Facultatea de Medicină

Disciplina de Igienă

Data ultimei actualizări : 28.02.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Timişoara, B-dul Victor Babes, Nr. 16
Telefon : 0256/490412, 0256/492101
E-mail : vlaicu@umft.ro

 

Disciplina Igienă a Facultăţii de Medicină din Timişoara a fost organizată în anul 1947 de către Prof. Dr. Petru Râmneanţu (1947-1951), primul director al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Dr. Victor Babeş din Timişoara. După reforma învăţământului din 1948, se înfiinţează Facultatea de Igienă în cadrul căreia s-au predat Igiena generală şi comunală (Prof. Dr. Petru Râmneanţu), Igiena alimentaţiei (Prof. Dr. Ilie Georgescu), Igiena şcolară (Şef lucrări Dr. Isac Abramovici), Igiena muncii (Conf. Dr. Gheorghe Cădariu), Demografia (Şef lucrări Dr. Iosif Pod) şi Geografia medicală (Şef lucrări Dr. în geografie E. Feichter).

La conducerea Disciplinei Igienă au urmat : Prof. Dr. Mircea Ancuşa (1951-1953); Prof. Dr. Gheorghe Cădariu (1953-1962), directorul Institutului de Igienă Timişoara; Conf. Dr. Eugen Andriescu (1966-1972), director al Institutului de Igienă Timişoara; Prof. Dr. Constantin Ursoniu , laureat al Premiului „Victor Babeş” al Academiei Române pentru lucrarea Tratat de Igienă, 1986 (1972-1992) ; Prof. Dr. Lucreţia Pavkov (1992-1995) ; Prof. Dr. Sorina Doroftei (1995-2012), Prof. Dr. Brigitha Vlaicu (2012  şi în prezent).

Igiena, ştiinţă medicală profilactică, are ca obiectiv primordial promovarea şi perfecţionarea stării de sănătate a individului şi colectivităţilor umane în relaţie cu mediul înconjurător, urmărind: identificarea şi măsurarea factorilor de mediu şi a influenţei lor asupra stării de sănătate a populaţiei; cunoaşterea importanţei factorilor de mediu ca factori de protecţie sau de risc  pentru sănătate; cunoaşterea modalităţilor de evaluare şi prevenire a riscului asupra stării de sănătate determinat de factorii de mediu abiotici (aerul, apa, solul, locuinţa) şi biotici (alimentele); evaluarea stării de sănătate şi a influenţei mediului în perioada copilăriei, adolescenţei şi adultului tânăr; promovarea unui stil de viaţă sănătos; formarea unor deprinderi practice (determinări de laborator, ancheta alimentară, ancheta epidemiologică în focar, evaluarea de risc, planuri de măsuri). Astfel, învăţământul de igienă se preocupă de formarea gândirii profilactice a medicului absolvent.  

Disciplina Igienă are statutul de disciplină obligatorie la Facultatea de Medicină şi Facultatea de Medicină Dentară, la secţiile cu predare în limba română, engleză şi franceză.

În prezent, colectivul disciplinei este format din opt cadre didactice cu expertiză profesională (toţi sunt medici specialişti/primari, cu titlul de doctor în ştiinţe medicale), dintre care şase cadre de predare. Colectivul este preocupat permanent de actualizarea tematicii de predare, de corelarea materialului teoretic cu partea aplicativă şi de implicarea activă a studenţilor în cadrul activităţilor didactice.

Disciplina de Igienă oferă posibilitatea dezvoltării profesionale a absolvenţilor universităţii prin programe de rezidenţiat, studii doctorale şi masterale, examen de specialitate şi primariat în Igienă. Colectivul disciplinei a elaborat cursuri şi suporturi pentru lucrări practice, monografii de specialitate, materiale ce sunt puse la dispoziţia studenţilor, medicilor rezidenţi/specialişti, masteranzilor şi doctoranzilor.

În anul 2005, membrii disciplinei, alături de colegi ai universităţii din alte specialităţi au pus bazele Centrului de Studii în Medicina Preventivă, acreditat CNCSIS tip C (Certificat nr. 97/2005) şi reconfirmat la nivelul universităţii în anul 2012. În acest context, s-a realizat participarea la proiecte de cercetate naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţie. Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale cu lucrări originale a permis evidenţierea şi recunoaşterea rezultatelor cercetărilor.  

În urma organizării celui de Al IX-lea Congres Naţional de Igienă la Timişoara, 4-6 nov. 2004, împreună cu UMFVBT, a fost organizată juridic  Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România, cu sediul şi conducerea la Timişoara (preşedinte SISPR – Prof. Dr. Brigitha Vlaicu). O realizare a membrilor disciplinei este şi participarea la editarea Revistei de Igienă şi Sănătate Publică.

Colaborări externe

Universitatea de Medicină şi Farmacie « Victor Babeş » din Timişoara, prin Disciplina Igienă are o colaborare ştiinţifică şi profesională cu Centrul Stiinţifico-Practic din Chişinău. 

Pentru studenţi

Disciplina Igienă desfăşoară activitate didactică la: Facultatea de Medicină Generală (limbile română, engleză, franceză) Facultatea de Medicină Dentară (limbile română şi engleză), specializările Nutriţie şi dietetică, Asistenţă medicală generală,  Tehnică dentară, Balneo-fizio-kinetoterapie ; programe masterale „ Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile cardiopulmonare ”, „Nutriţie clinică şi comunitară”, ”Istoria alimentaţiei”.

Activitate ştiinţifică (proiecte)

Grant naţional: Studiul determinanţilor moleculari ai multirezistenţei tulpinilor bacteriene nosocoliale şi comunitare din sud-vestul României; Director proiect: Prof. Dr. Licker Monica Sorina ; Membru: Prof. Dr. Vlaicu Brigitha ; Nr. contract: 42-121/01.10.2008 ; Perioada de derulare: 01.10.2008 – 26.09.2011

Grant internaţional: Proiect de cooperare bilaterală Româno-Germană 2005-2006 – Stochastic Modeling of the Effect of Meteorological Factors Modifying the Risk of Airway Diseases due to Air Pollution in Turnu Severin, Romania ; Director: Conf. Dr. Petrescu Cristina; Membri: Prof. Dr. Vlaicu Brigitha, Prof. Dr. Doroftei Sorina, Şef lucr. Dr. Oana Suciu; Nr. contract: MOE 04/R70 ; Perioada de derulare: 2005-2006

Grant internaţional: FP6 – Parteneriat cu statut de The third part prin Acordul de cooperare dintre UMFT şi UFZ (Germania) pentru perioada Decembrie 2006 - 31 August 2008 ; Coordonator (parteneriat) - NoMiracle “Novel Methods for integrated Risk Assessment of Cumulative Stressors in Europe”: Conf. Dr. Petrescu Cristina; Membri: Prof. Dr. Vlaicu Brigitha, Prof. Dr. Doroftei Sorina, Şef lucr. Dr. Oana Suciu; Nr. contract: 003956 ; Perioada de derulare: 2006-2008

Grant naţional CNCSIS tip A - Evaluarea dimensiunii comportamentelor cu risc la liceeni şi tineri din învăţământul profesional, postliceal şi universitar din judeţul Timiş ; Director proiect: Prof. Dr. Vlaicu Brigitha; Membri : Conf. Dr. Cristina Petrescu, Conf. Dr. Corneluţa Fira-Mladinescu, Şef lucr. Dr. Salomeia Putnoky, Şef lucr. Dr. Oana Suciu, Asist. Dr. Radu Bagiu, Asist. Dr. Ioana Tuţă-Sas; Cod CNCSIS: 1167/2003 ; Nr. contract: 33363/29.06.2004 şi 43629/18.11.2004 ; Perioada de derulare: 2003-2005

Grant CNCSIS tip A - Impactul alimentelor funcţionale cu componente bioactive antioxidante asupra calităţii vieţii în cancerul mamar, cod CNCSIS 275/2005, 2005-2007; Director proiect: Prof. Dr. Simona Drăgan, Membru: Conf. Dr. Corneluţa Fira-Mladinescu

Grant CNCSIS tip A - Beneficiul recuperării cardiace comprehensive a pacienţilor cu by-pass aorto-coronarian asupra disfuncţiei endoteliale – studiu corelativ cu polimorfismul NO-sintetazei endoteliale, cod CNCSIS 71/2005, 2005-2006; Director proiect: Prof. Dr. Dan Gaiţă; Membru: Conf. Dr. Corneluţa Fira-Mladinescu

Şef de disciplină

Prof. univ. Dr.
Brigitha Vlaicu


Telefon : 0256/490412;0256/492101
Email : vlaicu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. Dr.
Brigitha Vlaicu


Telefon : 0256/490412;0256/492101
Email : vlaicu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
Cristina Petrescu


Telefon : 0256/490412;0256/492101
Email : cristina.petrescu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. univ. Dr.
Corneluţa Fira-Mladinescu


Telefon : 0256/490412;0256/492101
Email : fira-mladinescu.corneluta@umft.ro

Șef lucrări Dr.
Salomeia Putnoky


Telefon : 0256/490412;0256/492101
Email : putnoky.salomeia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef lucrări Dr.
Oana Suciu


Telefon : 0256/49041;0256/492101
Email : Suciu.oana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
S.L. Dr.
Radu Bagiu-Vasile


Email : bagiu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. Dr.
Ioana Tuță-Sas


Telefon : 0256/490412;0256/492101
Email : tuta-sas.ioana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. Dr.
Oana Codruța Miloicov-Băcean


Telefon : 0256/490412; 0256/492101
Email : bacean.oana@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >