Facultatea de Medicină

Disciplina de Psihologie

Data ultimei actualizări : 09.03.2020 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Cladirea Postei, et 1
Telefon : -
E-mail : hogea.lavinia@umft.ro

 

PSIHOLOGIA

Obiectul propriu al psihologiei este viaţa conştientă, oriunde s-ar manifesta ea” (Mielu Zlate). Cercetătorii au decis odată cu investigarea bolnavilor somatic, dar mai ales psihic, că nu doar conştiinţa este subiectul de studiu al psihologiei, întrucât fenomenele  psihice  funcţionează şi la alte niveluri. Siegel   aborează o viziune dinamică a noului concept introdus chiar de el, ”aparat   psihic” şi pune la punct diferite tehnici de investigare a acestuia. Psihanaliza lui Freud are un ecou uluitor în epoca sa, mai apoi chiar şi printre cei care-l contestă cu vehemenţă. Ea rămâne şi în ziua de astăzi o metodă impresionantă de investigare a psihicului uman. Freud a descoperit inconştientul omului şi-l propune ca obicet de cercetare şi investigare al psihologiei. Paul Popescu Neveanu (1991) afirma faptul că psihologia este ştiinţa centrală despre om şi relaţiile interumane. Mergând pe aceeaşi linie, Iordăchescu G. (2006), spunea că psihologia este o ştiinţă a comportamentului, aceea de a şti „cum şi de ce organismele fac ceea ce fac”, fiind totodată suma a doi termeni care definesc aceste două domenii: - psyche = „suflet sau spirit” - logos = studiu, ştiinţă.

STIINTELE COMPORTAMENTULUI

Ştiinţele comportamentului în medicină oferă un plus de informaţii ce nu trebuie să lipsească din arsenalul oricărui student, cadru medical sau persoană preocupată de înţelegerea mecanismelor comportamentului uman.

Studierea ştiinţifică a proceselor mentale a făcut ca psihologia să se constituie ca o ramură a neuroştiinţelor, în cadrul cărui departament se fiinţează ca disciplină sub denumirea de ştiinţe comportamentale.

Obiectivul principal al acestei discipline ţinteşte crearea unui cadru atât teoretic cât şi practic atât studenţilor din cadrul facultărilor de medicină generală, medicină dentară, asistenţă medicală, cât şi balneofiziokinetoterapie pentru o mai bună înţelegere a comportamentului uman atât a omului sănătos, cât şi a omului bolnav.

Disciplina de ştiinţe comportamentale presupune o incursiune prin labirintul proceselor psihice  senzoriale (senzaţie, percepţie, reprezentare), procesele cognitive superioare (gândirea, memoria, imaginaţia), activităţi şi procese reglatorii (motivaţia şi afectivitatea, respectiv inteligenţa emoţională, voinţa şi atenţia),  familiarizarea cu diferitele abordări în psihologie existente de-a lungul timpului, întâlniri cu titanii psihanalizei, psihologiei umaniste şi transpersonale şi bineȋnţeles, psihologi de astăzi care aduc un plus de valoare domeniului.

PSIHOLOGIA MEDICALĂ

Reprezintă un domeniu în plină ascensiune ce presupune implementarea modelului biopsihosocial în medicină.

 • Se ocupă cu promovarea sănătăţii şi prevenţia bolilor
 • Înţelege experienţa de boală ţinând cont de faptul că poluarea psihică şi mentală au repercusiuni negative asupra trupului
 • Pune accent pe personalizarea tratamentelor
 • Furnizează elemente de psihosomatică esenţiale pentru înţelegerea cauzelor îmbolnăvirii
 • Descrie diverse tipologii care predispun la contactarea anumitor afecţiuni

Se adresează tuturor celor care cred că omul bolnav are nevoie şi de o chirurgie reparatorie a sufletului şi că descoperirea miezului de stea al fiinţei noastre reprezintă prima etapă a vindecării.

Are o contribuţie majoră în identificarea factorilor de risc pentru boli la nivelul populaţiei prin identificarea comportamentelor specifice de risc (de ex. Fumatul, alimentaţia nesănătoasă, lipsa exerciţiului fizic, evitarea controalelor medicale) şi modificarea acestora.

Se focalizează pe mecanismele psihologice  şi influenţele sociale care pot să împiedice schimbarea comportamentelor de risc. Contribuie la înţelegerea reacţiilor la boală, a mecanismelor de coping şi recuperare după boală.

Hogea Lavinia Maria

În ultimii 11 ani activitatea mea profesională s-a desfăşurat în cadrul Disciplinei de Psihologie şi Ştiintele Comportamentului, Departamentul de Neuroştiinţe a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, iniţial în calitate de preparator, asistent universitar, apoi Şef de Lucrări, iar în prezent Conferenţiar Universitar. În prezent sunt şi angajata Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, secţia Obstetrică Ginecologie I, unde îmi desfăşor activitatea de psiholog clinician specialist.

Începând cu anul 2009 am înlocuit cadrele didactice superioare, care au plecat din cadrul disciplinei din diferite motive, susţinând totodată atât cursurile cât şi lucrările practice de Psihologie şi Ştiinţele Comportamentului cu studenţii de anul I Medicină Generală, anul II Asistenţă Medicală Generală, Timişoara şi Lugoj, anul III Farmacie şi Asistenţă Farmacie, psihologia nutriţiei – anul III Nutriţie, cursurile de Psihologie Medicală cu studenţii de anul II Medicină Dentară, BFKT ai UMFT “V. Babeş”, atât seriile în lb. română cât şi cele în lb. engleză.

Sunt membru în mai multe organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale prestigioase: Societatea Europeana de Psihologia Sănătăţii (EHPS), Societatea Europeană de Genetică Medicală (ESHG), Societatea Română de Genetică Medicală (SRGM), Asociaţia de Psihoterapie Pozitivă Wiesbaden Germania (WIAP).

Relevanţa şi impactul rezultatelor mele ştiinţifice s-au concretizat în: cărţile publicate în domeniu în edituri recunoscute: “Psihologia şi ştiinţele comportamentului în practica medicală”,„Psyho-social care for people with haemophilia”, „Curs de Psihologie Medicala si Psihosomatica”, „Psihologie şi ştiinţe comportamentale”, “Psychology in dental medicine”, „Curs de psihologie medicală aplicată în stomatologie”, capitole cărţi în „Psihocardiologie”, articole ISI cu factor de impact şi ISI Proceedings, BDI (50), prezentări orale de la congresele naţionale şi internaţionale, granturi atât ca director de proiect, cât şi ca responsabil de proiect şi membru. Organizez workshop-uri pentru studenţi; coordonez studenţi in sistemul VADA, atât în domeniul cercetării ştiinţifice cât şi tutoriat.

 Anghel Teodora

Anghel Teodora - lector universitar doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie ʺVictor Babeşʺ din Timişoara, cadru universitar din 1999, mai întâi prep.univ, apoi asist.dr  şi lect.dr la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţi Tibscus, apoi din 2010 s.l.dr in cadrul Universitării de Medicină şi Farmacie din Timişoara România, terapeut Bowen şi psihoterapeut de formare transpersonală.

Materiile predate de-a lungul anilor sunt: psihologia copilului, psihologia creativităţii, psihologie medicală, psihanaliză, ştiinţe comportamentale, psihologia nutriţiei, psihopedagogie nutriţională. Predau materii in limba română, engleză şi franceză.

Iubesc să predau şi să scriu, pasiunea mea concretizându-se în câteva cărţi:

 1. Psihologie prenatală şi perinatală. Naşterea
 2. Curs de psihanaliză
 3. Psihologia sănătăţii şi elemente de psihosomatică

Caiete de laborator  pentru studenţi:

 • Caietul studentului la medicină
 • Knowing yourself youʾll better know your patient
 • Les sciences comportamentales et la psychologie de la santé
 • Ştiinţe comportamentale şi psihologia sănătăţii
 • Medicină dentară – Psihologia sănătăţii (Studiem, recapitulăm, memorăm, vizionăm, răspundem, dar ne şi relaxăm)

Susţin anual două cursuri postuniversitare pentru medici şi deopotrivă psihologi, psihoterapeuţi:

 • Medicina psihosomatică: 23 credite
 • Creier, Conştienţă şi Comportament: 28 credite

Organizez diverse workshop-uri pentru tineri. Organizarea unui grup de dezvoltare personală, dezvoltarea creativităţii şi inteligenţei emoţionale – Fiinţare întru cunoaştere.

Organizare conferinţei – Boala ca şansă şi Incursiune pe tărâmurile transpersonalului  susţinută de prof.dr Anca Munteanu.

Gestionez un grup pentru studenţii la medicină şi nu numai pe facebook: Animus şi Anima.

Workshopuri şi conferinţe organizate: Cuvintele – un preludiu al complianţei la tratament; Group creativity and personal development – a window to a better communication – Medical Days; Burn out – o posibilă rădăcină a malpraxisului (Medintegra); The healing from a holistiv view – Medical Days; Dezvoltare personală sau autocunoaştere?; Pneuma system; The resonance power of words and feelings on water; Integrare emoţională prin culoare; Boala ca şansă şi Incursiune pe tărâmurile transpersonalului – UVT; Psihologia transpersonală, o ştiinţă pentru timpul nostru – ETPA.

Bratu Melania Lavinia

Lavinia Melania Bratu, dr. biolog, psiholog clinician, consilier nutriţie, formator şi speaker motivaţional ”Stil de viaţă sănătos”.  Editor, autor a două cărţi: Dietetica - o nouă filosofie de viaţă - Despre schimbare, simplitatea, sănătate- vol. 1 şi Hrană pentru minte, suflet şi viaţă- vol 2. 
 
„Acum şapte ani am început activitatea de cabinet, având în prezent o experienţă vastă în domeniul consilierii către un stil de viaţă sănătos, printr-o dietă optimă şi un echilibru emoţional favorabil stării de sănătate. Ulterior, am început şi activitatea de psiholog clinician, practicată la două clinici private din Timişoara.
 
Antrenată în procese de cunoaştere şi dezvoltare personală, lucrez cu oameni din pasiune, fiind trainer şi facilitator în programele naţionale de dezvoltare ”BootCamp University”, organizate de Andy Szekely. Sunt parte la programul naţional ”Şcoala Familie”,  fiind formator pe subiecte legate de nutriţie - ”Hrana, medicamentul de zi cu zi” -  şi subiecte legate de adicţie - ”Formarea dependenţelor la copii.”
 
Organizez diverse workshop-uri pentru tineri şi nu doar pentru ei, anual având două conferinţe la UVT Timişoara, precum şi la alte Universităţi din ţară - Universitate din Oradea şi ULBS Sibiu. Temele abordate sunt legate de felul în care nutriţia, emoţiile şi obiceiurile zilnice influenţează starea de sănătate, în prezent şi pe viitor. 
 
Workshopuri şi conferinţe organizate: ”Creează-ţi obiceiuri sănătoase şi frumoase”, ”Emoţii şi mâncare, în aceeaşi farfurie”, ”Era nutriţionismului - Tu, cum eşti pregătit?”,  ”Sunt dependent şi vreau să renunţ!”, ”Simt nevoia de ceva dulce”, ”Liber să alegi sănătos”.
 
Gestionez un grup pentru studenţii la medicină şi nu doar pentru ei pe facebook: Dietetica-Dr.LaviniaBratu
 
În mijlocul oamenilor, parcurg întreaga activitate cu credinţă şi nădejdea în bine. Misiunea mea personală?  
Să cresc printre oamenii din jurul meu, alături de care să construiesc un sistem de sănătate în care prevenţia bolilor să fie educat şi integrat.
 
Din anul 2018 sunt lector la UMFT Timişoara, departamentul Neuroştiinţe - catedra de Psihologie. Îmi doresc să fiu un bun cadru didactic dar, mai mult decât atât, îmi doresc să fiu un model de umanitate pentru studenţii cu care voi lucra.”

-------------------------

Cursuri postuniversitare

CREIER, COGNIŢIE ŞI CONŞTIENŢĂ
Lector: s.l.dr Anghel Teodora
Credite pentru medici: 28
Credite pentru psihologi: 28
Structura cursului:

 1. Neuropsihologie
 2. Stările modificate de conştiinţă
 3. Psihotraumatologie şi memoria corpului
 4. Alimentaţia pentru un creier sănătos
 5. Importanţa microbiomului
 6. Din culisele longevităţii
 7. Oxitocina, digestia şi procesele inflamatorii
 8. Importanţa neuropeptidelor
 9. Epigenetica
 10. Tu eşti Placebo
 11. Protocoale de comunicare în medicină
 12. Mindfulness şi psihoterapie

NUMĂR ORE CURS: 16h
NUMĂR ORE STAGIU: 12h

 

MEDICINĂ PSIHOSOMATICĂ         

Lector: s.l.dr.Anghel Teodora
Credite pentru medici: 23
Credite pentru psihologi: 23

Structura cursului:

 1. Vindecare şi recuperare holistă
 2. Fundamentele medicinii psihosomatice.
 3. Psihocardiologie. Strategii psihoterapeutice în tratamentul tipului A de personalitate.
 4. Caracteristici comune în remisiile spontane. Psihologia supravieţuitorului.
 5. Procesul îmbătrânirii. Psihologia vârstnicului.Strategii de coping privind vârsta a treia.
 6. Despre moarte şi a muri. Psihotanatologie.
 7. Medicina cuantică. Repere şi cercetări.
 8. Medicul ca pacient.
 9. Psihogenealogia. Copii bolnavi de părinţi. Corpul copilului ne vorbeşte.
 10. Misterul Placebo vs Nocebo.
 11. Emergenţele spirituale vs tulburările psihiatrice.
 12. Sindromul burn out. Tehnici de managerizare a sindromului burn out.

NUMĂR ORE CURS: 15h
NUMĂR ORE STAGIU: 8h

Workshopuri

Durata: 4 ore
Locaţia: cladirea Poştă, et 1, sala Disciplina Psihologie
Nr. max. înscrişi : 14

Călătorie către sine - dezvoltare personală, autocunoaştere

Lector: Conf Univ. Dr. Lavinia Hogea

 

De la limbajulu trupului la arta de a citi gândurile - despre emoţii şi exprimarea lor nonverbală

Lector: Conf Univ. Dr. Lavinia Hogea

 

La ce eşti dispus să renunţi ca să fii fericit - psihosomatică

Lector: S.L. Dr. Teodora Anghel

 

Constrieşte-ţi obiceiuri sănătoase - dezvoltare personală, autocunoaştere

Lector: S.L. Dr. Lavinia Melania Bratu

Şef de disciplină

CONF. UNIV. DR.
HOGEA LAVINIA MARIA


Telefon : 0745042035
Email : hogea.lavinia@umft.ro

 

Membri

CONF. UNIV. DR.
HOGEA LAVINIA MARIA


Telefon : 0745042035
Email : hogea.lavinia@umft.ro

SEF LUCRARI DR.
ANGHEL TEODORA


Telefon : 0747501741
Email : anghel.teodora@umft.ro

 
SEF LUCRARI DR.
BRATU LAVINIA MELANIA


Telefon : 0749194944
Email : bratu.lavinia@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >