Despre noi

Senatul universităţii

Data ultimei actualizări : 11.03.2021 | Tipăreşte pagina

Preşedintele Senatului

Prof. univ. dr. Marius CRAINA
mariuscraina@umft.ro

Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:

 • a) convoacă şi conduce şedinţele Senatului;
 • b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor;
 • c) reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul şi cu Consiliul de Administraţie;
 • d) participă la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de invitat, la invitaţia Rectorului, în funcţie de tematicile şedinţei;
 • e) reprezintă Senatul universitar în raporturile sale cu alte entităţi academice şi ale societăţii civile;
 • f) coordonează activitatea Secretariatului Senatului privind pregătirea şedinţelor Senatului, întocmirea proceselor-verbale de şedinţă, arhivarea documentelor şi comunicarea hotărârilor Senatului către comunitatea universitară;
 • g) coordonează activitatea Comisiilor Senatului;

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.

Atribuţiile Senatului universitar în domeniul conducerii Universităţii sunt următoarele:

 • a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
 • b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • c) reprezintă organul de conducere colectiv ale instituţiilor componente ale IOSUD  şi avizează înfiinţarea şcolilor doctorale, la propunerea Rectorului;
 • d) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului;
 • e) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • f) aprobă, cu votul a  2/3 din membrii Senatului, înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea facultăţilor din structura universităţii ;
 • g) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii;
 • h) elaborează metodologia de alegere a decanilor şi validează Decanii facultăţilor;
 • i) încheie contractul de management cu Rectorul;
 • j) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie care se scot la concurs;
 • k) validează concursul pentru postul de director general administrativ al universităţii;
 • l) avizează structura şi componenţa Comisiei de etică a universităţii, propusă de Consiliul de Administraţie;
 • m) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie universitară;
 • n) aprobă înfiinţarea de fundaţii sau asociaţii, cu respectarea prevederilor legii;
 • o) aprobă acorduri interinstituţionale;
 • p) decide asupra stabilirii şi folosirii unor însemne şi simboluri proprii Universităţii;
 • r) dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor sau a institutelor neperformante, la propunerea Rectorului, pe baza evaluării interne, în condiţiile legii, fără a prejudicia studenţii;
 • s) validează raportul rectorului, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate.
 • ş) alte atribuţii, conform legii şi Cartei universitare.

Consiliul Senatului

 • Conf.univ.dr. LĂZUREANU Elena-Voichiţa
 • Prof.univ.dr. PANTEA Stelian
 • Prof.univ.dr. TIMAR Romulus-Zorin

Preşedinţilor Comisiilor de specialitate (permanente) ale Senatului:

 1. Prof.univ.dr. SCHILLER Adalbert – preşedinte al Comisiei pentru studii universitare şi studii postuniversitare;  
 2. Prof.univ.dr. ENACHE Alexandra  - preşedinte al Comisiei de etică şi deontologie profesională a Senatului;
 3. Conf.univ.dr. LUCA Constantin Tudor – preşedinte al Comisiei de evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi cercetării  ştiinţifice;
 4. Conf.univ.dr. HORHAT Florin George  - preşedinte al Comisiei pentru probleme social administrative şi studenţeşti;
 5. Prof.univ.dr. PREJBEANU Radu – preşedinte al Comisiei de evaluare a managementului universitar;
 6. Prof.univ.dr. POROJAN Liliana – preşedinte al Comisiei pentru imagine, relaţii internaţionale şi parteneriat academic,
 7. Prof.univ.dr. MUNTEAN Danina Mirela – preşedinte al Comisiei pentru revizuirea regulamentelor şi  a Cartei universitare;
 8. Prof.univ.dr. LEDEŢI Adriana Violeta – preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare academică.

 

Membrii Senatului (Mandatul 2020-2024)

 

Nr. crt. Nume, prenume
1.               Prof.univ.dr. ANGHEL Andrei
2.               Prof.univ.dr. BÂRSĂŞTEANU Florică
3.               Prof.univ.dr. BOLINTINEANU Sorin
4.               Prof.univ.dr. CRAINA Marius
5.               Prof.univ.dr. CREŢU Octavian Marius
6.               Prof.univ.dr. DEHELEAN Cristina Adriana
7.               Prof.univ.dr. DEMA Alis
8.               Prof.univ.dr. DOROŞ Gabriela
9.               Prof.univ.dr. DRĂGAN Simona Ruxandra
10.            Ş.l.dr. DRĂGOI Răzvan Gabriel
11.            Prof.univ.dr. DUMITRAŞCU Victor
12.            Prof.univ.dr. ENACHE Alexandra
13.            Conf.univ.dr. HORHAT Florin George
14.            Conf.univ.dr. LĂZUREANU Elena Voichiţa
15.            Prof.univ.dr. LEDEŢI Adriana Violeta
16.            Conf.univ.dr. LERETTER Marius Traian
17.            Prof.univ.dr. LICKER Monica Sorina
18.            Prof.univ.dr. LIGHEZAN Daniel Florin
19.            Conf.univ.dr. LUCA Constantin Tudor
20.            Prof.univ.dr. MAZILU Octavian
21.            Prof.univ.dr. MUNTEAN Danina
22.            Prof.univ.dr. NEGRUŢIU Meda Lavinia
23.            Prof.univ.dr. OLARIU Rareş Tudor Ovidiu
24.            Ş.l.dr. ONOFREI Roxana Ramona
25.            Conf.univ.dr. PANTEA Stelian
26.            Prof.univ.dr. PĂUNESCU Virgil
27.            Conf.univ.dr. POP Elena
28.            Prof.univ.dr. POPOIU Călin Marius
29.            Prof.univ.dr. POROJAN Liliana
30.            Prof.univ.dr. PREJBEANU Radu
31.            Prof.univ.dr. RAICA Marius
32.            Prof.univ.dr. SAS Ioan
33.            Prof.univ.dr. SĂNDESC Dorel
34.            Prof.univ.dr. SCHILLER Adalbert
35.            Prof.univ.dr. SIMU Mihaela Adriana
36.            Prof.univ.dr. TIMAR Romulus Zorin
37.            Prof.univ.dr. TODEA Carmen-Darinca
38.            Prof.univ.dr. TOMESCU Mirela
39.            Stud. ILINCA Laurenţiu Nicolae MG, an V
40.            Stud. HUDAC Rareş-Andrei MG, an V
41.            Stud. LIEB Katharina MG, an V
42.            Stud. BARTH Denisa Cristina MG, an V
43.            Stud. GOŞMAN Luana Maria MG, an III
44.            Stud. SOCOL George Flavius MG, an VI
45.            Stud. MATE Endre MG, an VI
46.            Stud. RIŢIU Stelian Adrian MG, an VI
47.            Stud. TÎRZIU Alexandru MG, an V
48.            Stud. CRĂCIUN Dragoş MD, an V
49.            Stud. DOHOTAR Gheorghe MD, an V
50.            Stud. CAMPAN Andrada Alexandra F, an IV
51.            Stud. BĂSAI Maria Mădălina F, an IV

Secretariatul Senatului:  


1. SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE

Dr. Daniela-Aurora TĂNASE
Tel./Fax: 0256.204117
E-mail: senat@umft.ro

2. Secretar şef adjunct universitate

Jr. Larisa-Liliana GEAMĂNU
Tel./Fax: 0256.204117
E-mail: geamanu.larisa@umft.ro

3. Şef Cabinet Preşedinte Senat

Cj. Lioara Bartulov
e-mail : lioara.bartulov@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Calendarul sedintelor 2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 373.74 Kb

Hotărâri ale Senatului

Descarca Hotărârea senatului din 24.02.2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 34.47 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 11.02.2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.26 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.01.2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 80.77 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 08.01.2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 760 Kb
Descarca Hotărârea senatului din 18.12.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.56 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 25.11.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 20.54 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 28.10.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 23.39 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.09.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.77 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 16.09.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 8.82 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 03.08.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 824.13 Kb
Descarca Hotărârea senatului din 29.07.2020
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 32.74 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 24.06.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 34.56 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.05.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 48.39 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 07.05.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 31.93 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.04.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 22.87 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 01.04.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 5.62 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 25.03.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 50.34 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 16.03.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 12.04 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 10.03.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 6.52 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.02.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 36.16 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.01.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 313.8 Kb
Descarca Hotărârea senatului din 16.01.2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 39.86 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.11.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 9.14 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.10.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 7.71 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 25.09.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 5.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 11.09.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 23.06 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 03.07.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 5 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.05.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 82.57 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.03.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 27.87 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.02.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 81.76 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 12.02.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.73 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 23.01.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 66.57 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 28.11.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 24.38 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 31.10.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.6 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.09.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 18.03 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 12.09.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 26.5 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 7/27.06.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.08 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.06.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.72 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 24.05.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 13.28 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 22.02.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 8.54 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 07.12.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 7.95 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.10.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 55.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 28.09.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.59 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.07.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 22.66 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.06.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 88.31 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 25.05.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.07 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.04.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 125.57 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.03.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 8.09 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 23.02.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.8 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.01.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 22.28 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 15.12.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 16.59 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 24.11.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.82 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 01.11.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 10.96 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.10.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 11.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.09.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.8 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 14.09.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 36.36 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.06.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 14.5 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 16.06.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 17.78 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.05.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 59.1 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 05.05.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.81 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 20.04.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.23 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 31.03.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 56.38 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 15.03.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.31 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 25.02.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 14.33 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 28.01.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 356.1 Kb
Descarca Hotărârea Senatului din 18.01.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 18.21 Mb
Descarca Arhiva HS 2015
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 144.51 Mb
Descarca Arhiva HS 2014
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 104.35 Mb
Descarca Arhiva HS 2013
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 142.69 Mb
Descarca Arhiva HS 2012
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 13.76 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >