Despre noi

Oficiul juridic

Data ultimei actualizări : 15.06.2020 | Tipăreşte pagina

Consilier juridic dr. CODRINA MIHAELA LEVAI codrinalevai@umft.ro
Consilier juridic CRISTIAN IOAN HINŢ hint.cristian@umft.ro

Atribuţii:

 • consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului, opinia fiind consultativă;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ale activităţii desfaşurate de către  instituţie;
 • gestionarea documentelor privind declaraţiile de avere şi de interese;
 • verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
 • urmărirea zilnică a apariţiilor actelor normative şi aducerea la cunoştinţa conducerii şi tuturor departamentelor a modificărilor legislative de interes pentru activitatea instituţiei;
 • urmăreşte modificările legislative şi propune modificări/actualizări ale reglementărilor interne;
 • participarea la elaborarea Regulamentelor interne, aducând la cunoştinţa conducerii dispoziţiile legale care trebuie respectate în acest caz;
 • avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • avizarea propunerilor privind sancţionarea disciplinară a personalului încadrat în instituţie, inclusiv a cadrelor didactice şi întocmirea deciziilor de sancţionare disciplinară;
 • avizarea pozitivă sau negativă, în cazul avizării şi/sau semnării actelor, cu aplicare numai asupra aspectelor strict juridice ale documentului şi nepronunţarea asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;
 • reprezentarea universităţii în faţa tuturor instanţelor;
 • solicitarea de puncte de vedere de la compartimentele specializate cu privire la condiţiile şi cauzele care combat acţiunea aflată pe rolul instanţei;
 • asigurarea consultanţei la întocmirea, încheierea, rezilierea sau modificarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale, a contractelor de colaborare pentru personalul instituţiei;
 • avizarea anumitor documente provenite de la Direcţia Resurse Umane;
 • consilierea, verificarea şi avizarea legalităţii contractelor de achiziţie publică, precum şi a celor de cercetare;
 • redactarea unor decizii (decizii de delegare, decizii de promovare, decizii de numire, decizii de sancţionare disciplinară etc.);
 • rezolvarea oricăror altor probleme de specialitate, cerute de către conducerea universităţii;
 • corelează, din punct de vedere al consecvenţei, toate reglementările interne al universităţii;
 • oferă consiliere salariaţilor universităţii cu privire la aspecte juridice;
 • elaborează/Actualizează proceduri, regulamente, metodologii aferente proceselor din cadrul Oficiului Juridic şi aferente proceselor generale ale universităţii;
 • actualizează şi difuzează la nivel de universitate documentele avizate;
 • îndeplineşte alte atribuţii şi responsabilităţi în conformitate cu reglementările interne ale universităţii, Carta universităţii  şi în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă.

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >