Facultatea de Medicină

Disciplina de Biochimie

Data ultimei actualizări : 04.02.2020 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/204250, interior 1413
E-mail : biochim@umft.ro

 

Primul profesor care a onorat, cu prestigiul său, în perioada 1945-1946,  Disciplina de Chimie şi Chimie Biologică, a fost Prof. Dr. Mircea D. Mezincescu. Activitatea ştiinţifică a Prof. Dr. Mircea D. Mezincescu a constat în contribuţii valoroase în domeniul nutriţiei, al metabolismului azotat şi al etiologiei unor boli carenţiale. Pentru evaluarea nutriţiei azotate a propus un test biochimic simplu (determinarea activităţii xantin oxidazei hepatice).

În perioada 1946 - 1969 titularul Disciplinei de Chimie Biologică a fost Prof. Dr. Mihai Vanghelovici, unul din fondatorii şcolii medicale din Timişoara. Ca o recunoaştere a meritelor sale pe linie didactică şi ştiinţifică a avut titlurile de: doctor docent, membru al Societăţii de Chimie din Franţa. În 1934, profesorul Vanghelovici a emis o ipoteză asupra faptului că scualenul ar fi intermediar în biosinteza colesterolului, iar în 1936 a adus şi dovezile experimentale aferente.

În perioada 1969-1976, Catedra de Chimie Biologică şi Biochimie Clinică este condusă de Prof. Dr. Doc. Tănăsescu Gheorghe, care  a condus între anii 1971-1976 şi Laboratorul de Medicină Experimentală.

În perioada 1976 - 1997, Disciplina de Biochimie-Biotehnică a fost condusă de Prof. Dr. Geza Deutsch, membru al Societăţii Europene de Medicină Nucleară din 1974, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din 1994, membru titular al Academiei Europene pentru Ştiinţe şi Arte Salzburg din 1996.

În domeniul activităţii medicale Prof. Dr. Geza Deutsch este cel care a introdus în premieră înTimişoara utilizările izotopilor radioactivi pentru diagnostic şi cercetare ştiinţifică. În cercetarea ştiinţifică a abordat probleme cum ar fi: hemoglobinele glicozilate în diabet şi în insuficienţa renală, hexozele bifosfat în controlul biochimiei funcţionale, metoda RIA pentru determinarea angiotensinei II din plasmă, metoda radiochimică perfecţionată de determinare a tiroxinei serice, metode de investigare în cardiologia nucleară.

În perioada 1997 - 2004, Catedra de Biochimie a fost condusă de Prof. Dr. Vasile Rusu. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Prof. Dr. Vasile Rusu, se concretizează prin elaborarea de noi metode microspectrometrice pentru determinarea monoxidului de carbon, noi metode microspectrometrice de determinare a cromului în starea de oxidare trei, a arsenului, a acidului ascorbic, oxalaţilor, formiaţilor, hidrazinei, 1,4-dihidrazinoftalazinei folosind reactivi argentosulfonamidici în mediu alcalin.

Din anul 2004 Disciplina de Biochimie este condusă de Prof. Dr. Andrei Anghel,  care a desfăşurat cercetări legate de introducerea  markerilor  genetici şi a tehnicilor  de biochimie si biologie moleculară în diagnosticul, prognosticul şi orientarea terapeutică în boli degenerative, inclusiv metoda genotipării în identificarea individuală. Iniţiază si realizează primul studiu clinic de aplicare a terapiei  genice angiogenetice. La nivel didactic se introduce cursul de Biochimie Clinică orientat pe aplicaţii diagnostice si terapeutice.

Disciplina de Biochimie îşi desfăşoară activitatea în clădirea principală (Pţa Eftimie Murgu, nr. 2) a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, având următoarele spaţii de activitate:

 • la demisol, Amfiteatrul de Biochimie, laboratoare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Generală şi Colegiilor de Asistenţă Medicală şi laboratoare de cercetare ştiinţifică
 • la etajul I, laboratoare pentru studenţii Facultăţii de  Medicină Generală şi laboratoare de cercetare ştiinţifică
 • la etajul II, laboratoare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, Facultăţii de Farmacie şi Colegiilor de Asistenţă Medicală

Pentru crearea unui cadru optim desfăşurării unui învăţământ de calitate având ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, sunt asigurate cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice tipărite şi revizuite periodic. Prezentarea cursurilor este asociată permanent cu aplicaţii practice ale cunoştinţelor de biochimie în practica medicală a majorităţii disciplinelor clinice.

Cursurile editate de către colectivul disciplinei de Biochimie se găsesc în Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara:

 1. Biochimie clinică pentru studenţii facultăţilor de medicină,  Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Dana David, Cătălin Marian, Liviu Tămaş, Ovidiu Sîrbu, 2017, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-055-9.
 2. Biochimie metabolică cu aplicaţii clinice, Andrei Anghel, Liviu Tămaş, Edward Şeclăman, 2017, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 978-606-569-558-0.
 3. Biochimie medicală pentru studenţii facultăţilor de medicină. Materia vie - structură şi compoziţie, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Ioan-Ovidiu Sîrbu, Anca Marcu, 2016, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-016-0.
 4. Biochimie pentru colegiile de asistenţă medicală, Daniela Ştefania Grecu, Camelia Vidiţa Gurban, Diana Camelia Bonţe, 2019, Editura Victor Babeş, ISBN 978-606-786-116-7.
 5. Biochemistry of Metabolism for Medical Students, Cătălin Marian, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Adriana Kaycsa, Ioan Ovidiu Sîrbu, Liviu Tămaş, 2016, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-010-8.
 6. Nucleic acids and the processing of the information. Signaling at the cellular level clinical biochemistry for the medicine faculties students, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Diana Nariţa, Liviu Tămaş, Corina Samoilă , 2009, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 978-973-687-930-2.
 7. Noţiuni de chimie şi biochimie a cavităţii bucale, dinţilor şi materialelor dentare, Marilena Motoc, Andrei Anghel, Corina Samoilă, Felicia Sfrijan, Corina Flangea, Alina Şerb, Daniela Grecu, 2006, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 973-687-496-6.

Îndrumătoarele practice editate de către colectivul disciplinei de Biochimie se găsesc în Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara:

 1. Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală pentru studenţii facultăţilor de medicină, Anghel Andrei, Şeclăman Edward, Tămaş Liviu, Motoc Marilena, Şişu Eugen, Kaycsa Adriana, David Dana, Sîrbu Ioan Ovidiu, Marian Cătălin, Samoilă Corina, Grecu Daniela, Sfrijan Felicia, Georgescu Alina, Marcu Anca, Buzatu Ramona,  Bonţe Diana, Gurban Camelia, Alexa Anda, Bujor Georgeta, Liana Mărieş, Mihala Adrian, Sala-Cârtog Maria, 2019, Editura Victor Babeş, Timişoara, ISBN 978-606-786-138-9.
 2. Lucrări practice de biochimie farmaceutică, Andrei Anghel, Adriana Kaycsa, Liviu Tămaş, Alina Georgescu, Anca Marcu, Ramona Buzatu, Adrian Mihala, Maria Sala-Cîrtog, Alexandra Moatăr, Aimee Chiş, 2019, Editura Victor Babeş, ISBN 978-606-786-148-8.
 3. Chemistry and Biochemistry Practical Works-Applications in Clinic Laboratory for the Medicine Faculties, Anghel Andrei, Kaycsa Adriana, Nariţa Diana, Samoilă Corina, 2009, Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN 978-973-687-928-9.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor voluntari, în cadrul disciplinei de Biochimie, este o componentă importantă în formarea lor profesională şi se bazează pe implicarea, susţinerea permanentă şi stimularea lor în activitatea de cercetare, prin organizarea cercului ştiinţific de biochimie, îndrumarea în elaborarea lucrărilor pentru sesiunile ştiinţifice studenţeşti şi a lucrărilor de dipomă. De asemenea, sunt implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică doctoranzi şi medici rezidenţi, rezultatele cercetării fiind valorificate prin elaborarea de teze de doctorat şi prin publicarea de articole în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale.

Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul disciplinei de Biochimie s-a implementat sistemul de tutoriat, studenţii Facultăţii de Medicină Generală, din anii IV-V fiind implicaţi în activitatea didactică în cadrul lucrărilor practice/seminarii şi în activitatea de cercetare ştiinţifică, pe baza unui contract de voluntariat.

În cadrul disciplinei de Biochimie funcţionează următoarele structuri de cercetare ştiinţifică:

 • Biobanca de celule şi ţesuturi a UMF ‘’Victor Babeş’’ Timişoara (http://www.umft.ro/biobanca_782)
 • Laboratorul de Diagnostic Molecular, Certificare Gednap, GermanDNAProfiling, ISO 9001:2008
 • Laboratorul de Biomarkeri în Boli Degenerative
 • Platformă de cercetare dedicată terapiilor genice şi celulare

Dintre realizările ştiinţifice semnificative ale disciplinei:

 • Prima utilizare în România a genotipării ADN în identificarea de persoane şi expertiza filiaţiei în scop medico-legal
 • Prima utilizare în România a markerilor genetici pentru diagnostic şi prognostic în boli degenerative
 • Iniţierea primelor studii de cercetare aplicată privind introducerea terapiei genice angiogenetice în boli cardiovasculare
 • Studii privind rolul retinoizilor în embriogeneza membrului superior la mamifere
 • Primul studiu de farmacogenetică în cancerul de sân
 • Primele studii de transfer de material genetic de la plante la om

Cele mai reprezentative lucrări ştiinţifice cotate ISI, publicate de către colectivul disciplinei de Biochimie, sunt:

 1. Anghel A., Ţăranu G., Şeclăman E., Rata A., Tămaş L., Moldovan H., Ursoniu S., Samoilă C., Ionac M., Popa-Wagner A., Safety of vascular endothelial and hepatocyte growth factor gene therapy in patients with critical limb ischemia, Curr Neurovasc Res. 2011; 8(3):183-9.
 2. Anghel A., Raica M., Marian C., Ursoniu S., Caraion C., Mitrasca O., Combined profile of the tandem repeatsCAG, TA and CA of the androgen and estrogen genes in breast cancer, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2006; 132(11):727-33.
 3. Sala-Cîrtog M., Marian C., Anghel A., New insights of medicinal plant therapeutic activity—The miRNA transfer, Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 74, 2015, 228–232.
 4. Anghel A., Enache A., Şeclăman E., Gruin G., Ursoniu S., Alexa A., Antonescu M., Marian C., Genetic polymorphism data on 15 autosomal STR markers in a Western Romanian population sample, Leg Med (Tokyo). 2014; 16(4):238-40.
 5. E. Şeclăman, L. Balacescu, O. Balacescu, C. Bejinar, M. Udrescu, C. Marian, I. O. Sîrbu, A. Anghel, MicroRNAs mediate liver transcriptome changes upon soy diet intervention in mice, J Cell Mol Med. 2019, 23:2263-2267.
 6. E. Şeclăman, D. Nariţa, A. Anghel, N. Cireap, R. Ilina, I.O. Sîrbu, C. Marian, MicroRNA Expression in Laser Micro-dissected Breast Cancer Tissue Samples-a Pilot Study, Pathology & Oncology Research, 2019, 25(1): 233-239.
 7. D. Marian, D. Rusu, S.I. Stratul, H. Calniceanu, A. Sculean, A. Anghel, Association of Vitamin D Receptor Gene Polymorphism with Chronic Periodontitis in a Population in Western Romania, Oral Health Prev Dent, 2019, 17:157-165.
 8. Mang N., Vizitiu A.C., Anghel A., Changes in the peripheral blood cell count in pediatric patients with Down syndrome, J Int Med Res., 2019, 47(8):3757-3762.
 9. Llanos A.A., Marian C., Brasky T.M., Dumitrescu R.G., Liu Z., Mason J.B., Makambi K.H., Spear S.L., Kallakury
  B.V., Freudenheim J.L., Shields P.G., Associations between genetic variation in one-carbon metabolism andLINE-1DNAmethylation in histologically normal breast tissues, Epigenetics, 2015, 10(8):727-735.
 10. Balacescu O., Petruţ B., Tudoran O., Feflea D., Bălăcescu L., Anghel A., Sîrbu I.O., Şeclăman E., Marian C., Urinary microRNAs for prostate cancer diagnosis, prognosis, and treatment response: are we there yet?, Wiley Interdiscip Rev RNA, 2017; 8(6).
 1. Hempel A., Kühl S.J., Rothe M., Rao Tata P., Sîrbu I.O., Vainio S.J., Kühl M., The CapZ interacting protein Rcsd1 is required for cardiogenesis downstream of Wnt11a in Xenopus laevis, Dev Biol., 2017, 424(1):28-39.
 2. Enătescu V.R., Papava I., Enătescu I., Antonescu M., Anghel A., Şeclăman E., Sîrbu I.O., Marian C., Circulating

Plasma Micro RNAs in Patients with Major Depressive Disorder Treated with Antidepressants: A Pilot Study. Psychiatry Investig. 2016; 13(5):549-557.

 1. Nariţa D., Şeclăman E., Anghel A., Ilina R., Cireap N., Negru S., Sîrbu I.O., Ursoniu S., Marian C., Altered levels

of plasma chemokines in breast cancer and their association with clinical and pathological characteristics, Neoplasma, 2016; 63(1):141-149.

 1. Şerb A.F., Şişu E., Vukelić Ž., Zamfir A.D., Profiling and Sequencing of Gangliosides from Human Caudate Nucleus by Chip-Nanoelectrospray Mass Spectrometry, J Mass Spectrom., 2012: 47(12):1561-1570.
 2. Matos Do Canto L., Marian C., Varghese R.S., Ahn J., Da Cunha P.A., Willey S., Sidawy M., Rone J.D., Cheema A.K., Luta G., Nezami Ranjbar M.R., Ressom H.W., Haddad B.R., Metabolomic profiling of breast tumors using ductal fluid, Int J Oncol., 2016; 49(6):2245-2254.
 3. Do Canto L.M., Marian C., Willey S., Sidawy M., Da Cunha P.A., Rone J.D., Li X., Gusev Y., Haddad B.R., MicroRNA analysis of breast ductal fluid in breast cancer patients, Int J Oncol., 2016; 48(5):2071-8.
 4. Ciucanu I., Pilat L., Ciucanu C.I., Şişu E., Dumitraşcu V., Simultaneous analysis of neutral monosaccharides, fatty acids and cholesterol as biomarkers from a drop of blood, Bioanalysis, 2016, 8(20):2147-2156.
 5. Ochs-Balcom H.M., Marian C., Nie J., Brasky T.M., Goerlitz D.S., Trevisan M., Edge S.B., Winston J., Berry D.L., Kallakury B.V., Freudenheim J.L., Shields P.G., Adiposity is associated with p53 gene mutations in breast cancer, Breast Cancer Res Treat., 2015; 153(3):635-45.
 6. Pandur P., Sîrbu I.O., Kühl S.J., Philipp M., Kühl M., Islet1 expressing cardiac progenitor cells: A comparison across species, Development, Genes and Evolution, 223(1-2):117-29, 2013.
 7. Ghiulai R.M., Galusca M.,ŞişuI., Şişu E., Zamfir A.D., High resolution mass spectrometric characterization of amino linked oligosaccharides a preliminary study, Cent. Eur. J. Chem., 2013, 11(8), 1309-1319.
 8. Tata P.R., Tata N.R., Kühl M., Sîrbu I.O., Identification of a novel epigenetic regulatory region within the pluripotency associated microRNA cluster, EEmiRC. Nucleic Acids Res.,2011, 39(9):3574-3581.
 9. Woltering J.M., Vonk F.J., Müller H., Bardine N., Tuduce I.L., de Bakker M.A., Knöchel W., Sîrbu I.O., Durston A.J., Richardson M.K., Axial patterning in snakes and caecilians: evidence for an alternative interpretation of the Hox code, Dev Biol., 2009, 332(1): 82-89.
 10. Flangea C., Şerb A., Şişu E., Zamfir AD, Chip-based nanoelectrospray mass spectrometry of brain gangliosides, Biochim Biophys Acta: Molecular and Cell Biology of Lipids, 2011:1811 (9), 513-535.

 Dintre proiectele de cercetare de referinţă, derulate în cadrul colectivului disciplinei de Biochimie:

 1. PN II – Parteneriate direcţia de cercetare - contract de finanţare nr 41-052I/24.09.2007, 4 – sănătate, Tratamentul complicaţiilor vasculare periferice în diabetul zaharat şi în arteriopatiile nondiabetice utilizând terapia genică angiogenetică A. Anghel director de program.
 2. Programul PN II – Capacităţi (modul I, tip PI)- contract de finanţare nr 98/cp/I/14.09.2007, Centru de expertiză pentru determinarea biomarkerilor în boli degenerative (cancer, diabet, boli cardiovasculare) A. Anghel director de program.
 3. Contract CNCSIS nr.73GR/08.05.2006 cod CNCSIS 748/2006, Identificarea de noi ţinte terapeutice în cancerul de sân la nivelul domeniilor  funcţionale ale receptorului pentru estrogen. A. Anghel director de program.
 4. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0443, Transfered microRNAs as biomarkers for evaluating the impact of genetically modified organisms on the end consumer. A. Anghel director de proiect.
 5. PN -II -80 -2012 , Cellular Therapeutic  approaches for regenerative stroke. A. Anghel director de program.
 6. ID-2494, Investigarea capacităţii de reparare endotelială a celulelor progenitoare endoteliale - un nou biomarker în evaluarea predispoziţiei, atitudinii terapeutice şi a prognosticului în sindromul metabolic. A. Anghel director de proiect.
 7. Contract CNFIS-FDI-2019-0468, Excelenţa în cercetarea doctorală şi masterală în cadrul UMFVBT prin creşterea şi diversificarea resurselor de cercetare. E. Şeclăman director de proiect.
 8. PN-II-ID-PCE-2012-4-0279, Prostate cancer specific miRNAs: evaluation as biomarkers in biological fluids and their role in the carcinogenic process. C. Marian director de proiect.
 9. PN-III-P2-2.1-PED-2016-0735,  Plasma microRNA biomarkers in Parkinson's disease. I.O. Sîrbu director de proiect.
 10. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0371,  Long non coding RNAs (lncRNAs) in biological fluids: potential biomarkers in prostate cancer and their role in the carcinogenic process.C. Marian director de proiect.
 11. PN-II-ID-PCE-2012-4-0575, Retinoic acid-Wnt signaling interactions during early axial development of the mouse embryo. I. O. Sîrbu director de proiect.
 12. PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-087, Obtaining functionalized polysaccharides for applications in biomedicine and biotechnology. E. Şişu director de proiect.
 13. PD -43-2011, Determination and structural analysis of glycolipid biomarkers in brain metastases of human tumors by high performance electrospray mass spectrometry. A. Şerb director de proiect.

Şef de disciplină

Prof. Univ. Dr.
ANGHEL Andrei


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : biochim@umft.ro

 

Membri

Prof. Univ. Dr.
ANGHEL Andrei


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : biochim@umft.ro

Prof. Univ. Dr.
MOTOC Marilena


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : motoc.marilena@umft.ro

 
Prof. univ. dr.
MARIAN Catalin


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : cmarian@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. Univ. Dr.
ŞECLĂMAN Edward


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : eseclaman@umft.ro

 
Conf. Univ. Dr.
DAVID Dana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : david.dana@umft.ro

Conf. Univ. Dr.
SIRBU Ioan Ovidiu


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : ovidiu.sirbu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Sef Lucrari Dr.
GRECU Daniela


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : grecu.daniela@umft.ro

Sef Lucrari Dr.
SFRIJAN Felicia


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : sfrijan.felicia@umft.ro

 
Sef Lucrari Dr.
SAMOILA Corina


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : corisamoila@umft.ro

Sef Lucrari Dr.
GEORGESCU Alina


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : aserb@umft.ro

 
Sef Lucrari Dr.
TAMAS Liviu


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : tamas.liviu@umft.ro

Sef Lucrari Dr.
GURBAN Camelia


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : gurban.camelia@umft.ro

 
Sef Lucrari Dr.
BONTE Diana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : bonte.diana@umft.ro

As. Univ. Dr.
MIHALA Adrian


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : mihala.adrian@umft.ro

 
As. Univ. Dr.
BUJOR Geta


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : bujor.cristiana@umft.ro

As. Univ. Dr.
ALEXA Anda


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : alexa.anda@umft.ro

 
As. Univ. Dr.
MARCU Anca


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : marcu.anca@umft.ro

As. Univ. Dr.
BUZATU Alina Ramona


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : buzatu.ramona@umft.ro

 
As. Univ. Dr.
SALA CIRTOG Maria


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : mariasala.cirtog@umft.ro

As. Univ. Dr.
MĂRIEȘ Liana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : maries.liana@umft.ro

 
As. Univ. Dr.
MOATĂR Alexandra


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : moatar.alexandra@umft.ro

As. Univ. Dr.
CHIȘ Aimee


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : chis.aimee@umft.ro

 
Asistent cercetare
ANTONESCU Mirela


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : mirela.antonescu@umft.ro

Asistent cercetare
GRUIA Cristina


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : cristina.gruia@umft.ro

 
Tehnician principal
OPREA Vera


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : vera.oprea@umft.ro

Tehnician
TAUTZENBERGER Dana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : daniela.tautzenberger@umft.ro

 
Tehnician
KOCH Claudia Roxana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : claudia.koch@umft.ro

Tehnician
ȘTEFĂNUȚ Larisa


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : larisa.stefanut@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >