Despre noi

Prorector pentru cercetarea ştiinţifică

Data ultimei actualizări : 04.05.2020 | Tipăreşte pagina

Prof. univ. dr. Cristian OANCEA

Telefon: 0769 221057
E-mail: 
oancea@umft.ro

Prorectorul pentru cercetarea ştiinţifică are următoarele atribuţii, conform Deciziei Rectorului nr. 184/28.04.2020

Art. 1. Începand cu data de 28.04.2020 se deleagă atribuţiile rectorului, inclusiv a dreptului de semnătură domnului prorector, Prof.univ.Dr. Cristian Oancea pentru următoarele competenţe şi responsabilităţi:

 1. Coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate de cercetare ştiinţifică;
 2. Coordonează contractele de cercetare ştiinţifică din ţară şi transfrontaliere, precum şi cele din fonduri europene  nerambursabile;
 3. Sprijină logistic organizarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti;
 4. Prezintă anual, in Consiliul de Administraţie, un raport privind situaţia cercetării ştiinţifice a universităţii;
 5. Propune premierea rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 6. Avizează finanţarea articolelor şi depunerea granturilor;
 7. Coordonează evaluarea performanţelor ştiinţifice ale personalului didactic şi de cercetare;
 8. Propune strategia de dezvoltare a universităţii urmărind:
  • a)     activitatea de cercetare pe bază de contracte sau microproducţie;
  • b)     activitatea de cercetare pe bază de granturi;
  • c)     activitatea de cercetare ştiinţifică internaţională;
  • d)     activitatea de publicaţii în reviste internaţionale;
  • e)     activitatea de obţinere de brevete de invenţii şi inovaţii;
  • f)       activitatea de coordonare a centrelor de cercetare/excelenţă;
 1. Răspunde de elaborarea şi modificarea regulamentelor ce guvernează activitatea de cercetare ştiinţifică a universităţii;
 2. Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor privind domeniul pe care îl coordonează.
 3. Răspunde de raportarea activităţii ştiinţifice la CNATDCU, CNFIS;
 4. Stabileşte procedurile de lucru la nivelul activităţii de care răspunde;
 5. Coordonează serviciile şi departamentele din subordine, în comformitate cu organigrama universităţii, aprobată de Senatul universitar;
 6. Alte atribuţii delegate, în mod punctual, de către Rector.

Art. 2. În baza dreptului de semnătură, prorectorul are următoarele prerogative:

 1. Avizează documentele din aria sa de competenţă, care se adresează Consiliului de Administraţie al universităţii
 2. Emite convocări, note interne şi înştiinţări scrise referitoare la domeniul de referinţă al prorectoratului său

 

Programul de audienţeavand in vedere situatia epidemiologica actuala, problemele, sugestiile se vor trimite pe e-mail la adresa: scr-stin@umft.ro
Programari se fac la telefon 0256-295157

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >