Despre noi

Concurs Director CSUD 2020

Data ultimei actualizări : 15.09.2020 | Tipăreşte pagina

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

anunţă:

În temeiul art. 11 alin (6) lit. c) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2020 – 2024, concurs ce va avea loc în data de 14 septembrie 2020.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, potrivit art.219 alin. (1) lit a) din Legea nr.1/2011.

Candidaturile se depun între 7 iulie 2020 şi 8 septembrie 2020 la registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Direcţia Resurse Umane, e-mail: hr@umft.ro.                 

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, potrivit art.219 alin. (1) lit a) din Legea nr.1/2011.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs, adresată Rectorului;
 • Curriculum vitae în extenso, care să cuprindă detalii privind activitatea de cercetare ştiinţifică, didactică, colaborările internaţionale şi naţionale, activitatea de conducere de doctorat, numărul de teze finalizate, experienţa în management universitar, reprezentarea în comisii de interes naţional şi internaţional (în format tipărit şi electronic);
 • Lista lucrărilor ştiinţifice (articole, cărţi, brevete, proiecte de cercetare, etc);
 • Maximum 10 publicaţii, articole, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acestea şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
 • Plan managerial pe care îşi propune să-l îndeplinească, conceput pentru perioada mandatului;
 • Copii după actele de studii;
 • Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
 • Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
 • Ordinul MES care să ateste dreptul de a conduce doctorate;
 • Fişa de verificare a îndeplinirii criteriilor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare, pentru domeniul în care persoana înscrisă are dreptul de a conduce doctorate;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare;
 • Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind situaţia de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011;

 

CALENDAR DE CONCURS PENTRU CUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR C.S.U.D.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Pţa Eftimie Murgu nr.2 sau prin servicii de poştă sau curierat, care permit confirmarea primirii.

 • 07 iulie 2020 – 08 septembrie 2020 – perioada de înscriere la concurs
 • 08 septembrie 2020 – afişarea candidaţilor înscrişi
 • 09 septembrie 2020 – avizarea dosarelor candidaţilor privind îndeplinirea criteriilor minimale de înscriere la concurs
 • 10 septembrie 2020 – depunerea contestaţiilor privind îndeplinirea criteriilor minimale de înscriere la concurs
 • 11 septembrie 2020 – soluţionarea contestaţiilor privind îndeplinirea criteriilor minimale de înscriere la concurs

Desfăşurarea concursului

 • 14 septembrie 2020, ora 10.00 – analiza dosarelor de concurs
 • 14 septembrie 2020, ora 13.00 – interviul pe baza Planului managerial
 • 15 septembrie 2020 – anunţarea rezultatului concursului
 • 16 septembrie 2020 – depunerea contestaţiilor
 • 17 septembrie 2020 – soluţionarea contestaţiilor
 • 18 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor finale

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultat concurs Director CSUD
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 21.06 Kb
Descarca Date de conectare videoconferință concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 256.75 Kb
Descarca CV Dehelean Cristina Adriana
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.24 Mb
Descarca Plan managerial Dehelean Cristina Adriana
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.09 Mb
Descarca OM 4209 din 10.06.2015
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 535.66 Kb
Descarca Listă candidați înscriși
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 20.64 Kb
Descarca Regulament concurs Director CSUD
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.3 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >