Despre noi

Serviciul Financiar-Contabil

Data ultimei actualizări : 03.02.2020 | Tipăreşte pagina

Serviciul Financiar-Contabil

Contabil Şef

Ec. Maria-Mihaela Stepan

Program de audienţe: Marti, intre orele 12-14

Tel/Fax:0256/201290

E-mail: mihaela.stepan@umft.ro

Serviciul Financiar-Contabil are ca atribuţii principale următoarele:

 • verificarea zilnica a extraselor de cont în lei si valuta pentru toate activităţile UMFT;
 • verificarea zilnică a raportului de casă;
 • întocmirea deconturilor pentru deplasări interne şi externe, precum şi documentaţia bancară pentru drepturile ce revin din deplasări;
 • verificarea concordanţei dintre referatele de necesitate şi documentaţia anexată;
 • întocmirea ordinelor de plată pentru achitarea datoriilor către bugetul de stat, casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de muncă şi protecţie socială şi verificarea concordanţei acestor sume cu cele din recapitulaţia statelor;
 • întocmirea ordinele de plată pentru achitarea datoriilor către furnizori;
 • întocmirea CEC-urilor pentru ridicări de numerar din trezorerie (salarii, deplasări, avansuri).  
 • contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor contabile legate de intrările şi ieşirile din patrimoniu pe gestiuni şi surse de finanţare;
 • valorificarea inventarierii la timp şi contabilizarea diferenţelor rezultate în urma inventarierii;
 • evidenţierea sintetica şi analitică a obiectivelor de investiţii pe surse de finanţare;
 • evidenţierea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă;
 • evidenţierea debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finanţare;
 • întocmirea de balanţe analitice a tuturor gestiunilor;
 • efectuarea punctajului lunar între evidenţa contabilă şi tehnico-operativă şi corectarea neconcordanţelor;
 • înregistrarea in evidenţa contabilă, sistematic şi cronologic, a documentelor de intrare - ieşire legate de activitatea cămine - cantină;
 • înregistrarea extrasului de cont din finanţare complementară (Subvenţii, Reparaţii Capitale, Burse, Transport, Investiţii) si a extrasului de cont pentru activitatea venituri proprii cămine - cantina;
 • asigurarea evidentei contabile a veniturilor şi cheltuielilor pe fiecare cămin în parte;
 • înregistrarea cheltuielilor salariale din sursa de finanţare "Subvenţii";
 • întocmirea balanţelor analitice pentru gestiunea de alimente ;
 • asigurarea punctajului lunar între evidenţa contabilă şi tehnico-operativă şi corectarea neconcordanţelor pentru gestiuni;
 • asigurarea evidenţei debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finanţare (Subvenţii, Venituri proprii cămine - cantina).
 • înregistrarea tuturor veniturilor proprii ale UMFT în baza documentelor justificative legal întocmite;
 • întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare a conturilor sintetice si analitice;
 • reflectarea lunară a tuturor informaţiilor financiar-contabile în balanţa cumulată la nivel UMFT;
 • efectuarea si urmărirea execuţiei cheltuielilor pe surse de finanţare, respectiv pe articole şi alineate bugetare;
 • efectuarea si urmărirea execuţiei veniturilor pe surse de finanţare si urmărirea încadrării acestora in contractul instituţional, şi bugetele de venituri şi cheltuieli;
 • întocmirea situaţiei soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu trezoreria;
 • utilizarea platformei informatice dedicate gestionarii electronice a datelor si formularelor specifice SISTEMULUI NATIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUC, pentru eficientizarea activitatilor specifice, automatizarea, gestionarea si respectarea termenelor si obligaţiilor de raportare impuse de Ministerul Finanţelor Publice.  

Serviciul Financiar-Contabil este condus de un şef serviciu, care este în subordinea contabilului şef. În cadrul Serviciului Financiar-Contabil funcţionează şi Compartimentul de taxe studenţeşti.

Nume şi prenume Funcţia Date de contact
Ţilea Mihaela Şef serviciu Tel.0256/204400 int.1441
E-mail:mihaela.tilea@umft.ro
Adresa: P-ţa Eftimie Murgu, nr.2, parter
Breaz Mirela Informatician Tel.0256/204400 int.1441 
Cimpean Lacramioara Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Domuta Mihaela Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Fara Bianca Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1468 
Lorent Elisabeta Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Petrus Lidia Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Roman Andreea Casier Tel.0256/204400 int.1441 
Spataru Mihaela Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Trava Mihaela Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Todor Rodica Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Birou Mircea Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 

În această categorie se regăsesc o serie de documente contabile, de interes public.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Conturi de trezorerie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 17.15 Kb

Bilanţ

Descarca Bilant 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.54 Kb
Descarca Bilanţ 2015
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 659.63 Kb
Descarca Execuţia bugetară 2014
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.03 Mb

Contul de rezultat patrimonial

Descarca Contul de rezultat patrimonial 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 55.94 Kb
Descarca Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 83.25 Kb

Buget de venituri şi cheltuieli

Descarca Bugetul de venituri şi cheltuieli 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 60.88 Kb
Descarca Bugetul de venituri şi cheltuieli 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.06 Mb
Descarca Bugetul de venituri şi cheltuieli: decembrie 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 53.91 Kb
Descarca Bugetul iniţial 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 737.3 Kb
Descarca Bugetul de venituri şi cheltuieli 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.76 Mb
Descarca Bugetul de venituri şi cheltuieli 2015
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.18 Mb
Descarca Bugetul de venituri şi cheltuieli 2012-2015
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 334.13 Kb

Situaţii financiare

Descarca Situaţia financiară trimestrială: septembrie 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 10.74 Mb
Descarca Situaţia financiară trimestrială: iunie 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 17.47 Mb
Descarca Situaţia financiară trimestrială: martie 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 14.5 Mb
Descarca Situaţia financiară trimestrială: decembrie 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.47 Mb

Balanţa de verificare

Descarca Balanţa de verificare: decembrie 2015 - aprilie 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 5.15 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >