Facultatea de Medicină

Disciplina de Pediatrie I

Data ultimei actualizări : 20.09.2012 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Str. Dr.Iosif Nemoianu, nr.2, 300011, Timişoara
Telefon : 0256/203303

 

Clinica I Pediatrie Timişoara a luat fiinţă în anul 1945, odată cu înfiinţarea institutului de Medicină, când se pun bazele învăţământului de pediatrie din Banat.

Începuturile învăţământului medical de pediatrie în Timişoara sunt legate de Prof.Dr.Paul Corcan. În perioada 1946-1953, Clinica I Pediatrie cunoaşteo dezvoltare rapidă şi complexă, atât ca bază de învăţământ, cât şi ca centru medical de specialitate, sub conducerea Prof.Dr.Emil Hurmuzache.

Ulterior Clinica I Pediatrie continuă procesul de extindere a spaţiului de spitalizare şi învăţământ, apar compartimentele clinice de profil (Pneumologie, Gastroenterologie, Cardiologie, Reumatologie, Fiziopediatrie, Terapie Intensivă, Nefrologie, Neonatologie, Diabet şi boli de nutriţie, Endocrinologie, Diverse), se modernizează laboratoarele de analize biochimice, Microbiologie şi Anatomie patologică sub conducerea succesivă a Prof.Dr.Iuliana Ţârlea, Prof.Dr.Louis Ţurcanu, Prof.Dr.Ioan Sabău, Prof.Dr.Ioan Simedrea.

În prezent, Clinica este condusă de D-na Conf.Dr.Otilia Mărginean, are în structură 10 compartimente (Terapie Intensivă, Neonatologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Cardiologie, Endocrinologie, Nefrologie, Diabet şi Boli de nutriţie, Dializă peritoneală şi Hemodializă, Diverse), în care activează cadre didactice şi cadre medicale de reţea cu două specialităţi sau în rezidenţiat pentru a doua specialitate. Multe compartimente sunt recunoscute naţional şi internaţional.

Activitatea didactică realizată la nivelul clinicii este compexă şi se concretizează prin:

 • Cursuri/lucrări scrise:
  • Curs de Pediatrie vol I şi vol II,realizat de colectiv sub redacţia Prof.Dr.Ioan Sabău
  • Curs de Pediatrie an IV – Conf.Dr.Otilia Mărginean
  • Curs de Urgenţă an VI – Ş.L.Dr.Crăciun Adrian
  • Curs de nursing AMG – Ş.L.Dr.Tamara Marcovici
  • Lucrări practice – Foaia de observaţie în Pediatrie – Conf.Dr.Otilia Mărginean
 • Cursurile prezentate studenţilor sunt realizate pe support electronic, prezentând o icongrafie sugestivă şi instructivă pentru problemele de patologie pediatrică prezentate.
 • Instruirea practică se realizează la patul bolnavului prin rotarea în toate compartimentele de profil ale clinicii (menţionate anteruior), precum şi prezentări de caz bisăptămânale cu toată seria: abilităţile practice implică tehnici de reanimare, recoltare, asigurarea asistenţei medicale pentru pacientul pediatric acut sau cu patologie cronică.
 • Verificarea studenţilor prin teste grilă la fiecare final de patologie are o aderenţă bună a studenţilor.
 • S-au susţinut şi se susţin Cursuri postuniversitare privind patologia copilului:
  • Actualităţi de creştere şi dezvoltarea copilului
  • Hepatite cronice la copil
  • Endocrinologie pediatrică în cadrul Cursului de endocrino-pediatrie susţinut cu ocazia Congresului Naţional de endocrinologie cu participare internaţională
 • Se deruleză activităţi de instruire şi educaţie practică cu rezidenţii.
 • 28 de participări ca lectori la cursurile organizate în alte centre universitare.

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare se desfăşoară pe teme majore ale patologiei copilului şi s-a concretizat prin:

 • Proiecte, granturi, burse:
  • Un Proiect European HURO 008-0208, SCREENGEN în parteneriat cu Universitatea de medicină din Szeget şi universitatea Vasile Goldiş Arad
  • 18 participări la studii clinice
  • 4 burse şi stagii în străinătate
  • 2 granturi internaţionale
  • 1 grant naţional
 • Publicaţii:
 • Cărţi:
  • Nefrologie pediatrică – Louis Ţurcanu, Ioan Sabău, Ed.Medicală, 1977
  • Bolile digestive la copil – Louis Ţurcanu, Ioan Simedrea, Emil Oteşteanu
  • Boala diareică acută – Ghid Practic Pentru Cadrele Medii Din Colectivităţile De Copii (Grădiniţe Şi Creşe) – Otilia Mărginean - Ed. Marineasa, 2001, ISBN, 973-8215-47-1
  • Ghid De Investigare A Copiilor Cu Boală Diareică Cronică - Otilia Mărginean - Ed. Aura 2001, ISBN, 973-85460-5-2
  • Implicarea Intestinului în Homeostazia Bioimună A Organismului – Otilia Mărginean – Ed. Aura, 2001
  • Maladii Autoimune Asociate Dibetului Zaharat Tip I, Otilia Mărginean I. Micle,, În Dibetologie Pediatrică Teorie Şi Practică Ed. Marineasa, ISBN, 973-9485- 68-5, 2001
  • Rahismul Şi Imunitatea - Otilia Mărginean – Ed. Aura 2001, Isbn 973-8546-6-0
  • Dibetologie Pediatrică, Teorie Şi Practică – colectivul clinicii I Pediatrie, sub redacţia Ioana Micle, Ed. Marineasa,2000, ISBN, 973-9485- 68-5
  • Aspecte Imonopatologice în Diareile Cronice La Copil- I. Sabau, I. Simedrea, I. Micle, Otilia Mărginean, E. Boia, A. Crăciun, Ed. Helicon, 1999, ISBN, 973-9441939-4
  • Malformaţiile Congenitale ale Membrelor - E.Boia, P.Ţepeneu, Otilia Mărginean
  • Aspecte Imonopatologice În Diareile Cronice La Copil- I. Sabau, I. Simedrea, I. Micle, Otilia Mărginean, E. Boia, A. Crăciun, Ed. Helicon, 1999, ISBN, 973-8215-46-3
  • P.Tepeneu, M.Boia, Otilia Marginean, Mihai Ionac Ed. Eurobit 1999, Isbn 973-9441-39-4
  • Ghid de Antibioticoterapie , I.Sabau, I. Simedrea, I. Micle , Otilia Mărginean, Ed. Helicon 1994, ISBN, 973-9159-74-5
  • Şocul toxico-septic şi cardiologic la copil – Lucreţia Cristoi, Ioan Sabău, Crăciun Adrian
  • Ghid de diagnostic şi tratament în astmul bronşic la copil – Crăciun Adrian
 • Reviste cotate CNCSIS/ISI:
  • 500 publicaţii scrise în extenso în română (cotarea CNCSISI s-a efectuat în ultimii ani)Peste 54 lucrări în reviste cotate CNCSIS B+, B, C
  • 31 articole rezumat/extenso în reviste cotate ISI
  • 2 citări Web of Science (ISI)
  • Peste 29 lucrări scrise în exteso sau rezumat in limbi de circulaţie internaţională sau reviste din străinătate
  • 10 citări pe www.googlescholar.com60 comunicări la manifestări ştiinţifice în ţară
  • Participări cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale cu participare internaţională şi internaţionale: peste 800

Activitatea medicală se întrepătrunde cu cea ştiinţifică şi educativă şi se desfăşoară în sistem integrat ambulator. Se acordă asistenţă medical de înaltă specialitate pe profil de pediatrie de către medici cu două specialităţi:

 • Compartimentele de supraspecializare fiind centre naţionale de referinţă în patologia copilului:
  • Gastroenterologie (endoscopie digestivă superioară şi inferioară) –pentru toate grupele de vârstă, imagistică, biopsii enterale şi hepatice
  • Endocrinologie – tulburări de instalare ale pubertăţii, anomalii ale dezvoltării sexual, deficite staturale, anomalii tiroidiene şi suprarenaliene, precum şi patologie osoasă, realizânduse teste de determinare hormonală, statice şi dinamice, imagistică.
  • Diabet zaharat, tip 1 şi 2, obezităţi genetice şi de aport, dislipidemii familiale şi anomalii metabolice diverse
  • Nefrologie, hemodializă şi dializă peritoneală
  • Terapie intensivă – se asigură asistenţă medical de urgenţă, suport respirator şi monitorizare la standard europene
  • Afecţiuni respiratorii specifice patologiei pediatrice (efectuarea testului sudorii şi determinări spirometrice)
  • Cardiologie – urmărirea funcţionalităţii cordului de la nou-născut la adolescent (echo cardiac, EKG) şi identificarea anomaliilor congenital
  • Neonatologie – asigurarea asistenţei medicale a nou-născutului în perioada precoce şi tardivă, suport ventilator specific vârstei şi imagistică
  • Reumatologie – diagnosticare şi tratarea afecţiunilor reumatologice la vârsta copilăriei
 • Programele naţionale aferente Clinicii I pediatrie se efectuează ca urmare a recunoaşterii competenţei profesionale deosebite a membrilor Clinicii I Pediatrie de către Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului Bucureşti
  • Screening neonatal pentru depistarea encefalopatiei induse de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital precum şi confirmarea diagnosticului şi tratament specific la cazurile depistate
  • Diabet zaharat
  • Diagnosticarea precoce, prevenţie primară şi secundară, monitorizarea în sindromul de malabsorbţie şi diaree la copil
  • Diagnosticarea precoce, prevenţie primară şi secundară, monitorizarea în hepatita cronică la copil
  • Dializă

Prestigiu professional

 • Premii în cadrul unor manifestări naţionale şi internaţionale (ex: la Conferinţa Naţională de Pediatrie în anul 2010, 2012 – Bucureşti, Premiul Paulescu al ISPAD,Best abstract award, Geneva 2002).
 • Cadrele didactice din cadrul colectivului nostru sunt membri ai unor societăţi internaţionale: European Society for Paediatric Endocrinology, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, European Society of Endocrinology, European Society of Endocrinology, European Academy of Pediatrics, American Association of Clinical Endocrinology, Human Genetics Society, International Primary Care Respiratory Group şi naţionale: Societatea Română de Pediatrie, Alianţa Naţională pentru boli Rare România, Societatea Naţională de Biologie celulară, Societatea Naţională de Endocrinologie, Societatea Naţională de Pneumologie, Societatea Română de Genetică.

Colaborări internaţionale

 • Clinica I pediatrie a organizat manifestări socio- medicale (ex: tabere pentru copii cu diabet zaharat)
 • 8 organizări de congrese şi simpozioane cu participare internaţională

În cadrul clinicii s-au derulat programe de cooperare europene şi americane:

 • Burse Tempus
 • Program de schimb ştiinţific cu:St.Ana Kinder Spital, VienaKentucky Kosair Children’s hospital, Louisville, U.S.A.

 

 

Şef de disciplină

Prof. univ. Dr.
Otilia Mărginean


Telefon : 0770419979
Email : marginean.otilia@umft.ro

 

Membri

Prof. univ. Dr.
Otilia Mărginean


Telefon : 0770419979
Email : marginean.otilia@umft.ro

Şef lucrări
Crăciun Adrian


Telefon : 0724683887
Email : ac_ro@ymail.com

 
Şef lucrări
Tamara Marcovici


Telefon : 0723694950
Email : t_marcovici@yahoo.com

Asistent universitar
Monica Mărăzan


Telefon : 0722277000
Email : marazanmonica@yahoo.co.uk

 
Asistent universitar
Ioana Mariş


Telefon : 0721457582
Email : ioanadmaris@yahoo.co.uk

Asistent universitar
Camelia Dăescu


Telefon : 0722140433
Email : camidaescu@yahoo.com

 
Asistent universitar
Andrea Militaru


Telefon : 0730618838
Email : andreamilitaru@yahoo.com

Asistent universitar
Oana Belei


Telefon : 0723289480
Email : oana22_99@yahoo.com

 
Preparator universitar
Ramona Stroescu


Telefon : 0742288868
Email : broscuta_r@yahoo.com

Asistent universitar
Daniela Chiru


Telefon : 0721255021
Email : dani.chiru@yahoo.com

 
Asistent universitar
Laura Olariu


Telefon : 0743169292
Email : tunealaura@yahoo.com

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >