Facultatea de Medicină

Prezentare şi Teme de cercetare

Data ultimei actualizări : 13.01.2020 | Tipăreşte pagina

Diana Boc-Sînmărghiţan este conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş‟ din Timişoara unde predă cursuri de limba română ca limbă străină, limbaj general şi medical. A absolvit în 2003, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, iar în 2005 masterul, Limba română în sincronie şi diacronie. În anul 2009, în cadrul aceleiaşi universităţi, sub conducerea prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, obţine titlul de doctor în filologie cu distincţia magna cum laude. Este autoare/coautoare a două dicţionare ştiinţifice, a şase cărţi, precum şi a numeroase studii din domeniul de specialitate, apărute la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate. Lucrări precum: Dicţionarul toponimic al Banatului (văile Bistra şi Sebeş) (2017), Vitamina. Româna ca limbă străină - limbaj general şi medical (2018),Locuri şi terapie prin exerciţii de cultivare a limbilor română şi franceză (2018), Sincron. Limba română pentru medicinişti (2013) sunt legate de activitatea sa ştiinţifică şi didactică. Este organizatoare de sesiuni de comunicări, ateliere, cercuri studenţeşti, şcoli de vară şi coordonatoare în proiecte de finanţare şi cercetare. În activitatea ştiinţifică şi de predare abordează aspecte de interes actual din sfera onomasticii, a lexicologiei, a istoriei limbii, precum şi a didacticii de specialitate.

Patricia-Dorli Dumescu-Pop este şef de lucrări limba engleză-limba germană din anul 2005 în cadrul UMFT. A absolvit în 2003 Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara. În 2006 a absolvit Masteratul de Studii Americane la UVT, iar în 2011 a primit titlul de Doctor în Filologie, distincţia magna cum laude tot în cadrul Universităţii de Vest, sub îndrumarea prof. univ. dr. Mircea Mihăieş. Din 2003, profesor colaborator al Universităţii de Vest, iar din 2005 colaborator, asistent şi apoi şef lucrări la UMFT. Predă limbile germană şi engleză la toate cele trei facultăţi UMFT, adaptând cursurile pentru: medicină generală, farmacie, medicină dentară. A publicat lucrări în domeniul literaturii engleze şi studiilor culturale atât în ţară cât şi în străinătate.

Iulia Cristina Frînculescu este conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. Titular în învăţământul universitar din 2000, cu activitate de predare a limbii engleze, limbaje specializate (medical, I.T., economic etc.). Doctor în filologie din 2009, cu teza de doctorat: „Aspecte ale terminologiei medicale româneşti de după 1990 (cu specială referire la influenţa engleză)”, conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Dr. H. C. Mult. Maria Iliescu (Institut für Romanistik, Universitatea din Innsbruck, Austria). Peste 70 de publicaţii, dintre care 14 cărţi (7 autor unic) şi peste 54 de articole (indexate ISI Web of Science, Article, cu factor de impact, şi BDI), studii şi publicaţii literare, apărute în reviste din România, Norvegia, Franţa, Elveţia, Italia, Canada. Coautor la 2 monografii internaţionale: Arguments in Favour of Cooperation in Medical Terminology Research, Peter Lang, Frankfurt am Main, Germania, 2017 şi L’intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes, Union Latine, Paris, Franţa, 2011. Coautor lingvist la un tratat medical, publicat la Editura Academiei Române (2010), distins cu Premiul Victor Babeş al Academiei Române, în 2012. Membru în societăţi ştiinţifice filologice internaţionale din Elveţia şi Franţa. A primit premii ştiinţifice şi literare naţionale. Organizator şi coordonator de cercuri studenţeşti, cursuri postuniversitare, workshop-uri studenţeşti.

Daniela Kohn este din 2013 şef de lucrări titular la Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, departamentul XVI, Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română unde predă cursuri de limba germană şi română ca limbi străine, limbaj general şi medical. Pe lângă numeroase articole şi cărţi publicate, este autoarea manualului de limba română ca limbă străină recunoscut internaţional, Puls. Manual de limba română ca limbă străină, Editura Polirom, Iaşi, 2009 (vol. I, nivel A1-A2), 2012 (vol. II, nivel B1-B2). Din 2013 este evaluator certificat pentru limba germană, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Din 2016 este membru afiliat al ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Din ianuarie 2018 este membru supleant în comisia de concurs a Institutului Limbii Române pentru ocuparea posturilor de lector de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.

Gabriela-Mariana Luca estetitular UMFVBT din 1997, prin concurs, asistent universitar, şef de lucrări din 2002, conferenţiar din 2014, doctor în ştiinţe umaniste din 2004 (istorie – cu o teză de antropologie culturală: Vraciul, preotul şi medicul. Tipuri de iniţiere) al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, absolvent al Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, studii aprofundate, lucrare de licenţă în antropologie literară, susţinută la catedra de semiotică franceză, an predoctoral în antropologie culturală la EHESS – Toulouse; autoare a 4 volume – autor unic, 4 volume în colaborare, coordonator a 3 volume colective şi autor a peste 50 de studii si articole. Din 1997 până în prezent, a fost implicată în crearea şi dezvoltarea secţiilor cu predare în limba franceză ale Facultăţilor de Farmacie şi Medicină Generală, organizând cursuri postuniversitare de limba franceză pentru cadre didactice UMF, traduceri de texte de specialitate, documente administrative etc. Este organizatorul a 10 conferinţe internaţionale de antropologie culturală şi coordonează lucrări de licenţă în antropologia conceptului de sănătate.

Simona Olaru-Poşiar este absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, secţia engleză-germană. Teza sa de doctorat - Das Motiv des Wahnsinns in der deutschen Literatur -  von Georg Büchner bis Patrick Süskind, este primul studiu din sud-estul Europei redactat din dublă perspectivă – cea a unui filolog, dar şi a unui psiholog clinician cu drept de liberă practică, lucrare ce îmbină noţiuni din psihologie, literatură şi psihiatrie. Autoare a două cărţi publicate în ţară – Motivul nebuniei în literatura germană - de la Georg Büchner la Patrick Süskind şi Literatur und Medizin. Wahn und Wahnsinn in der deutschen Literatur a colaborat în străinătate la o monografie intitulată Language in the Digital Era. Challenges and Perspectives, redactând capitolul 3 intitulat Training and Development in the Digital Era, studiu publicat la editura De Gruyter, Berlin. În 2019 apare cursul pentru personalul medical Deutschkurs für Ärzte, Mediziner und Pflegekräfte. Lehr- und Arbeitsbuch. În cadrul Facultatii de Medicină Dentară coordonează începând cu 2014 un cerc de dezbateri – Debate for a better understanding of the world, cerc ce reuneşte semestrial un număr de 50 de studenţi.

Simona Nicoleta Staicu este conferenţiar din septembrie 2019, limba engleză-limba română, angajată a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara din anul 2002 (plata cu ora), titulară prin concurs din martie 2004ca preparator limba engleză, asistent universitar limba engleză din 2006, şef de lucrări limba engleză din 2014; doctor în filologie din anul 2012 (cu o teză în terminologie medicală Limbajul medical românesc actual. Perspectivă sincronică) al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie; absolventă a Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie, specializarea: Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, Masterat la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Anglistică şi Americanistică. Studii de Traductologie. Autor unic a 3 monografii de terminologie medicală, coautor a 5 cărţi, autor unic a 6 articole ISI proceedings publicate in extenso, indexate ISI WEB OF SCIENCE şi autoare a peste 40 de articole BDI. Coordonator de cerc studenţesc – Translation Studies, membru în comitetul de organizare şi comitetul ştiinţific al workshop-ului aflat la a VI-a ediţie (2016-2019) Medical Presentations - A PracticalApproach for Students; membru în comitetul de organizare al workshop-ului intercultural, ediţia a IV-a (2009-2019) Crossing Cultural Boundaries. Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul filologic: terminologie cu aplicaţii în terminologia medicală, terminografie, lexicologie, lexicografie, traductologie, limbaje specializate, semantică, stilistică funcţională, lingvistica corpusului, lingvistica textului, analiza discursului, traducere specializată.

Daniela Şilindean este absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie (2003) şi a Masteratului Literatura şi mentalităţile (2005), doctorat în filologie cu teza Modele dramatice: Eugène Ionesco, Matei Vişniec (2008), cu distincţia magna cum laude, UVT; autoare a două volume, co-autoare a unui album şi co-autoare a unui manual de limba română. Arts editor şi membră în Colegiul de redacţie al revistei culturale „Orizont” (revistă indexată BDI – CEEOL şi EBSCO), traducătoare de texte literare (piese de teatru, texte teoretice, un volum de istoria artei), autoare de studii publicate în volume colective, autoare a peste 130 de articole, redactor de carte. Este critic de teatru, membră a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru – secţia română, secretar general în Biroul AICT.RO; membră a Uniunii Scriitorilor din România; preşedinte al Asociaţiei Culturale 360°, coordonator de proiecte cultural-educative. Domenii de cercetare: teatru, dramaturgie, literatură contemporană, educaţie culturală.

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >