Studenţi

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Sesiunea Iulie 2021

Data ultimei actualizări : 08.07.2021 | Tipăreşte pagina

Teste apărute sub egida Editurii „Victor Babeş” din Timişoara

Se află la vânzare următoarele volume de teste pentru admiterea 2021:

 1. Biologie – Teste pentru concursul de admitere la Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară ale UMF „Victor Babeş” din Timişoara (preţ: 55 lei)
 2. Chimie Organică – Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere pentru concursul de admitere la Facultăţile de Medicină si Medicină Dentară ale UMF „Victor Babeş” din Timisoara (preţ: 40 lei)
 3. Biologie – Teste pentru concursul de admitere la programele de studii de Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologicăale UMF „Victor Babeş” din Timişoara” (preţ: 20 lei)
 4. Teste de biologie pentru admiterea la Facultatea de Farmacie, programul de studii Farmacie (preţ: 15 lei)
 5. Teste de botanică pentru admiterea la Facultatea de Farmacie (preţ: 15 lei)
 6. Teste de chimie pentru admiterea la Facultatea de Farmacie (preţ: 15 lei)

 

Testele se pot achiziţiona de la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, sectorul Bibliotecă (în intervalul 09:00 – 18:00), et. I sau prin sistem curierat cu plata în următorul cont:

RO18TREZ62120F331600XXXX

COD FISCAL: 4269215

Paşii achiziţionării testelor sunt următorii:

 1. Se trimite comanda pe adresa de e-mail biblioteca@umft.ro
 2. Se precizează obligatoriu în comandă datele de contact ale cumpărătorului, după cum urmează:
 • Nume, prenume
 • Adresa din cartea de identitate (cod, localitate, judeţ)
 • Număr de telefon şi e-mail de contact
 • Dovada plăţii (ordin de plată)

Precizaţi cu exactitate titlul complet al volumului şi numărul de bucăţi pe care doriţi să le achiziţionaţi.

ATENŢIE la completarea datelor cerute mai sus, pentru evitarea confuziilor!

IMPORTANT!!! Taxa de curier va fi suportată de către beneficiar şi se va achita în momentul primirii coletului.

Onorarea comenzilor se va face în cel mai scurt timp posibil de la preluarea lor.

Pentru admiterea la Asistenţă de farmacie (Lugoj) şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic – 200 de întrebări de botanică (au fost postate pe site-ul www.umft.ro, la link-ul http://old.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/7989/teste_20botanica_20e-book.pdf).

Volumele enumerate reprezintă o colecţie de teste elaborate de un colectiv de cadre didactice cu experienţă în învăţământul medical superior, având la bază manualele de Biologie pentru clasa a XI-a avizate de MEC.

Considerăm aceste cărţi ca fiind o necesitate pentru pregătirea oricărui viitor candidat in vederea concursului de admitere din vara acestui an, 2021, la programele de studii Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie din cadrul Universităţii noastre.

------------------------------

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021

II.3.1. Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2021, după următorul calendar:

 • în perioada 28 iunie - 16 iulie 2021(înscrierile din data de 16 iulie 2021 se finalizează la ora 14.00);
  1. completarea on-line a fişei de înscriere şi încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidaţi, cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale,
  2. verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii;
 • Afişarea listelor nominale privind repartiţia pe săli a candidaţilor se va realiza cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, pe site-ul universităţii www.umft.ro şi pe pagina web admitere.umft.ro;
 • în data de 23 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licenţă cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 • în data de 23 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licenţă cu durata de 3 - 4 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fişei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele);
 • în data de 25 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu durată de 5-6 ani (300-360 ECTS): Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
 • în data de 25 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licenţă cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fişei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele);
 • în data de 26 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere şi rezolvarea acestora;
 • în 26 - 27 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
 • în data de 28 iulie 2021, între orele 09.00 – 19.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
 • în data de 29 iulie 2021– afişarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2021, după cele două etape de confirmare a locului, cu indicarea numărului fişei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele);
 • în data de 01.09.2021 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere - sesiunea iulie 2021, după încheierea perioadei de achitare a taxei de şcolarizare, cu indicarea numărului fişei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele).

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

II.3.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2021, astfel:

 • 06-07.09.2021– perioada de înscriere:
  1. completarea on-line a fişei de înscriere şi încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidaţi, cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale. Înscrierile din data de 07 septembrie 2021 se finalizează la ora 14.00.
  2. verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii;
 • 08.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licenţă cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 • 09.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere şi rezolvarea acestora;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului;
 • 13.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare a locului;;
 • 13.09.2021 – publicarea rezultatelor.

------------------------------

Începând cu anul universitar 2021-2022, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara va avea două noi programe de studii:

NOU – ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ

 • Începând cu anul universitar 2021/2022, în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară va funcţiona un nou program de studii universitare de licenţă – „Asistenţă De Profilaxie Stomatologică”, cu durata de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfăşura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor – test grilă cu 30 de întrebări din Biologie (clasa a XI-a). Media concursului de admitere se va calcula astfel: 50% nota de la testul de verificare a cunoştinţelor şi 50% media obţinută la examenul de bacalaureat.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 10 locuri la taxă;
 • Competenţe obţinute în urma absolvirii:
  1. Realizarea activităţilor din domeniul educaţiei sanitare pe grupe de vârstă şi grupe sociale.
  2. Efectuarea sterilizării obiectelor şi materialelor sanitare în cabinetul medical dentar.
  3. Efectuarea profilaxiei stomatologice (determinarea plăcii bacteriene, fluorizare, sigilare).
  4. Implementarea şi asigurarea efectuării de igienizări stomatologice complexe (periaj, detartraj, polisaj).
  5. Gestionarea acordării primului ajutor în cabinetul de medicină dentară, implementând lucru la patru mâini.

NOU – COSMETICĂ MEDICALĂ ŞI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

 • Începând cu anul universitar 2021/2022, în cadrul Facultăţii de Farmacie va funcţiona un nou program de studii universitare de licenţă – „Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic”, cu durata de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfăşura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor – test grilă cu 30 de întrebări din Botanică (clasa a IX-a). Media concursului de admitere se va calcula astfel: 50% nota de la testul de verificare a cunoştinţelor şi 50% media obţinută la examenul de bacalaureat.
 • Pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii concursului de admitere, se pot descărca de pe site-ul www.umft.ro testele de botanică în format pdf (link: http://www.umft.ro/carti-in-format-electronic--farmacie_186)
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 20 locuri la taxă;
 • Calificarea dobândită în urma absolvirii: asistent estetician
 • Competenţe obţinute în urma absolvirii:
  1. Conceperea, prepararea şi condiţionarea produselor cosmetice şi dermatocosmetice
  2. Controlul calităţii şi analiza produselor cosmetice şi dermatocosmetice
  3. Identificarea şi stabilirea nevoilor de îngrijire a pielii, realizarea şi aplicarea unui plan de îngrijire, aplicarea unui plan terapeutic
  4. Consultanţă şi expertiză în aplicarea de tehnici şi proceduri în domeniul cosmeticii, dermatocosmeticii şi esteticii, etc. 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca REGULAMENT ADMITERE RO+UE 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.46 Mb

Informatii generale desfășurare admitere

Descarca Calendarul concursului de admitere - 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 198.93 Kb
Descarca Probele de concurs - admitere 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 243.1 Kb
Descarca Cifra de scolarizare - 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 199.93 Kb
Descarca Modalitatea de desfasurare a concursului de admitere 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 201.48 Kb
Descarca Acte necesare admitere - 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 206.18 Kb
Descarca Taxe - organizare si desfasurare admitere 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 190.92 Kb
Descarca Admiterea unor categorii speciale 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 177.19 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >