Facultatea de Medicină

Disciplina de Genetică

Data ultimei actualizări : 01.02.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/204250, interior 1415

 

La înfiinţarea Institutului de Medicină Timişoara, Disciplina de Genetică medicală a funcţionat  sub conducerea Prof. Dr. Benedict Menkes, aflându-se în cadrul disciplinelor de Biologie celulară Histologie, iar în 1976 se constituie ca disciplină de sine stătătoare, numita Biologia Genetică.

În perioada 1977-1987 disciplina a fost condusă de Prof. Dr Olimpia Tudose. Între anii 1988-1993 conducerea disciplinei de Genetică Medicală este asigurată de Dr. Valerica Belengeanu. Între anii 1993-2003 la conducerea disciplinei se află din nou Prof. Dr. Olimpia Tudose. Genetica medicală este recunoscută ca disciplină din ce în ce mai utilă clinicii medicale, materia predată se diversifică tot mai mult, pe lângă specializările Medicină Generală şi Stomatologie şi pentru secţiile Fiziokinetoterapie, Farmacie, Colegii de Laborator.

Din anul 2003 până în 2012 Disciplina de Genetică medicală a fost condusă de Prof. Dr. Valerica Belengeanu. În cadrul Programei analitice Genetica Medicală s-a extins, a devenit materie de an universitar, predată în 2 semestre, cu un conţinut mereu la zi, remaniat anual, în paralel cu descoperirile explozive din domeniul geneticii.

Din 2012, conducerea disciplinei este preluată de către Prof. Univ. Dr. Maria Puiu, cadru didactic şi medic cu vastă experienţă în domeniul geneticii clinice şi pediatriei. Preşedintă a Societăţii Române de Genetică Medicală şi Vicepreşedinte al Alianţei Naţionale a Bolilor Rare România, este implicată în numeroase proiecte şi activităţi ce vizează cu precădere bolile rare.

Majoritatea cadrelor didactice din disciplină au efectuat stagii de pregătire în centre de prestigiu de genetică din străinătate, acest aspect asigurând perfecţionarea lor continuă şi o recunoaştere tot mai mare a disciplinei.

Din anul 2011  denumirea disciplinei se schimba in Genetică şi se introduce  un curs facultativ de Genetică clinică pentru studenţii din anul VI,  specializarea Medicină Generală.

Începând cu anul 2014 se introduce Cursul de Nutrigenomica în cadrul programului de Masterat, Nutriţie Clinică şi Comunitara.

În cadrul Disciplinei de Genetică , studenţii achiziţioneaza informaţii teoretice şi practice legate de  tehnicile de bază din citogenetică şi genetica moleculară, notiuni de dismorfologie, etapele diagnosticului si consultului genetic prental si postnatal.

In cadrul disciplinei se deruleaza activitti de voluntariat pentru studenţii voluntari înscrisi in programul de Voluntariat în Activitatea de Dezvoltare Academică (VADĂ link: http://www.umft.ro/voluntariat_416).

In plus, sunt conduse teze de doctorat, sunt îndrumaţi rezidenţi - în cadrul programei de specializare în Genetică Medicală, şi se desfăşoară cursuri postuniversitare, toate acestea având menirea de a asigura o bună cunoaşterea a patologiei genetice şi o implementare a geneticii în practica medicală curentă.

Fiind o disciplină cu implicaţii clinice, din anul 2001, prin hotărârea conducerii universităţi, a luat fiinţa Cabinetul de Consult Genetic şi Analize Genetice, în cadrul căruia se acordă populaţiei consult şi analize pentru eşecurile de reproducere, diagnostic antenatal, diagnostic constituţional pentru patologie malformativă, boli moleculare, retard mental şi alte boli rare.

Printr-un proiect major de infrastructură POSCCE, implementat în 2015, se constituie Centrul de Medicină Genomică (Link genomica http://genomica.umft.ro/), ca un nucleu de cercetare şi formare în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş. Dispunând de cele mai recente tehnologii şi expertiză cheie pentru cercetarea OMICS (Genomică, Proteomică, Metabolomică, Epigenomică), Centrul de Medicină Genomică reuneste colective prestigioase de cercetare din cadrul UMFVBT, făcând legătura dintre cercetarea preclinică şi domeniile clinice. Prin derularea de proiecte europene, Centrul de Medicină Genomică contribuie la creşterea capacităţii de cercetare a specialiştilor noştri şi a vizibilităţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş dar şi  achiziţionarea eficientă şi bine planificată de noi instrumente, extrem de importante în menţinerea unui avantaj competitiv pentru cercetătorii Universităţii noastre şi pentru partenerii europeni.

Colaboratori externi

 • Universitatea Karolinska Institute cotutelă pentru Doctorat (Prof. Dr.Leonard Girnita şi Prof. Dr. Maria Puiu)
 • Colaborare cu dr. Horia Stănescu (University College London, Marea Britanie) - curs de biostatistica pentru scoala doctorala UMFT si in alte proiectePentru Studenţi
 • Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti în cadrul cărora se dezbat teme de interes propuse de membrii disciplinei sau chiar de studenţi
 • Coordonare de lucrări de licenţă la toate specializările UMFT
 • Coordonare de lucrări ştiinţifice prezentate de studenţi la diferite manifestări din ţară sau din străinătate
 • Voluntariat în cadrul programului de Voluntariat în Activitatea de Dezvoltare Academică
 •  

Activitate Ştiinţifică (proiecte)

 • Proiect  Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP), Grant Agreement number 774548; Call: Horizon 2020-SFS-2016-2017; Topic: SFS-39-2017, Research Innovation Action 2018-2020
 • Proiect cofinantat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei - Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical; Titlul proiectului: Formarea PROfesionala a personalului medical in GENetica medicala– PROGEN -  SMIS 107623; Contract POCU: 91/4/8/107623/08.12.2017 (12.2017-12.2019) 
 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR; Acţiunea1.1.4 Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD; Tip proiect: Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate, Titlu: Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate (NutriGen) 2016-2019
 • Prof Univ. Dr. Puiu Maria director de proiect: Centrul de Medicină Genomică v2;Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara; ID: 1854; SMIS:487449 Nr.contract:677/09.04.2015 POSCCE Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)
 • Project „Quality Standards and Specific Performance Indicators for Health Education”  POSDRU/18/1.2/G/40067POSDRU
 • AXA PRIORITARĂ 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii  economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” Parteneriat interuniversitar pentru cresterea calitatii si interdisciplinaritatii cercetarii doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale – DocMed.net, 01.12.2010 - 30.11.2013
 • HuRo - Screeningul bolilor metabolice la nou născut şi diagnostic molecular genetic al bolilor ereditare: realizarea de infrastructura euroregionala, Acronim: SCREENGEN, 2011 – 2013
 • Corelarea aspectelor clinice, genetice si epigenetice implicate in etiologia sindoamelor Prader Willi/Angelman: model de abordare multidisciplinara a bolilor rare in Romania, PNCD, Program Parteneriate, contract 42113, 2008-2011,-Maria Puiu Director proiect.
 • Monitorizarea bolii minime reziduale în leucemiile acute limfoblastice la copil prin citometria în flux multiparametrică, CNCSIS tip A, 2007-2008, - Maria Puiu Manager proiect
 • GRANT CEEX – M1 (Nr.111-VIASAN) (consortiu) "Determinarea Expresiei Glicosfingolipidelor complexe în sistemul nervos central prin dispozitive de microcipuri integrate polifunctionale cuplate cu spectrometria de masa", Proiect CEEX 2006-2008 Director de proiect: Sisu Eugen, UMF Timişoara. Valerica Belengeanu– membru in echipa de cercetare.
 • Optimizarea managementului copiilor cu LAL prin folosirea tehnicilor de citogenetica moleculara (FISH) in protocolul de evaluare, CNCSIS tip A, 2007-2008, Maria Puiu Director proiect
 • Optimizarea diagnosticului si managementului pacientilor cu retard mintal prin introducerea in protocolul de evaluare a testului MLPA, CNCSIS cod 832, 2006-2007 - Maria Puiu Responsabil partener UMF Timisoara
 • Impactul alimentelor functionale cu componente bioactive asupra calitatii vietii in cancerul mamar, CNCSIS tip A, cod 275, 2005-2007, Director Simona Dragan, 2006-2007, -Maria Puiu Membru echipa de cercetare
 • Romanian National Alliance for Rare Diseases – RONARD, Trust for Civil Society for CEE, RO/IX 2006/123, 2007-2008, Coordonator specialisti, Maria Puiu Director adjunct
 • Corelatii intre distributia parenchimatoasa a elementelor de angio-si bilioarhitectura si segmentarea lobului caudat - Baze anatomice pentru chirurgia de rezectie si transplant, PNCDI 2 – Program 4 – Parteneriate, cod 2167/2007-2009, - Maria Puiu Membru in echipa de cercetare
 • Împreună pentru o viaţă mai bună pentru pacienţii cu boli rare din România, Matra Kap Programme, finantare Ambasada Regatului łărilor de Jos., 2005-2006, - Maria Puiu Coordonator specialisti
 • Rare Diseases Solidarity Project, Romanian National Alliance for Rare Diseases (RONARD), The Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe ("CEE Trust"), RO_X 2007_190, October 2008 - September 2009, - Maria Puiu Assistant manager
 • Programul National al MSP: PII/9: Managementul Registrelor de boli cronice la copil,2008, - Maria Puiu Coordonator program
 • Programul National al MSP: PII/9: Diagnosticul genetic al Miodistrofiilor Duchenne si Becker, 2009, - Maria Puiu Coordonator program, Proiect NoRo - finantat de Innovation Norway, parteneri APWR, UMFT, Ministerul Sanatatii Publice, 2008-2011, Director adjunct,- Maria Puiu Responsabil partener UMFT
 • TREAT-NMD Neuromuscular Network “Accelerating Treatments for Neuromuscular Diseases”,- Maria Puiu Membru
 • “Tratamentul complicatiilor vasculare periferice in diabetul zaharat si in arteriopatiile nondiabetice utilizand terapia genica angiogenetica, Acronim: ARTGEN, Cod 1668, 2007-2010, - Cristina Gug Membru
 • Diagnosticul şi managementul distrofiilor musculare de tip Duchenne (DMD) şi Becker (DMB), Programul Naţional 4 al Ministerului Sănătăţii, cu Testarea genetică la INML Bucuresti, din 2009,-Cristina Gug Colaborator pentru cazurile de diagnostic molecular prenatal.
 • “The Genographic Project: Molecular Genetic Analyses of Western/Central European populations - Romania”, 2008-2011 –Cristina Gug Membru
 • "Network of experts in the diagnosis of myleproliferative disorders (MPD)", Acronim: COST 8M0902, 2010-2013 - Cristina Gug Membru
 • CREŞTEREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A PERFORMANŢEI INSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII MEDICALE A UMF VICTOR BABEŞ DIN TIMIŞOARA Perioada derulare proiect: 15.07.2010-15.01.2011, Programul Operational: POS CCE, Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara, Nr. proiect: ID 808/ Cod SMIS - CSNR 13060, Nr. contract: 202/15.07.2010, Profesor Dr. Valerica Belengeanu - Membru al echipei multidisciplinare.

Cursuri şi îndreptare de lucrări practice pentru studenţi

An Autor(i) Titlul cartii Editura  ISBN  Nr. pagini
2004 Valerica Belengeanu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Mirela Mihăescu, Simona Farcaş, Cristina Popa, Kinga Roysnzai Genetica Medicală - aplicaţii practice Orizonturi Universitare, Timişoara 973-8391-51-2. 160
2006 Valerica Belengeanu, Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Mirela Mihaescu, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian Elemente de Genetică Medicală Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara (10) 973-638-272-9(13) 978-973-638-272-7 275
2007 Maria Puiu (Coordonator) Esentialul in 101 boli genetice rare Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara 978-973-638-327-4, 512
2008 V. Belengeanu, F. Glăvan, D. Stoicănescu, Noemi Meszaros, Nicoleta Andreescu, Cristina Bratu, Monica Stoian, Simona Farcaş, Cristina Popa, Dragoş Belengeanu, Mihăiţă Opriţescu De la fundamental la aplicativ în genetica stomatologică Ed. Eurostampa, Timisoara 978-973-687-676-9 355
2008 Valerica Belengeanu, Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros Aplicaţii practice în Genetica medicală, Ediţia a I-a Ed. Eurostampa, Timisoara 978-973-687-676-9 276
2008 Valerica Belengeanu, Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros Aplicaţii practice în Genetica medicală Ediţia a II-a Ed. Eurostampa, Timisoara 978-973-687-762-9 276
2008 Cristina Gug Genetică Medicală - Note de curs Editura Solness, Timisoara 978-973-729-131-8 127
2008 Maria Puiu (Coordonator) Bolile rare, intre daruire si intelegere Ed. Brumar, Timisoara 978-973-602-390-3 132
2008 Maria Puiu (Coordonator) Bolile rare, informatii utile pentru parinti Ed. Brumar, Timisoara 978-973-602-391-0 92
2009 Valerica Belengeanu, Maria Puiu,  Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros Aplicaţii practice în Genetica medicală Ediţia a III-a Editura Eurostampa, Timisoara 978-973-687-915-9 276
2010 Valerica Belengeanu, Dorina Stoicănescu, Noemi Meszaros, Nicoleta Andreescu, Monica Stoian, Simona Farca, Cristina Bratu, Malina Popa, Cristina Popa, Dragoş Belengeanu, Stefania Dinu Genetica Stomatologică - Baze teoretice şi clinice Editura Eurostampa, Timisoara 978-606-569-152-0 373
2011 Maria Puiu (Coordonator) Medical Alert  in Rare Genetic Diseases Editura “Victor Babes”, Timisoara 606-8054-39-X  
2011 Cristina Gug Genetică Medicală - Note de curs Editura  Eurobit, Timisoara 978-973-620-777-8 128
2011 Valerica Belengeanu, Maria Puiu,  Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Simona Farcaş, Cristina Popa, Monica Stoian, Nicoleta Andreescu, Noemi Meszaros Genetică Medicală în practica medicala Ed. Eurostampa, Timisoara 978-606-569-213-8 307
2012 Cristina Gug Genetică - Curs pentru studenţii de la Asistenţă Medicală Generală Editura Excelsior Art 978-973-592-285-6 135
2013 Maria Puiu (Ed.), Adela Chirita Emandi and Smaranda Arghirescu Genetics and Obesity, Genetic Disorders InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/books/genetic-disorders/genetics-and-obesity 978-953-51-0886-3 271-292
2013 Maria Puiu (Ed.), Simona Dumitriu, Adela Chiriță-Emandi, Raluca Grădinaru and Smaranda Arghirescu The Genetics of Mental Retardation, Genetic Disorders InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/books/genetic-disorders/the-genetics-of-mental-retardation 978-953-51-0886-3 143-174

Linkuri utile:

 

Şef de disciplină

Prof. univ. dr. med.
Maria PUIU


Telefon : 0256/204250
Email : maria_puiu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr. med.
Maria PUIU


Telefon : 0256/204250
Email : maria_puiu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. dr. med.
Dorina STOICĂNESCU


Telefon : 0256/204250
Email : stoicanescu.livia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Ș.L. dr. med.
Cristina GUG


Telefon : 0256/204250
Email : dr.cristina.gug@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Ș.L. dr. med.
Nicoleta ANDREESCU


Telefon : 0256/204250
Email : andreescu.nicoleta@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Ș.L. dr. med.
Simona FARCAŞ


Telefon : 0256/204250
Email : sfarcas2004@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Ș.L. dr. med.
Cristina POPA


Telefon : 0256/204250
Email : dr.popacristina@gmail.com
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr. med.
Adela CHIRIȚĂ EMANDI


Telefon : 0256/204250
Email : adela.chirita@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr. med.
Andreea DOBRESCU


Telefon : 0256/204250
Email : dobrescu.andreea.iulia@gmail.com
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd. med.
Alexandra MIHĂILESCU


Telefon : 0256/204250
Email : mihailescu.alexandra@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Laborant
Carmen VOINOV


Telefon : 0256/204250
Email : carmenpro88@yahoo.com

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >