Facultatea de Medicină

Conducerea Facultăţii de Medicină

Data ultimei actualizări : 20.10.2020 | Tipăreşte pagina

Structura Conducerii Facultăţii de Medicină

 
 
Funcţia Titulatura Nume Poza E-mail
DECAN Conf. univ. dr. Bogdan Timar

decanat.mg@umft.ro

 CV

PRODECAN  Prof. Univ. Dr. Cătălin Marian

cmarian@umft.ro

  CV

PRODECAN Prof. Univ. Dr. Nicolae Balica

balica@umft.ro

  CV

PRODECAN S.L. Dr. Stela Iurciuc

iurcriuc.stela@umft.ro

  CV

PRODECAN S.L. Dr. Simona Popescu

popescu.simona@umft.ro

  CV

 
 

Program de audienta:
Cu programare prealabilă la decanat.mg@umft.ro!

 

Atribuţiile şi obiectivele

Decanul are urmatoarele atributii:

 • a) propune spre aprobare Consiliului facultăţii structura, organizarea si functionarea facultăţii;
 • b) urmăreste si răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite privind: - structura academică si administrativa a facultatii; - acreditarea periodică a programelor de studiu şi a centrelor de cercetare, dupa caz; - asigurarea calităţii procesului de învatamant şi a cercetarii ştiinţifice; - managementul resurselor umane, financiare şi materiale aflate la dispoziţia facultăţii.
 • c) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi semneaza procesele verbale ale acestor şedinţe;
 • d) aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de administrate, Senatului universităţii şi Consiliului facultăţii şi răspunde de aplicarea acestora în facultate;
 • e) alcatuieşte şi propune spre aprobare Consiliului facultăţii fişa individuală a postului pentru prodecani şi directorii de departament;
 • f) analizeaza statele de funcţii şi prezintă Consiliului Facultăţii un raport asupra acestora; g) prezinta propunerile de exceptie în constituirea normelor didactice;
 • h) propune inmatricularea şi exmatricularea studenţilor,în conformitate cu regulamentele universităţii;
 •  i) semneaza contractele de studii, registrele matricole, cataloagele, diplomele de licentă, precum şi orice alte documente care privesc activitatea curentă a facultăţii ;
 • j) poate anula rezultatele unui examen sau ale unei evaluări în temeiul prevederilor din Carta, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încalcarea prevederilor codului de etica şi deontologie universitara; în aceste cazuri, poate dispune reorganizarea examenului;
 •  k) răspunde de organizarea examenului de licenţa;
 • l) propune componenţa comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;
 • m) poate propune sancţionarea disciplinară a personalului din subordine şi a personalului din secretariatul decanatului;
 • n) pune in aplicare sancţiunile disciplinare şi cele stabilite de comisia de etica universitara;
 • o) realizează evaluarea periodică a Directorilor de departament şi a personalului didactic administrativ direct subordonat;
 • p) coordoneaza elaborarea planurilor de investiţii şi achiziţii în facultate;
 • r) prezinta anual un raport Consiliului Facultaţii privind starea facultatii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare;
 • s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Senat, Consiliul de Administrate, Rector sau Consiliul facultaţii;

 

CONSILIUL FACULTATII DE MEDICINA 

Nr.  crt. Numele şi prenumele  
 1.  
Conf.univ.dr. Timar Bogdan Decan
 1.  
Prof.univ.dr. Marian Cătălin Prodecan
 1.  
Prof.univ.dr. Balica Nicolae Prodecan
 1.  
Şl.dr. Iurciuc Stela Prodecan
 1.  
Şl.dr. Popescu Simona Prodecan
 1.  
Prof.univ.dr. Bolintineanu Sorin Director Dep. I
 1.  
Prof.univ.dr. Raica Marius Director Dep. II
 1.  
Prof.univ.dr. Paunescu Virgil Director Dep. III
 1.  
Prof.univ.dr. Anghel Andrei Director Dep. IV
 1.  
Prof.univ.dr. Păuncu Elena-Ana Director Dep. V
 1.  
Prof.univ.dr. Petrescu Lucian Director Dep. VI
 1.  
Conf.univ.dr. Ivan Viviana Mihaela Director Dep. VII
 1.  
Prof.univ.dr.Simu Mihaela Adriana Director Dep. VIII
 1.  
Prof.univ.dr. Munteanu Mihnea Director Dep. IX
 1.  
Prof. univ dr.Duta Ciprian Director Dep. X
 1.  
Prof.univ.dr.Boia Eugen Sorin Director Dep. XI
 1.  
Prof.univ.dr. Craina Marius Director Dep. XII
 1.  
Conf.univ.dr. Fira Mladinescu Ovidiu Director Dep. XIII
 1.  
Prof.univ.dr. Licker Monica Director Dep. XIV
 1.  
Conf.univ.dr. Andor Bogdan Corneliu Director Dep. XV
 1.  
Conf.univ.dr. Amaricai ElenaConstanţa Director Dep. XVI
 1.  
Conf.dr. Sisu Alina Membru Ales – Dep. I
 1.  
Prof.univ.dr Dema Alis Membru Ales – Dep. II
 1.  
Prof.univ.dr.Neagu Adrian Membru Ales – Dep. III
 1.  
Conf.univ.dr. Sturza Adrian Membru Ales – Dep. III
 1.  
Conf.univ.dr.Seclaman Edward Membru Ales – Dep. IV
 1.  
Conf.univ.dr. Ionita Ioana Membru Ales – Dep. V
 1.  
Prof.univ.dr. Gaita Dan Ion Membru Ales – Dep. VI
 1.  
Prof.univ.dr.Vlad Adrian Membru Ales – Dep. VII
 1.  
Prof.univ.dr.Jianu Dragos Catalin Membru Ales – Dep. VIII
 1.  
Conf.univ.dr. Bedreag Ovidiu Membru Ales – Dep. X
 1.  
Prof.univ.dr. Gafencu Mihai Membru Ales – Dep. XI
 1.  
Prof.univ.dr. Boia Marioara Membru Ales – Dep. XII
 1.  
Prof.univ.dr. Marincu Iosif Membru Ales – Dep. XIII
 1.  
Conf.univ.dr. Fira Mladinescu Corneluta Membru Ales – Dep. XIV
 1.  
As.dr. Florescu Sorin Membru Ales – Dep. XV
 1.  
S.l.dr.Popa Daniel Membru Ales – Dep. XVI
 1.  
Sl.dr.Gug Cristina Invitat din partea sindicatului
 1.  
Ardelean Mircea Student
 1.  
Benea Adela Student
 1.  
Biclea Cristian Student
 1.  
Giurca Alexandru Student
 1.  
Hancu Iasmina Student
 1.  
Handro Dorian Student
 1.  
Lerint Alexandru Student
 1.  
Lieb Katharina Student
 1.  
Macavei George Student
 1.  
Lolescu Bogdan Mihai Student
 1.  
Sturm Alexandru Ioan Student
 1.  
Codreanu Cristina Adriana Student

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >