Despre noi

Consiliul de administraţie

Data ultimei actualizări : 11.03.2021 | Tipăreşte pagina

Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:

 • asigură conducerea operativă şi rezolvă problemele curente ale universităţii;
 • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
 • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare,
 • avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul         universitar;
 • propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale universităţii,
 • înaintează Senatului, spre analiză şi decizie, propuneri privitoare la desfăşurarea activităţii didactice, de cercetare şi administrative a universităţii,
 • informează comunitatea academică cu privire la hotărârile proprii;
 • aplică hotărârile Senatului şi adoptă hotărâri sau măsuri care se impun pentru   îndeplinirea hotărârilor Senatului;
 • administrează bunurile mobiliare şi imobiliare aflate în proprietatea universităţii;
 • avizează toate materialele care urmează să fie supuse aprobării Senatului;
 • cooperează cu comisiile Senatului;
 • formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare, didactice auxiliare, precum şi a posturilor administrative;
 • anunţă public concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;
 • aprobă, în condiţiile prevăzute de lege, concediile fără plată pentru întreg  personalul universităţii;
 • aprobă componenţa comisiilor de susţinere a tezelor de doctorat şi a disertaţiilor din cadrul programelor de masterat; (contrar Ord. 3271/2012)
 • aprobă, în limita fondurilor alocate din buget sau din fonduri extrabugetare,  inclusiv din contractele de cercetare sau prin sponsorizări, acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, ale personalului didactic şi de cercetare din universitate;
 •  face propuneri de sancţionare disciplinară a personalului din universitate pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin angajaţilor potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează învăţământului;
 • stabileşte răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii, a personalului didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi administrativ, pentru prejudicii aduse universităţii;
 • aprobă raportele efectuate în vederea recuperării prejudiciilor aduse universităţii;
 • aprobă reduceri sau amânări de la plata taxelor de studii, în acord cu Regulamentul de taxe al universităţii aprobat de Senat;
 • aprobă, pe baza avizului favorabil al decanilor facultăţilor/directorului Departamentului Masterate/directorului Şcolii doctorale, cererile studenţilor de retragere, întrerupere, reînmatriculare, reluare a studiilor universitare. Întreruperea şi prelungirea studiilor universitare de doctorat se aprobă de senatul universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. în cazuri bine justificate, aprobă întreruperea concediului legal de odihnă;
 • asigură legătura dintre universitate şi MECTS, alte organisme ale administraţiei centrale şi locale, instituţii publice şi private;
 • exercită toate celelalte atribuţii care îi revin în temeiul prevederilor legale şi ale hotărârilor Senatului.

 

Membrii Consiliului de Administraţie

 
NR. CRT. NUME, PRENUME
1.                PROF. UNIV. DR. OCTAVIAN MARIUS CREŢU,
Rector
2.                PROF. UNIV. DR. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN,
Prorector Didactic
3.                PROF. UNIV. DR. CRISTIAN OANCEA,
Prorector pentru  Cercetare Ştiinţifică
4.                PROF. UNIV. DR. ANDREI MOTOC,
Prorector Studii Postuniversitare şi Rezidenţiat
5.                PROF. UNIV. DR. DOREL SĂNDESC,
Prorector Dezvoltare Academică
6.                PROF. UNIV. DR. VICTOR DUMITRAŞCU,
Prorector pentru Probleme Social Administrative
7.                PROF. UNIV. DR. CLAUDIA BORZA, 
Prorector Relaţii Internaţionale
8.                PROF. UNIV. DR.  CRISTINA-ADRIANA DEHELEAN,
Director CSUD
9.                PROF. UNIV. DR. ROMULUS BOGDAN TIMAR,
Decan Facultatea de Medicină
10.             PROF. UNIV. DR. MEDA-LAVINIA NEGRUŢIU,
Decan Facultatea de Medicină Dentară
11.             PROF.UNIV.DR. CODRUŢA-MARINELA ŞOICA
Decan Facultatea de Farmacie
12.             PROF. FILIP FIAT,
Director General Administrativ
13.             Student CAMPAN ANDRADA-ALEXANDRA,
Reprezentant din partea studenţilor
INVITAŢI CU CARACTER PERMANENT:
14.             PROF. UNIV. DR. MARIUS CRAINA,
Preşedintele Senatului
15.             PROF.UNIV.DR. TIBERIU BRATU,
Consilier al rectorului pentru relaţii instituţionale
16.             PROF.UNIV.DR. MIRELA DANINA MUNTEAN,
Consilier al rectorului pentru cercetare ştiinţifică
17.             PROF.UNIV.DR. MIHNEA MUNTEANU,
Consilier al rectorului pentru relaţii internaţionale
18.             PROF.UNIV.DR. ROMULUS ZORIN TIMAR,
Consilier al rectorului pentru probleme didactice
19.             Student KATHARINA LIEB,
Consilier al rectorului pentru probleme studenţeşti
20.             Ş.L. DR. ADRIAN MARCU,
Reprezentant din partea Sindicatului
21.             Dr. DANIELA-AURORA TĂNASE,
Secretar şef universitate
22.             Jr. LARISA-LILIANA GEAMĂNU,
Secretar şef adjunct universitate
23.             C.j. CRISTIAN HINŢ

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Hotărârea Consiliului de administrație din data de 21.07.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1005.75 Kb
Descarca Arhiva HCA 2015
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 21.63 Mb
Descarca Arhiva HCA 2014
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 23.72 Mb
Descarca Arhiva HCA 2013
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 21 Mb
Descarca Arhiva HCA 2012
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 11.73 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >