Facultatea de Medicină

Disciplina de Morfopatologie

Data ultimei actualizări : 28.02.2020 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa: P-ta Eftimie Murgu Nr. 2
Telefon: 0256/204476, interior 446
E-mail: morfopat@umft.ro

 

Morfopatologia se predă în cadrul Universităţii noastre din anul 1948.

Primul titular al disciplinei a fost Prof. Dr. Benedict Menkes, care a pus bazele organizării învăţământului de morfopatologie prin înfiinţarea laboratoarelor de tehnică histopatologică, a serviciilor de prosectură şi a Muzeului de anatomie patologică, muzeu care este şi în prezent o bază importantă de instruire practică a studenţilor.

Între anii 1956 – 1959, conducerea disciplinei a fost deţinută de Conf. Dr. Augustin Mureşanu, a cărui activitate s-a axat în principal pe predarea cursului de morfopatologie.

În perioada 1960 – 1991, ca şef de disciplină a funcţionat Prof. Dr. Leonida Georgescu, sub îndrumarea căruia a fost definitivată programa analitică a învăţământului de morfopatologie, corelată cu programa analitică a disciplinelor de morfopatologie din celelalte centre universitare medicale din ţară. Această perioadă s-a remarcat prin extinderea investigaţiei morfologice în practica medicală graţie biopsiilor postoperatorii, extemporanee şi examenelor citologice şi prin dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică odată cu utilizarea microscopiei electronice, a imunomorfologiei, histoenzimologiei etc. Colectivul disciplinei a elaborat, în acea perioadă, trei cărţi de morfopatologie, trei cursuri şi un îndreptar de lucrări practice şi a colaborat la redactarea mai multor monografii dedicate patologiei renale, hepatice, placentare, etc şi a numeroase lucrări ştiinţifice care au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Între 1991 – 1992, disciplina a fost condusă de Prof. univ. dr. Elena Potencz, care ulterior a coordonat învăţămantul de morfopatologie din cadrul facultăţii de Stomatologie, anul II.

Între anii 1992 – 2004, şeful disciplinei de morfopatologie a fost Prof. univ. dr. Nicolae Tudose, perioadă în care disciplina de morfopatologie s-a afirmat ca o prestigioasă şcoală de pregătire a medicilor anatomo-patologi şi de cercetare ştiinţifică orientată în principal spre creşterea performanţei diagnosticului morfologic în patologie prin utilizarea tehnicilor de histochimie şi imunohistochimie.

Între anii 2004 – 2011, disciplina de Morfopatologie a fost condusă de Prof. univ. Dr. Elena Lazăr, perioadă în care s-a dezvoltat şi diversificat activitatea de diagnostic anatomo-patologic şi de cercetare prin introducerea unor metode noi de investigaţie, în special în patologia tumorală. Sub coordonarea Domniei sale s-au organizat cursuri postuniversitare care s-au bucurat de o largă participare largă şi apreciere din partea specialiştilor din domeniu.

Începând cu octombrie 2011, conducerea disciplinei a fost preluată de Prof. univ. Dr. Alis Dema, care s-a preocupat activ de toate aspectele care vizează buna desfăşurare a cursurilor şi lucrărilor practice de morfopatologie pentru studenţi, dar şi pentru medicii rezidenţi aflaţi în perioada de pregătire în specialitatea de anatomie patologică în centrul universitar Timişoara. Din această perspectivă este de menţionat  organizarea de cursuri postuniversitare, conferinţe şi workshop-uri cu invitaţi de marcă din ţară şi din străinatate. De o apreciere deosebită se bucură cursurile postuniversitare organizate anual şi devenite tradiţie, cu începere din anul 2011, în cadrul „Zilelor patologiei în Timişoara” / PATHOTIM având ca lectori personalităţi recunoscute pe plan internaţional, în diverse domenii ale patologiei clinice şi participanţi din ţară şi din străinătate, în număr tot mai mare.

În scopul îmbunătăţirii calităţii diagnosticului histopatologic şi al activităţii de cercetare, în toată această perioadă s-a completat paleta de investigaţii imunohistochimice, s-a implementat metoda de hibridizare in situ în patologia tumorală mamară şi gastrică, s-a achiziţionat aparatură performantă şi s-au deschis noi oportunităţi de cercetare prin activitatea doctoranzilor disciplinei.

Disciplina de Morfopatologie funcţionează în clădirea U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, la etajul III, într-un spaţiu complet renovat şi dispune de o sală de curs proprie, de 3 săli de lucrări practice, un muzeu de preparate macroscopice (situat la etajul II), 2 săli de laborator şi  cabinete pentru cadrele didactice.

Colectivul disciplinei este alcătuit din 13 cadre didactice şi 2 tehnicieni de laborator. Dotarea tehnico-materială permite desfăşurarea în condiţii optime a procesului didactic cu studenţii, a învăţământului postuniversitar şi a activităţii de cercetare ştiinţifică.

Morfopatologia se predă la anul III Medicină generală (în limba română, engleză şi franceză), anul II Medicină dentară (în limba română şi engleză), Asistenţă Medicală Generală anul III, Asistenţă Profilaxie Stomatologică anul I şi Asistenţă Medicală Generală – extensia Lugoj si Deva, anul I. De asemenea, disciplina noastră susţine cursurile şi lucrările practice facultative de Patologie clinică - anul V Medicină (în limba română, engleză şi franceză) şi a fost implicată până în anul universitar 2017-2018 în modulul opţional de Neuroştiinţe - anul II Medicină (în limba română, engleză şi franceză).

Între 1995 – 2002, sub conducerea şefului disciplinei, Prof. univ. dr. N. Tudose, au fost redactate şi puse la dispoziţia studenţilor cursul de morfopatologie şi ghidul de lucrări practice apărute în 3 ediţii succesive. A fost redactat cursul de morfopatologie în limba engleză şi cursul de morfopatologie pentru studenţii Secţiei de Fiziokinetoterapie. Totodată, prin grija Prof. univ. dr. Elena Potencz, au fost elaborate 2 cursuri pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie. Din 2004 până în 2011 s-au reeditat şi completat, sub coordonarea prof. univ. dr. Elena Lazăr, alte 4 ediţii ale cursurilor de morfopatologie şi ale ghidului lucrărilor practice pentru studenţii MG an III, dar s-au elaborat şi noi ediţii ale cursului pentru studenţii anului II Medicină dentară şi anului III MG limba engleză. Sub îndrumarea dnei profesor dr. Alis Dema s-au editat şi revizuit, începând cu anul 2012 şi până în prezent, alte 4 ediţii ale cărţilor de curs de Morfopatologie (generală şi specială). Pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară s-au editat cartea de curs şi lucrări practice de morfopatologie, sub coordonarea d-nei conf. Marioara Cornianu.

La toţi anii de învăţământ, predarea cursurilor şi demonstraţiile practice beneficiază de o foarte bogată şi demonstrativă iconografie color – prezentări Power Point, CD-uri, înregistrări video şi lame histopatologice şi virtuale. Începând cu semestrul II al anului universitar 2019-2020 utilizăm un sistem digital pentru prezentarea lamelor histopatologice din cadrul seminariilor de microscopie, precum şi pentru evaluarea finală a studenţilor. Muzeul disciplinei, cu bogata sa colecţie de preparate macroscopice, precum şi prosecturile spitalelor asigură învăţământului de morfopatologie posibilitatea ilustrării substratului lezional macroscopic al diverselor boli.

În cadrul disciplinei de morfopatologie se desfăşoară o apreciabilă activitate de cercetare ştiinţifică la care, pe lângă cadrele didactice, sunt antrenaţi doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi, activitate ale cărei rezultate sunt reflectate în tezele de doctorat finalizate şi în numărul mare de lucrări publicate sau prezentate la diverse manifestări ştiinţifice. Concomitent cu activitatea didactică şi de cercetare, cadrele didactice asigură asistenţă medicală de specialitate în laboratoare de profil din oraş. În cadrul disciplinei funcţionează compartimentul de prestări de servicii care oferă asistenţă de specialitate de înaltă competenţă, prin tehnici de histopatologie şi imunohistochimie, solicitanţilor din Timişoara şi arealul limitrof.

Sub îndrumarea cadrelor didactice ale disciplinei au fost şi sunt şi în prezent coordonaţi şi îndrumaţi peste 206 medici rezidenţi din specialitatea de anatomie patologică şi din alte specialităţi medicale, în perioada 1991-2018 fiind confirmaţi prin examen peste 86 de medici specialişti anatomo-patologi.

Colaboratori externi

Disciplina de Morfopatologie colaborează activ cu instituţii de profil din ţară şi străinătate: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, INCD “Victor Babeş” Bucureşti, Harvard Medical School Boston, Weill Cornell New York.

Pentru studenţi

Link-uri utile:

 

Activitate ştiinţifică (proiecte)

Membrii Disciplinei de Morfopatologie au fost implicaţi, în caliate de director de proiect sau membri în echipa de cercetare, în diferite proiecte de cercetare, dintre care menţionăm: «Laboratorul de Anatomie Patologică - formare profesională şi organizaţională prin implementarea managementului calităţii» şi «Abordarea complexă a cancerului de prostată din perspectiva unor biomarkeri implicaţi în diagnosticul primar, predicţia evoluţiei, evaluarea hormonorezistenţei şi în managementul terapeutic».

Temele de cercetare ale Disciplinei de Morfopatologie:

  • 1. Evaluarea prin tehnici imunohistochimice şi moleculare a tumorilor maligne cu diverse localizări.
  • 2. Markeri predictivi-prognostici în boli inflamatorii hepatice şi intestinale
  • 3. Studiul markerilor imunohistochimici/moleculari implicaţi în terapiile ţintite.

Şef de disciplină

Prof. univ. dr.
Alis Liliana Carmen DEMA


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : dema.alis@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr.
Alis Liliana Carmen DEMA


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : dema.alis@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. dr.
Sorina TĂBAN


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : taban.sorina@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. univ. dr.
Mărioara CORNIANU


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : cornianu.marioara@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. dr.
Anca MUREŞAN


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : muresan.anca@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Ș.L. dr.
Codruţa LĂZUREANU


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : lazureanu.dorela@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Ș.L. dr.
Remus CORNEA


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : cornea.remus@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr.
Octavia VITA


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : vita.octavia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr.
Adrian VADUVA


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : vaduva.adrian@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd.
Aura JURESCU


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : jurescu.aura@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. drd.
Adelina GHEJU


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : gheju.adelina@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd.
Ioana MIHAI


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : ioana.mihai@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. drd.
Emilian OLTEANU


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : olteanu.gheorghe@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd.
Vlad LUPU


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : vlad.lupu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
laborant
Mihaela BRAN


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : morfopat@umft.ro

 
laborant
Lorena TORJ


Telefon : 0256/204476/ int. 1446
Email : morfopat@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >