Despre noi

Concurs Director CSUD 2016

Data ultimei actualizări : 16.01.2017 | Tipăreşte pagina

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

anunţă:

În temeiul art. 11 alin (6) lit. c) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2016 – 2020 concurs ce va avea loc în perioada 16-17 mai 2016.

La concursul pentru ocuparea postului de Director CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sporului, potrivit art. 219 alin (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Candidaturile se depun între 9 martie şi 10 mai 2016 la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara – Serviciul RUNOS.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Serviciul RUNOS, e-mail: concurs@umft.ro.

Condiţii minimale de înscriere la concurs:

1. Deţinerea diplomei de Doctor în ştiinţe;

2. Deţinerea calităţii de conducător de doctorat acordat prin Ordin al ministrului

3. Condiţiile stabilite de Ordinul 6560/20.12.2012 - privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare:

3.1. 2 carţi (cu ISBN) (din care una ca prim autor sau autor unic) sau 6 capitole în tratate, de la ultima promovare.

3.2. Minim 6 articole în extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu factor de impact) în calitate de autor principal, de la ultima promovare.

3.3. Minim 25 articole in extenso, din care 5 de la ultima promovare, în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI sau în alte BDI (1 articol ISI cu I.F.<1 = 3 articole în reviste indexate BDI dar nu şi invers; 1 articol ISI cu I.F.≥1 = 5 articole în reviste indexate BDI dar nu şi invers; I.F.= impact factor).

3.4. Minim 3 granturi /proiecte câştigate prin competiţie din care 1 ca director de proiect.

3.5. Minim 8 articole, din care 3 în ultimii 5 ani, publicate în rezumat în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice cu ISBN sau ISSN.

 Nu sunt acceptate, Rezumatele, Recenziile altor publicaţii, Materialele editoriale, Corecţiile.

Nu sunt admise adeverinţe sau certificări din partea editorului că un articol a fost acceptat pentru publicare.

Toate articolele incluse în Dosarul cu standardele minimale trebuie să fie publicate (cel puţin să conţină D.O.I.)

 Dosarul de concurs va conţine, în mod obligatoriu, următoarele:

 Cererea de înscriere adresată Rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 • Lista completă de lucrări ale candidatului/candidatei
 • CV-ul
 • Planul Managerial
 • Fişa de verificare a standardelor minimale
 • Ordinul ministrului de acordare a calităţii de conducător de doctorat (copie)
 • Copie legalizată după diploma de doctor în ştiinţe
 • Copie carte de identitate/buletin de identitate/paşaport
 • Copie legalizată certificat de naştere
 • Copie legalizată certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Declaraţie pe propria răspundere privind incompatibilitatea
 • Adeverinţă medicală
 • Adeverinţă psihologică
 • CD / DVD / Memorystick cu întregul dosar în format electronic (4 exemplare)
 • CD / DVD / Memorystick cu documente în format Word – CV-ul, Fişa de verificare a standardelor minimale, Lista de lucrări, Planul Managerial

 Probe de concurs:

 • Probă scrisă
 • Interviu (interviul va include şi prezentarea Planului Managerial al candidatului/candidatei)

Tematica şi bibliografia de concurs

 • Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Regulamentul Intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Metodologie privind desemnarea şi alegerea consiliului pentru studii universitare de doctorat şi a consiliului şcolii doctorale
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
 • Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Regulamentul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare
 • Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

 

CALENDAR CONCURS

 1.  Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Pţa Eftimie Murgu nr.2 sau prin servicii de poştă sau curierat, care permit confirmarea primirii.
 2. 09 martie – 10 mai 2016 – perioada de înscriere la concurs
 3. 11 mai 2016 – avizarea dosarelor depuse
 4. 12 mai 2016 – depunere contestaţii dosare
 5. 13 mai 2016 – soluţionare contestaţii
 6. 16-17 mai 2016 – desfăşurarea concursului
 7. 18 mai 2016 – anunţarea rezultatului concursului
 8. 19 mai 2016 – depunere contestaţii concurs
 9. 20 mai 2016 – soluţionare contestaţii

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Candidaţi avizaţi
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 542 Kb
Descarca Candidaţi înscrişi
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 542 Kb
Descarca OPIS + cerere
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 266.5 Kb
Descarca Declaratie pe propria raspundere
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 539.5 Kb
Descarca Fisa de evaluare a standardelor minimale
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 573 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >