Facultatea de Medicină

Disciplina de Medicina Muncii

Data ultimei actualizări : 23.02.2021 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr.12, Cod poştal 300041
Telefon : 0040/256/498 087
E-mailmedicinamuncii@umft.ro, eapauncu@umft.ro

 

Medicina muncii este o specialitate medicală complexă care se adresează păturii active a populaţiei. Studiază relaţia fiziologică şi patologică dintre organismul uman şi muncă şi are drept obiectiv principal promovarea şi păstrarea stării de sănătate a fiecărui salariat, aşa cum o defineşte OMS, în relaţie cu munca.

Disciplina de Medicina Muncii, în forma nouă, a fost înfiinţată în 1974 de către şef de lucrări Dr. Petru Ţurcan, unic cadru didactic până în 1979. Anterior a funcţionat sub denumirea de Igienă a muncii, fondatorul în Timişoara fiind profesorul dr. Gh. Cădariu, care a condus-o în perioada 1948-1965. Următorii şefi de disciplină au fost prof. dr. C. Ursoniu (1956-1972) apoi şef de lucrări dr. N. Pucă (1972-1974). Sediul disciplinei se afla la Institutul de Igienă unde pentru scurtă vreme a funcţionat şi o secţie cu paturi.

Baza de învăţământ actuală a disciplinei este Clinica de Medicina Muncii care funcţionează în prezent cu 20 de paturi în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă. În al doilea semestru al anului universitar 2005 – 2006 s-a inaugurat o sală nouă de lucrări practice, spaţioasă, modernă, cu materiale didactice, aparatură medicală şi mijloace audio-vizuale performante, internet, finanţate de către UMFT şi din fonduri proprii, (organizare şi susţinere de cursuri postuniversitare), proiect Phare.

Până în 1990 şeful disciplinei a fost prof. dr. Petru Ţurcan, apoi şef de lucrări dr. Delia Căiman, până în 2004. Urmează, fiind şi în prezent la conducerea disciplinei, prof. dr. Elena-Ana Păuncu.

Principala activitate este cea didactică, instructiv-educativă cu studenţii. În cadrul disciplinei se predă ”Medicina muncii” pentru studenţii facultăţii de medicină din anul patru, secţiile în limba română, engleză şi franceză, câte un semestru, respectiv 14 ore de curs şi 14 ore de lucrări practice şi “Protecţia muncii” pentru studenţii colegiului de tehnică şi profilaxie dentară, în anul trei, timp de un semestru, câte 14 de ore de curs şi 14 de ore de lucrări practice; o perioadă s-au predat câte 14 ore de curs şi lucrări practice de Radioprotecţie studenţilor colegiului de Radiologie (tehnicieni radiologi).

O parte importantă a activităţii didactice este consacrată formării de specialişti, respectiv pregătirii medicilor rezidenţi de medicina muncii, ca primă sau a doua specialitate. Tinerii medici sunt angrenaţi în activitatea nemijlocită la patul bolnavului, dar şi în cercetare şi teren, familiarizându-se cu activitatea din întreprinderi şi problemele curente din clinică, direcţia de sănătate publică, cabinetul de medicina muncii. Durata actuală a rezidenţiatului de medicina muncii este de 4 ani. Desfăşoară stagiu de medicina muncii şi rezidenţii altor specialităţi, precum igienă, dermatologie, alergologie. La ora actuală se formează prin rezidenţiat cu repartiţie în centrul universitar Timişoara un număr de peste 25 de medici, coordonaţi de către d-na şef de lucrări dr. Florina Georgeta Popescu, cea care conduce compartimentul de medicina muncii – boli profesionale al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

În cadrul învăţământului postuniversitar activitatea de perfecţionare a medicilor este asigurată prin programe de educaţie medicală continuă pe teme variate. În medie, pe an universitar au fost organizate câte 4 cursuri postuniversitare.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se finalizează prin lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice de profil în ţară şi peste hotare. Studenţii sunt cooptaţi în cercetare. Ei propun teme noi şi derulează studii în teren finalizate ca lucrări de licenţă şi comunicări ştiinţifice la manifestările studenţeşti.

Până în 2003 în cadrul disciplinei, având conducător ştiinţific de doctorat pe domnul profesor Dr. Petru Ţurcan s-au finalizat 9 teze de doctorat valoroase, cu teme diferite.

Disciplina de Medicina Muncii a UMFT este membru al EASOM, Asociaţia Europeană a Şcolilor de Medicina Muncii (European Association of Schools of Occupational Medicine) începând cu anul 2006. Din 2011 şeful disciplinei, profesor dr. Elena-Ana Păuncu este membru în board-ul asociaţiei.

Pentru că medicina muncii este percepută de studenţi ca specialitate greoaie, dificilă, tehnică şi plină de aspecte legislative specifice, colectivul disciplinei şi-a propus să aplice metode noi, care să transforme medicina muncii într-o disciplină atractivă. Utilizarea videoproiectorului şi computerului permit prezentarea sistematică a datelor şi „aducerea” în sala de curs a imaginilor de la locul de muncă. Cazurile rare ori atipice pot veni oricând în faţa studentului prin intermediul internetului. Aplicarea învăţământului la distanţă şi a cazurilor virtuale face înţelegerea facilă cu efort minim din partea utilizatorului, care poate rezolva aceste cazuri stând acasă, în cămin ori la bibliotecă. In acest context, studenţii şi medicii rezidenţi rezolvă 10 cazuri interactive de Medicina Muncii, rezultatul proiectului NetWoRM, coordonat de LMU din Munchen in perioada 2004-2009.

MEMBRII ACTUALI AI DISCIPLINEI

ELENA-ANA PĂUNCU (n. CRĂCIUNESCU)

21.05.1960 / eapauncu@gmail.com, medicinamuncii@umft.ro

Profesor universitar (ultima promovare: sesiunea dec.-ian. 2008/2009), şef de disciplină la disciplina MEDICINA MUNCII şi din 1 aprilie 2020 director de departament – Departament V Medicină Internă I

Pregătire profesională, specializări, competenţe:

Medic primar medicina muncii, doctor în medicină, abilitare ca „medic responsabil de supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante”, master în „Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate” UMF Timişoara, atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Membru în societăţi ştiinţifice şi în comitete editoriale:

 • EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine) din 2006
 • ICOH (International Commission on Occupational Health) din 2005
 • UEMS (Union of European Medical Specialists) – Occupational Medicine Section
 • Societatea Română de Medicina Muncii (vicepreşedinte)
 • Revista Română de Medicina Muncii – membru în colegiul de redacţie

Funcţii de conducere la nivel naţional şi internaţional:

 • Comisia de Medicina Muncii a Ministerului Sănătăţii – vicepreşedinte, în prezent
 • Comisia de Medicina Muncii a Colegiului Medicilor din România - preşedinte, în prezent
 • EASOM - membru in board-ul EASOM; redactor al buletinului anual al organizaţiei

 

FLORINA GEORGETA POPESCU (n. GHERMAN)

Şef de lucrări (din 2009, anterior, din 2004, asistent universitar) coordonator Compartiment de Medicina Muncii – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, coordonator rezidenţi Medicina Muncii centrul universitar Timişoara (din 2012) şi Sibiu (din 2020)

14.04.1970 / gflorinag@yahoo.com, popescu.florina@umft.ro

Pregătire profesională, specializări, competenţe

Medic primar medicina muncii, medic specialist medicină generală, doctor în medicină, competenţă în ecografie generală, abilitare ca „medic responsabil de supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante”, atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Membru în societăţi ştiinţifice şi în comitete editoriale

 • EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine) din 2006
 • ICOH (International Commission on Occupational Health) din 2006
 • Societatea Română de Medicina Muncii

 

BORCAN LIVIA CRISTINA (n. AVRAM)

Asistent universitar (din 2016)

19.11.1978 / email: borcan.cristina@umft.ro

Pregătire profesională, specializări, competenţe:

Medic specialist medicina muncii, medic specialist medicină de familie, master în „Managementul serviciilor sociale şi de sănătate”, doctor în medicină

Membru în societăţi ştiinţifice şi în comitete editoriale:

 • Societatea Română de Medicina Muncii
 • EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine)

 

MARIN IOANA (N. MIHAI)

Asistent universitar (din 2019)

18.11.1965 / email: ioana.marin18@gmail.com

Pregătire profesională, specializări, competenţe:

Medic specialist medicina muncii, doctorand, master „Managementul Unităţilor Sanitare”

 

ACTIVITATEA DISCIPLINEI

PROIECTE DE CERCETARE

AGROSH+ - “OSH+ for the European Agriculture sector - Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of occupational medicine and OSH services” ("SSM+ pentru sectorul agricol european - Stimularea creşterii economice în zonele rurale prin cresterea capacităţii furnizorilor (şi beneficiarilor) de servicii de medicina muncii şi de servicii de SSM"), program ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 / Parteneriate Strategice, Contractul 2016-1-RO01-KA202-024790 semnat de Fundaţia ROMTENS (responsabil de proiect) cu Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). UMFVBT este partener in proiect. Prof. Dr. Elena-Ana Pauncu a fost directorul cursului C2 “Occupational Medicine for Agriculture”.

EMUTOM - Modulul de învăţământ universitar (pentru studenţi) în Medicina Ocupaţională (European Module on Undergraduate Teaching in Occupational Medicine) Lifelong Learning Programme - ERASMUS (Grant contract no. 2010-3481/001-001 EACEA”, Proiectul no. 510272- LLP-1-2010-1-BE- ERASMUS- ECDEM) 2010-2012. Proiectul s-a finalizat la 1 octombrie 2012. Păuncu Elena-Ana a fost director al părţii române.

„NetWoRM3 – Net Teaching in Work-Related Medicine” – Sustainability, INTERNATIONAL, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007 - 2013 Version 1-2007, ICT, Dissemination and exploitation of results, Agreement Contract n. 2007 – 2003 / 001 – 001 TRA MULPRO, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Păuncu Elena-Ana: director al părţii române. Durara programului a fost de 24 de luni. A început la 01/01/2008 şi s-a încheiat în 31/12/2009.

„NetWoRM – Net Teaching in Work-Related Medicine” (NetWoRM – Învăţarea Computerizată în Medicina Muncii), in cadrul acordului cadru Nr. 11647-CP-1-2004-1-DE-MINERVA-M, pe baza Deciziei Consiliului European 95/EC privind programul SOCRATES. Păuncu Elena-Ana: director al părţii române. Durata programului este de 36 luni. A inceput in 01/10/2004 si s-a incheiat in 30/09/2007.

PROIECT PHARE RO 2003/005-551.04.07.01 „Îmbunătăţirea eficienţei sistemului românesc de medicina muncii, de supraveghere şi control al bolilor profesionale, bolilor legate de profesiune şi al accidentelor datorate riscului profesional”, Păuncu EA -membru votant în Comitetul de Coordonare şi membru al Comitetului Tehnic, Gherman Florina – expert român pe termen scurt, EuropeAid/119644/D/SV/RO, durata: 2006

Studenţii şi rezidenţii de medicina muncii beneficiază şi în prezent de rezultatele acestor proiecte: materiale de studiu, cursuri, exerciţii, cazuri virtuale, prezentări de caz (atât pacienţi cât şi întreprinderi cu specific de medicina muncii). Existenţa acestora a permis adaptarea facilă a învăţământului de medicina muncii din Timişoara la forma online, în condiţiile impuse de starea de urgenţă, respectiv de către cea de alertă, în al doilea semestru al anului universitar 2019/2020 şi în anul universitar 2020/2021

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE DISCIPLINĂ

Au fost organizate de către Disciplina de Medicina Muncii din Timişoara:

 • două congrese naţionale cu participare internatională la Buziaş (2001) şi Timişoara (2008);
 • două şcoli internationale de vară ale EASOM în Timişoara, în 2013 şi 2016;
 • conferinţa finală a proiectului EMUTOM, “Class and e-learning in occupational medicine for undergraduate students” (2012), în Timişoara;
 • un atelier de lucru - diseminare în cadrul proiectului NetWoRM 2010, în Timişoara;
 • conferinţa finală a proiectului „Promovarea Sănătăţii la Locul de muncă în regiunea de Vest”, 2011, Timişoara;
 • două simpozioane “Medicina Muncii în Banat” Timişoara, (2005, 2013).

 

BREVETE

Prin Hotărârea 3/157 din 30.10.2020, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci acordă brevet pentru invenţia cu titlul: „PRODUS ABSORBANT PENTRU HIDROGEN SULFURAT, Şl PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA” Universităţii de Medicina şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara; trei inventatori sunt membri ai disciplinei de Medicina Muncii: Borcan Livia Cristina, Popescu Florina Georgeta, Borcan Florin, Păuncu Elena-Ana, Tomescu Mirela Cleopatra; Dehelean Cristina Adriana.

 

LINK-uri utile

 • Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca - România
 • AGROSH+
 • Canadian Centre for Occupational Health and Safety
 • Centers for Disease Control and Prevention
 • European Agency for Safety and Health at the Workplace (fondat 1996, la Bilbao)
 • European Association of Schools of Occupational Medicine
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (fondată în 1975 la Dublin)
 • European Information System for Occupational Safety and Health
 • European Network for Workplace Health Promotion
 • Health and Safety at the Workplace from Directorate General V of the European Commission
 • Homepage European Training Foundation
 • Homepage of the International Labour Organisation
 • International Commission on Occupational Health (ICOH)
 • International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS) - International Labour Office
 • Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
 • Ministerul Sănătăţii
 • National Institute for Occupational Safety and Prevention
 • NetWoRM (Net-based-training for work-related medicine)
 • NIOSH, the National Institute for Occupational Safety and Health
 • Occupational Medicine in Europe: Scope and Competencies
 • OSHWEB
 • SilverPlatter's Health and Safety World
 • Societatea Română de Medicina Muncii
 • Technical Bureau for Health and Safety of the European Trade Union Confederation
 • U.S. Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration
 • UEMS - European Union of Medical Specialists
 • UMCOT
 • Union of Industrial and Employers Confederations of Europe
 • Welcome to Europa, the European Union's server

 

PENTRU STUDENŢI

 • http://www.agrosh.ro/ (pagina web a proiectului AGROSH+)
 • http://www.emutom.eu/ (modul european de medicina muncii)
 • http://virtualpatient-work.net/ (cazuri tipice de medicina muncii)

 

Şef de disciplină

Prof. univ. dr. med.
Păuncu Elena-Ana


Telefon : 0724319442
Email : eapauncu@gmail.com
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr. med.
Păuncu Elena-Ana


Telefon : 0724319442
Email : eapauncu@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Ș.L. dr. med.
Popescu Florina Georgeta


Telefon : 0256/498087
Email : popescu.florina@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr. med
Borcan Livia Cristina


Telefon : 0256/498087
Email : borcan.cristina@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. drd.
Marin Ioana


Telefon : 0256/498087
Email : ioana.marin18@gmail.com
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >