Facultatea de Medicină

Disciplina de Biofizică

Data ultimei actualizări : 27.09.2012 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Splaiul T. Vladimirescu nr. 14
Telefon : +40 256 490 288
E-mail : maneagu@yahoo.com

 

Disciplina de Biofizică a început să fie predată în anul 1945 sub denumirea de Fizică Medicală, iar în anul 1960 a obţinut titulatura actuală. La disciplină s-au succedat următoarele cadre de predare : Conf. dr. Ernest Schorscher (1945–1963), Prof. dr. doc. Ion Cotăescu (1963–1966), Şef de lucrări dr. Radu Silveanu (1966–1967), Şef de lucrări dr. Floare Rottenberg (1967–1990), Prof. dr. fiz. Iosif Nagy (1974–2005), Prof. dr. Zeno Simon (1977–1998), Prof. dr. Gheorghe Mihalaş (1983–2003), Prof. dr. Adrian Neagu (1998–prezent), Conf. dr. Monica Neagu (1992–prezent) , Şef de lucrări Oana Munteanu (1999–prezent) şi Şef de lucrări dr. Remus Georgescu (2002–prezent).

În ce priveşte dotarea, disciplina de biofizică dispune de 2 săli de lucrări practice, 4 cabinete, 1 sală de preparare a soluţiilor şi un atelier de întreţinere a aparaturii de laborator.

Prezentarea cursului se face interactiv, cu ajutorul videoproiectorului în format PowerPoint făcându-se apel la un material vizual adus la zi, bazat pe tratate de circulaţie internaţională şi articole recente din reviste cotate ISI. Noţiunile noi sunt exemplificate prin studii de caz, la analiza cărora participă şi studenţii pe bază de voluntariat. În prezent sunt implicate în activitatea de predare următoarele cadre didactice:Prof.dr. Adrian Neagu: curs de Biofizică (Medicină Dentară, Medicină Generală cu predare în limba engleză, Colegiul de Nutriţie şi Dietetică),Conf. dr. Monica Neagu: curs de Biofizică (Medicină Generală) şi curs de Fizică (Farmacie),Ş.l. Oana Munteanu: curs de Biofizică (Medicină Generală şi Colegiul de Asistenţă Medicală Generală),Ş.l. dr. Remus Georgescu: curs de Fizică şi Instrumente de Măsură (Colegiul de Laborator Clinic) şi Ş.l. dr. Dorin Dodenciu: curs de Electronică Medicală (Medicină Generală).

Realizarea lucrărilor practice implică participarea studenţilor, organizaţi pe grupe de lucru de 2-4 studenţi. Seria de lucrări include o şedinţă introductivă dedicată instructajului de protecţia muncii, o pregătire teoretică în domeniul măsurătorilor şi a calculului erorilor, 2 lucrări frontale, 8 lucrări individuale, o şedinţă de rezolvări de probleme legate de aplicaţiile noţiunilor predate la curs şi o şedinţă de recapitulări. La prima întâlnire studenţii primesc un ghid tipărit privind activitatea din laborator şi modalitatea de evaluare a acesteia. Cunoştinţele teoretice legate de lucrările ce urmează a fi efectuate sunt verificate prin teste grilă, similare în spirit cu cele de rezidenţiat. Examenul practic constă dintr-o verificare orală a aptitudinilor studenţilor de a utiliza aparatura din dotare şi un test grilă de aceeaşi factură cu cele din timpul semestrului. Examenul practic este eliminatoriu, în sensul că studenţii care nu promovează acest examen sunt declaraţi restanţieri. În caz de promovare, nota obţinută la examenul practic reprezintă 25% din nota globală care rezultă prin medierea cu rezultatul examenului teoretic.

Principalele teme de cercetare ştiinţifică ale disciplinei sunt:

 • Efectele fluctuaţiilor potenţialului de membrană asupra transportului transmembranar;
 • Influenţa compoziţiei mediului apos asupra structurii şi activităţii proteinelor;
 • Vâscoelasticitatea ţesuturilor vii şi adeziunea celulară;Inginerie tisulară asistată de calculator;
 • Studiul efectelor terapeutice ale compuşilor carbonilici naturali;
 • Analiza modificărilor induse în comportamentul hamsterilor de microundele de joasă intensitate.

Colaboratori externi

 • Conf. dr. Barvinschi Floricica
 • Lector dr. Barvinschi Paul
 • Drd. Barvinschi Bogdan
 • Dr. Horhat Raluca
 • Asist. Lighezan Liliana
 • Lector dr. Preda Eleonora

Şef de disciplină

Prof. univ. dr.
ADRIAN NEAGU


Telefon : +40 256 490 288
Email : neagu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr.
ADRIAN NEAGU


Telefon : +40 256 490 288
Email : neagu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
CONFERENŢIAR
NEAGU MONICA


Telefon : +40 256 490 288
Email : neagu.monica@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
ŞEF LUCRĂRI
MUNTEANU OANA


Telefon : +40 256 490 288
Email : munteanu.oana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
ŞEF LUCRĂRI
GEORGESCU REMUS


Telefon : +40 256 490 288
Email : georgescu.remus@umft.ro

 
ŞEF LUCRĂRI
DODENCIU DORIN


Telefon : +40 256 490 288
Email : dodenciu.dorin@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >