Despre noi

Secretariatul general universitate

Data ultimei actualizări : 08.10.2020 | Tipăreşte pagina

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE - interimar

Dr. Daniela Aurora TĂNASE
E-mail: secretarsef@umft.ro
Telefon: 
0256 / 204117; 0256 / 204250/ int. 1412

Secretar-şef universitate

jr. Miriam Cătană
Tel.: 0256 204117, 0256 204250, int. 1412
E-mail: secretarsef@umft.ro

Atribuţiile secretarului şef al universităţii:

 • Este păstrătorul sigiliului universităţii şi conducătorul serviciului de secretariat;

 • Conduce, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea salariaţilor din subordine;
 • Asigură respectarea prevederilor legale în activităţile pe care le coordonează;
 • Urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, a examenelor de finalizare a studiilor şi a concursului de rezidenţiat, precum şi asigurarea materialelor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestor examene;
 • Verifică, contrasemnează şi prezintă conducerii universităţii lucrările Serviciului secretariat;
 • Reprezintă universitatea în probleme de secretariat, în relaţia cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau alte instituţii;
 • Informează publicul, studenţii şi cadrele didactice cu privire la activitatea Secretariatului General;
 • Asigură secretariatul Consiliului de administraţie al universităţii şi al Senatului şi urmăreşte punerea în practică a deciziilor strategice luate;
 • Participă la şedinţele Senatului şi ale Consiliului de administraţie şi semnează  hotărârile şi procesele-verbale;
 • Coordonează activitatea de păstrare, evidenţă şi eliberare a actelor de studii (diplome, certificate, atestate, situaţii şcolare, suplimente la diplomă etc.);
 • Verifică şi contrasemnează pentru conformitate actele de studii trimise în mod oficial din străinătate;
 • Supune aprobării conducerii universităţii măsuri menite să eficientizeze activitatea din compartimentele subordinate:
 • Întocmeşte fişe cu atribuţii de serviciu pentru personalul din subordine;
 • Convoacă şi organizează şedinţe de instructaj şi întâlniri cu personalul din subordine, în vederea eficientizării activităţii şi pentru asigurarea conformităţii activităţilor desfăşurate cu prevederile legale şi ale regulamentelor universităţii.

În relaţia cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu alte instituţii de învăţământ superior şi/sau cu alte instituţii sau autorităţi publice, secretarul şef al universităţii răspunde de:

 • Comunicarea propunerilor privind cifra de şcolarizare pentru toate tipurile şi formele de învăţământ;
 • Transmiterea numărului de formulare de acte de studii necesare fiecărei promoţii de absolvenţi;
 • Transmiterea situaţiilor care stau la baza încheierii şi revizuirii contractului instituţional privind finanţarea de bază;
 • Primeşte de la Facultăţi şi transmite datele statistice privind studenţii;
 • Răspunde de alte solicitări formulate de MEC, alte instituţii de învăţământ superior şi/sau alte instituţii sau autorităţi publice;
 • La cererea unor instituţii din ţară sau străinătate sau la cererea unor absolvenţi, confirmă actele de studii ale absolvenţilor universităţii.

 

 

SECRETARIATUL GENERAL AL UNIVERSITĂŢII

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
dr. Tănase Daniela-Aurora Secretar şef universitate interimar secretarsef@umft.ro 0256/204117
Centrală : 0256/204250  interior 1412
jr. Cătană Miriam Secretar şef universitate secretarsef@umft.ro
jr. Geamănu Larisa-Liliana Secretar şef universitate adjunct geamanu.larisa@umft.ro

 

SECRETARIAT – FACULTATEA DE MEDICINĂ

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Ienea Dorina Secretar şef facultate    decanat.mg@umft.ro 0256/220484Centrală: 0256/204250 - interior 1459, 1417,1414

 

SECRETARIAT – FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Ilie Andreea Secretar şef facultate interimar stoma@umft.ro 0256/220480Centrală: 0256/204250 interior 1404
dr. Tănase Daniela-Aurora Secretar şef facultate

 

SECRETARIAT – FACULTATEA DE FARMACIE

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Ştefan Adelina-Larisa Secretar şef facultate decanat.farma@umft.ro 0256/494604Centrală 0256-204250 interior 1483

 

SECRETARIAT MASTER

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Hoancă Eugenia-Alina Secretar masterat@umft.ro 0256/295157

 

SECRETARIAT – ŞCOLILE DOCTORALE

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Magheţ Ramona-Emanuela Secretar coordonator studii universitare de doctorat doctorat@umft.ro Centrală 0256/204250 int. 1422
Holda Cristina Secretar

 

SECRETARIAT PRORECTORAT DIDACTIC

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
    prorectoratdidactic@umft.ro 0256/220479Centrală 0256/204250 interior 1423

 

SECRETARIAT PRORECTORAT STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI REZIDENŢIAT

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Moise Maria Secretar cursuripostuniv@umft.ro Centrală 0256/204250 int. 1454
Suciu Ioana Secretar

 

 BIROU ACTE STUDII

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
jr. Voinea Diana Simona Secretar actestudii@umft.ro Centrală 0256/204250 int. 1456

 

REGISTRATURA UNIVERSITĂŢII

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Santa Lia Secretar registratura@umft.ro Centrală 0256/204250 int. 1480
Jurjescu Andreica Curier

 

ARHIVA UNIVERSITĂŢII

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Popescu Roxana Izabela arhivar isabelapopescu@umft.ro  

 

IMPRIMERIA UNIVERSITĂŢII

Nume şi prenume Funcţia Adresă de e-mail Telefon
Stanoiev Srbobran tipograf   Centrală 0256/204250 int. 1449

 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >