Studenţi

Rezidenţiat 2018

Data ultimei actualizări : 25.11.2018 | Tipăreşte pagina

Site-ul oficial: rezidentiat.ms.ro

 

Lista locuri si posturi neocupate 25.11.2018

Publicăm lista locurilor şi posturilor disponibile după încheierea primei zi de repartiţie.

Suplimentare locuri 23.11.2018

In categoria “Documente utile” se regaseste lista actualizata.

Repartiţia candidaţilor

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 25 şi 26 noiembrie 2018 prin teleconferinţă, în intervalul orar 9:00 - 21:00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiţie se pot prezenta candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs. 

Dacă repartiţia nu se finalizează în data de 25 noiembrie 2018, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile la sfârşitul primei zile de repartiţie se vor afişa pe pagina de internet http://rezidentiat.ms.ro. 

Pentru buna desfăşurare a procesului de alegere a locurilor şi posturilor scoase la concurs:

 • Candidaţii sau împuterniciţii acestora sunt rugaţi să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciţii şi procura notarială.
 • Candidaţii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe regulile de acces în sala în care se organizează repartiţia - NU poate fi depăşită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiţia se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidaţii au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidaţi.
 • Însoţitorii candidaţilor NU au voie să intre în sala de repartiţie.
 • Candidaţii şi însoţitorii acestora sunt rugaţi să respecte cu stricteţe indicaţiile date de organizatori.
 • Având în vedere condiţiile meteo din această perioadă, candidaţii sunt rugaţi să se asigure că ajung în timp util la repartiţie.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."


Programul de desfăşurare a repartiţiei va fi:

 • duminică, 25 noiembrie 2018 - ora 9:00 – domeniul farmacie
 • duminică, 25 noiembrie 2018 - ora 10:00 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 25 noiembrie 2018 - intervalul 12:00 – 21:00 – domeniul medicină
 • luni, 26 noiembrie 2018 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
 • Lista locaţiilor în care se organizează repartiţiaIMPORTANT: Ministerul Sănătăţii are în vedere modificarea legislaţiei privind detaşarea şi transferarea rezidenţilor, începând cu anul 2019.

Astfel, detaşările vor putea fi aprobate numai pentru module care nu se pot efectua în centrul universitar ales, cu avizul rectorilor / decanilor, după caz, şi a coordonatorilor de rezidenţiat din cele două centre universitare implicate. 

În cazul transferurilor solicitările vor fi luate în discuţie numai pentru motive justificate care au intervenit după data începerii pregătirii în rezidenţiat. 

 ---------------------------------------

 

Clasificarea finală a candidaţilor
Punem la dispoziţia celor interesaţi Clasificarea finală a candidaţilor care au susţinut Concursul Naţional de Rezidenţiat - sesiunea 18 noiembrie 2018.

 

Comunicat Contestaţii

Punem la dispoziţia celor interesaţi comunicatul Comisiei Comisiei Centrale de Rezidenţiat referitor la contestaţiile depuse de candidaţi privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Naţional de Rezidenţiat - sesiunea 18 noiembrie 2018.

---------------------------------------

 

Suplimentare locuri

Ministerul Sănătăţii anunţă candidaţii înscrişi la concursul de rezidenţiat din sesiunea 18 nov. 2018 că au fost suplimentate următoarele locuri pentru domeniul medicină:

 1. Specialitatea Epidemiologie - total 14 locuri
  • Bucureşti = 4
  • Cluj-Napoca = 2
  • Craiova = 2
  • Iaşi = 2
  • Tg.Mureş = 2
  • Timişoara = 2
 2. Specialitatea Medicină de familie - total 84 locuri
  • Arad = 7
  • Braşov = 7
  • Bucureşti = 7
  • Cluj-Napoca = 7
  • Constanţa = 7
  • Craiova = 7
  • Galaţi = 7
  • Iaşi = 7
  • Oradea = 7
  • Sibiu = 7
  • Tg.Mureş = 7
  • Timişoara = 7
 3. Specialitatea Medicină legală - total 2 locuri
  • Craiova = 2

Lista locurilor publicate pentru domeniul medicină dentară şi respectiv domeniul farmacie, precum si lista posturilor publicate la concurs rămân nemodificate. Pentru ministerele cu reţea sanitară proprie sunt publicate 54 de locuri/posturi.

---------------------------------------

 

Au fost publicate listele cu candidaţii înscrişi la concursul de rezidenţiat, sesiunea 18 noiembrie 2018.

Candidaţii sunt rugaţi să verifice, în perioada 06.11.2018 - 09.11.2018 ora 12:00, dacă sunt corecte: NUMELE, DOMENIUL şi CENTRUL UNIVERSITAR în care concurează. În cazul în care apar greşeli se vor adresa la DSP-ul la care s-au înscris.

Numărul de concurs din aceste liste este PROVIZORIU. Numărul de concurs DEFINITIV va fi publicat pe listele din data 09.11.2018, după efectuarea tuturor corecţiilor şi reordonarea candidaţilor.

Numerotarea candidaţilor este unică pe ţară, începe cu nr. 1 la domeniul medicină, centrele de concurs sunt în ordine alfabetică, continuă cu domeniul medicină dentară şi domeniul farmacie.

Pentru identificarea fără echivoc a candidatelor CADAR M. ANAMARIA a fost folosit anul absolvirii facultăţii: CADAR M. ANAMARIA (2017) şi respectiv CADAR M. ANAMARIA (2018). Numele complet şi anul absolvirii vor fi înscrise inclusiv pe grila de concurs.  

---------------------------------------

 

Numărul de candidaţi înscrişi la concurs

Pentru informarea candidaţilor prezentăm numărul candidaţilor înscrişi pe centre universitare şi domenii.

Actualizat distribuţia pe domenii 06.11.2018

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI 2.404 604 243
2 CLUJ-NAPOCA 835 210 164
3 CRAIOVA 610 119 65
4 IASI 994 265 107
5 TG. MURES 514 101 55
6 TIMISOARA 901 170 58

---------------------------------------

 

Anunţ, metodologie, locuri şi posturi

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Înscrierile se fac prin TOATE direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: 
luni - joi: 9,00-15,00, 
vineri: 9,00-14,00.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

---------------------------------------

Redistribuire candidaţi 2017

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,

în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate,

Ministerul Sănătăţii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs

Mai multe detalii găsiţi în  Comunicatul Ministerului Sănătăţii
Model cerere pentru cei interesaţi

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Comunicat Contestatii
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 53.9 Kb
Descarca Proces verbal contestații
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.98 Mb
Descarca Contestații
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 436.59 Kb

Clasificare finala

Descarca Clasificare finala Medicina
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 716.87 Kb
Descarca Clasificare finala Medicina Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 221.23 Kb
Descarca Clasificare finala Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 138.43 Kb

Grilele corecte

Descarca Grile Medicina Dentara - dupa contestatii - A
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.18 Kb
Descarca Grile Medicina Dentara - dupa contestatii - B
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.2 Kb
Descarca Grile Medicina Dentara - dupa contestatii - C
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.2 Kb
Descarca Grile Medicina Dentara - dupa contestatii - D
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.19 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină - A
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.04 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină - B
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.01 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină - C
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.05 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină - D
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.05 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină Dentară - A
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.22 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină Dentară - B
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.23 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină Dentară - C
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.24 Kb
Descarca Grile corecte - Medicină Dentară - D
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.22 Kb
Descarca Grile corecte - Farmacie - A
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.06 Kb
Descarca Grile corecte - Farmacie - B
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.01 Kb
Descarca Grile corecte - Farmacie - C
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.02 Kb
Descarca Grile corecte - Farmacie - D
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.01 Kb

Repartiția pe săli

Descarca Repartiti pe sali - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 971.51 Kb
Descarca Repartiti pe sali - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 552.76 Kb
Descarca Repartiti pe sali - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 463.62 Kb

Tematica și bibliografia

Descarca tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.53 Kb
Descarca tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 57.13 Kb
Descarca tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 97.78 Kb
Descarca tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE - precizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 19.91 Kb

Reglementări naţionale

Descarca LOCURI scoase la concurs (inclusiv suplimentarea)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.96 Kb
Descarca POSTURI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 71.62 Kb
Descarca LOCURI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 53.22 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 192.76 Kb

Redistribuire candidați 2017

Descarca Model cerere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 50.51 Kb
Descarca Comunicatul Ministerului Sănătății
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 58.62 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >