 176.18 Kb
Descarca Variante de grile - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.17 Mb

Variante de grile Facultatea de Farmacie

Descarca Variante de grile - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.22 Mb
Descarca Proba practică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 443.32 Kb

Tematică şi Bibliografie

Descarca Tematică şi Bibliografie Medicină 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 763.92 Kb
Descarca Tematică şi Bibliografie Medicină Dentară 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.32 Mb
Descarca Tematică şi Bibliografie Farmacie 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.43 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >