Studenţi

Rezidenţiat 2019

Data ultimei actualizări : 17.12.2019 | Tipăreşte pagina

Site-ul oficial: rezidentiat.ms.ro

Suplimentare locuri

Pentru cei interesaţi prezentăm comunicatul Ministerului Sănătăţii
Comunicat 

şi lista locurilor (inclusiv suplimentarea) disponibile pentru repartiţia din 17, 18 şi 19.12.2019.
Locuri (inclusiv suplimentarea) 

Lista posturilor rămâne nemodificată 

 

Repartiţia candidaţilor

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 17, 18 şi 19 decembrie 2019 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiţie se pot prezenta candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfăşurare a procesului de alegere a locurilor şi posturilor scoase la concurs:

 • Candidaţii sau împuterniciţii acestora sunt rugaţi să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciţii şi procura notarială.
 • Candidaţii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe regulile de acces în sala în care se organizează repartiţia - NU poate fi depăşită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiţia se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidaţii au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidaţi.
 • Însoţitorii candidaţilor NU au voie să intre în sala de repartiţie.
 • Candidaţii şi însoţitorii acestora sunt rugaţi să respecte cu stricteţe indicaţiile date de organizatori.
 • Având în vedere condiţiile meteo din această perioadă, candidaţii sunt rugaţi să se asigure că ajung în timp util la repartiţie.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."


IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările şi completările ulterioare, aceşti candidaţi trebuie să deţină licenţă în medicină şi licenţă în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licenţe în original şi copie SAU copii legalizate ale celor două licenţe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfăşurare a repartiţiei va fi:

 • marţi, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul farmacie
 • marţi, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 13:00 – domeniul medicină dentară
 • miercuri, 18 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
 • joi, 19 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
 • Lista locaţiilor în care se organizează repartiţia

---------------------

 

Clasificarea finala se regaseste in categoria "Documente utile" a acestei pagini!

---------------------

Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziţia celor interesaţi comunicatul Comisiei Centrale de Rezidenţiat referitor la contestaţiile depuse de candidaţi privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Naţional de Rezidenţiat - sesiunea 8 decembrie 2019. (Sectiunea "Documente utile" a acestei pagini sau rezidentiat.ms.ro), respectiv Grila corectă definitivă.

---------------------

Grilele corecte (Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet) se regăsesc aici: 
http://rezidentiat.ms.ro/ sau in categoria "Documente utile" a acestei pagini!

 

Anunţ contestaţii

Candidaţii la concursul de rezidenţiat care doresc să depună contestaţii, o pot face la sediul stabilit de Comisia Locală din diecare centru de concurs.

Conform metodologiei de concurs
Art. 19 - (3) Grila corectă se afişează pe site-ul oficial al rezidenţiatului şi pe site-urile universităţilor de medicină şi farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16:00.

Art. 20 - (1) Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la ora 16.00 în ziua de 9 decembrie 2019. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunţat pe site-ul universităţii de medicină şi farmacie unde a fost susţinut concursul.

---------------------

Repartitia pe sali
Listele cu repartitia candidatilor pe sali se regasesc in categoria "Documente utile" a acestei pagini!

 

Accesul în sala de concurs

 1. Pentru accesul în sala de concurs, candidaţii se vor legitima cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.
  Cetăţenii străini vor avea asupra lor paşaport / act de identitate - în termen de valabilitate; acesta poate fi însoţit, după caz, de:
  • CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
  • PERMIS DE ŞEDERE
 2. Candidaţii sunt rugaţi să se asigure că vor ajunge în timp util la sala de concurs, indiferent de condiţiile meteo.
 3. Candidaţii care şi-au schimbat numele între data înscrierii şi data concursului vor avea asupra lor acte doveditoare: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.

---------------------

Listele candidaţilor înscrişi

Candidaţii sunt rugaţi să verifice, în perioada 27.11.2019 - 29.11.2019 ora 12:00, dacă sunt corecte: NUMELE, DOMENIUL şi CENTRUL UNIVERSITAR în care concurează. În cazul în care apar greşeli se vor adresa la DSP-ul la care s-au înscris.

Numărul de concurs din aceste liste este PROVIZORIU. Numărul de concurs DEFINITIV va fi publicat pe listele din data 29.11.2019, după efectuarea tuturor corecţiilor şi reordonarea candidaţilor.

Numerotarea candidaţilor este unică pe ţară, începe cu nr. 1 la domeniul medicină, centrele de concurs sunt în ordine alfabetică, continuă cu domeniul medicină dentară şi domeniul farmacie.

Listele se regasesc aici: http://rezidentiat.ms.ro/

---------------------

Numărul de candidaţi înscrişi la concurs

Pentru informarea candidaţilor prezentăm numărul candidaţilor înscrişi pe centre universitare şi domenii.

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE TOTAL
1 BUCUREŞTI 2.274 695 290 3.259
2 CLUJ-NAPOCA 866 242 175 1.283
3 CRAIOVA 607 140 89 836
4 IAŞI 1.087 314 127 1.528
5 TG. MUREŞ 540 135 78 753
6 TIMIŞOARA 908 216 93 1.217
  TOTAL 6.282 1.742 852 8.876


--------------------- 

Rezidenţiat - sesiunea 8 decembrie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează duminică, 8 decembrie 2019, concurs naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.
Toate informaţiile se regăsesc pe http://rezidentiat.ms.ro/.

--------------------- 

Înscrierea candidaţilor

Pentru evitarea aglomeraţiei şi reducerea timpului de aşteptare la Direcţiile de Sănătate Publică din centrele universitare reamintim candidaţilor:

 • se pot înscrie la oricare din cele 42 Direcţii de Sănătate Publică cu susţinerea concursului în oricare din cele 6 centre universitare de concurs
 • înscrierea se face în perioada 7 - 19 noiembrie 2019, inclusiv
 • programul de depunere a dosarelor este:
  • luni - vineri orele 9,00 - 16,00,
  • sâmbătă 9,00 - 14,00

În Bucureşti candidaţii au posibilitatea de a depune dosarul la:
 • Direcţia de Sănătate Publică a Mun. BUCUREŞTI – Strada Avrig, nr. 72-74, sector 2
 • SAU
 • Direcţia de Sănătate Publică a Jud. ILFOV – Str. Aviator Popişteanu, nr. 46, sector 1

 ---------------------

Comunicatul de presă al Ministerului Sănătăţii din data de 04.10.2019.

---------------------

EXAMENUL DE REZIDENŢIAT

8 decembrie 2019

Informaţiile se pot afla de pe site-urile

www.rezidentiat.ms.ro şi  www.dsptimis.ro

---------------------

 Tematica şi bibliografia

Aducem la cunoştinţă celor interesaţi că tematica şi bibliografia au rămas neschimbate faţă de sesiunea anterioară (18.11.2018)

 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Comunicat Analiza contestațiilor
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 54.46 Kb
Descarca Proces verbal contestatii - 09.12.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 344.74 Kb
Descarca Anunt Contestatii Rezidentiat 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 470.54 Kb

Clasificare finala

Descarca Clasificare finala - Domeniul Medicina
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 691.49 Kb
Descarca Clasificare finala - Domeniul Medicina Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 247.52 Kb
Descarca Clasificare finala - Domeniul Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 154.69 Kb
Descarca Toti candidatii
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 848.22 Kb

Grile corecte

Descarca Medicină Dentară - caiet tip A - definitivă
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.04 Kb
Descarca Medicină Dentară - caiet tip B - definitivă
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.05 Kb
Descarca Medicină Dentară - caiet tip C - definitivă
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.04 Kb
Descarca Medicină Dentară - caiet tip D - definitivă
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.03 Kb
Descarca Medicină - caiet tip A
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.49 Kb
Descarca Medicină - caiet tip B
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.48 Kb
Descarca Medicină - caiet tip C
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.44 Kb
Descarca Medicină - caiet tip D
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.46 Kb
Descarca Medicină Dentară - caiet tip A
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.04 Kb
Descarca Medicină Dentară - caiet tip B
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.05 Kb
Descarca Medicină Dentară - caiet tip C
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.04 Kb
Descarca Medicină Dentară - caiet tip D
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 64.04 Kb
Descarca Farmacie - caiet tip A
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.76 Kb
Descarca Farmacie - caiet tip B
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.78 Kb
Descarca Farmacie - caiet tip C
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.77 Kb
Descarca Farmacie - caiet tip D
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.76 Kb

Repartiția pe săli

Descarca Repartitia pe sali - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.14 Mb
Descarca Repartitia pe sali - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 741.6 Kb
Descarca Repartitia pe sali - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 526.27 Kb

Anunțul de concurs

Descarca ANUNȚ (publicația de concurs)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 141.45 Kb
Descarca Model cerere (.pdf)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 66.58 Kb
Descarca Model cerere (.docx)
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 23.91 Kb

Locuri și posturi

Descarca LOCURI scoase la concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 52.69 Kb
Descarca POSTURI scoase la concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 67.21 Kb

Metodologia de concurs

Descarca Metodologia de concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 219.97 Kb
Descarca Ordin 1668/2019 - privind taxa de concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 54.61 Kb

Tematică şi Bibliografie

Descarca tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 67.56 Kb
Descarca tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 69.37 Kb
Descarca tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 104.43 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >